ปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่กทม
ปริมาณฝนและระดับน้ำในคลอง
ที่จุดต่างๆ บนแผนที่กรุงเทพ
(ปรับปรุงข้อมูลทุก 15 นาที)
ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร
CCTV
พื้นที่กทม. ปริมณฑล และลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ข้อมูลจาก กรมชลประทาน ,กรมทรัพยากรน้ำ ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย