ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2560 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2560
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.452 54 2.364 52 0.000 - - 1.564 0.087
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.807 73 0.807 73 0.000 - - 0.707 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.801 42 1.801 42 0.000 - - 1.701 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.512 58 1.508 58 0.000 - - 1.458 0.004
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 26.772 69 26.772 69 0.000 - - 26.272 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 1.293 23 1.283 23 0.000 - - 0.963 0.010
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.999 70 2.979 70 0.018 - - 2.696 0.038
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.693 74 2.678 74 0.019 - - 2.551 0.034
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.670 65 2.623 64 0.004 - - 2.273 0.051
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.097 76 1.095 76 0.000 - - 0.745 0.002
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 8.235 54 8.154 53 0.000 - - 5.854 0.081
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 4.430 44 4.430 44 0.000 - - 3.930 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 4.290 27 4.170 26 0.000 - - 3.910 0.120
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 2.480 55 2.480 55 0.000 - - 2.330 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 2.490 69 2.490 69 0.000 - - 2.210 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 3.275 52 3.281 52 0.006 - - 2.981 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 4.500 50 4.420 49 0.000 - - 2.970 0.080
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 18.804 26 18.318 25 0.350 - - 15.318 0.836
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.975 78 1.938 76 0.010 - - 1.698 0.045
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 4.988 67 7.297 97 0.000 - - 6.757 0.065
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 7.362 65 4.900 43 0.008 - - 3.540 0.096
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.748 62 0.737 61 0.047 - - 0.577 0.058
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 2.807 67 2.807 67 0.000 - - 2.407 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 5.040 73 5.010 73 0.059 - - 4.210 0.089
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.988 0 0.982 0 0.010 - - 0.844 0.016
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.209 84 4.186 84 0.072 - - 3.646 0.096
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.207 0 1.212 0 0.020 - - 1.062 0.015
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.070 0 1.065 0 0.020 - - 0.905 0.025
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 9.996 77 9.891 76 0.121 - - 7.021 0.226
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.480 107 1.471 107 0.129 - - 1.106 0.138
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.750 0 0.735 0 0.000 - - 0.665 0.015
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 4.936 82 4.901 82 0.122 - - 4.501 0.158
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.905 0 0.900 0 0.020 - - 0.722 0.025
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.882 0 0.876 0 0.041 - - 0.761 0.051
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 21.626 58 21.435 58 0.000 - - 18.935 0.191
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.105 0 1.097 0 0.020 - - 0.992 0.028
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 31.644 74 31.428 73 0.000 - - 29.778 0.216
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.990 0 0.990 0 0.015 - - 0.874 0.015
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.140 0 1.156 0 0.016 - - 0.465 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 29.308 51 29.354 51 0.046 - - 23.354 0.000
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 1.010 72 1.010 72 0.000 - - 0.990 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 4.169 0 4.099 0 0.010 - - 3.149 0.080
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 6.902 37 6.913 37 0.011 - - 5.813 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.899 0 0.899 0 0.000 - - 0.851 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 43.000 65 42.760 65 0.000 - - 30.160 0.192
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.788 0 0.788 0 0.000 - - 0.734 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 18.640 61 18.520 60 0.134 - - 16.020 0.254
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.453 0 0.440 0 0.008 - - 0.102 0.021
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 4.907 73 4.973 74 0.165 - - 4.845 0.099
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.538 0 0.538 0 0.104 - - 0.368 0.104
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 4.002 44 4.002 44 0.000 - - 3.662 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.981 0 0.945 0 0.000 - - 0.785 0.036
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 25.844 45 25.507 44 0.000 - - 16.707 0.289
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 8.218 0 8.178 0 0.050 - - 7.578 0.090
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.144 0 1.144 0 0.044 - - 0.993 0.044
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 6.040 49 5.920 48 0.006 - - 4.880 0.126
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 2.731 0 2.731 0 0.060 - - 2.451 0.060
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 2.735 50 2.823 51 0.296 - - 2.389 0.208
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 1.374 24 1.516 26 0.144 - - 1.416 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.630 0 0.610 0 0.005 - - 0.480 0.025
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 3.336 42 3.286 42 0.080 - - 2.586 0.275
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 2.735 0 2.735 0 0.056 - - 2.695 0.049
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 21.760 66 21.640 65 0.375 - - 18.420 0.494
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 9.935 53 9.899 53 0.000 - - 8.199 0.072
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 21.160 0 20.920 0 0.000 - - 20.170 0.086
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 3.975 0 3.975 0 0.000 - - 3.795 0.031
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 425.662 59 422.792 59 2.721 0.000 0.000 355.491 5.548
  สูงสุด 96.000 15.90 43.000 107 42.760 107 0.375 30.160 0.836
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.453 23 23
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.140 65 2.146 65 0.024 - - 1.201 0.016
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 2.236 60 2.227 60 0.029 - - 1.507 0.034
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 18.395 63 18.352 63 0.105 - - 16.352 0.135
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.437 31 0.437 31 0.001 - - 0.357 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.486 36 0.486 36 0.001 - - 0.456 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 15.528 59 15.450 58 0.000 - - 13.980 0.021
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 1.833 67 1.821 67 0.004 - - 1.633 0.013
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 3.605 42 3.759 44 0.154 - - 3.359 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 1.898 69 1.956 71 0.058 - - 1.836 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 1.941 0 1.971 0 0.094 - - 1.101 0.061
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 1.288 65 1.348 68 0.355 - - 1.173 0.292
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.379 59 2.360 59 0.000 - - 2.260 0.019
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.658 61 1.788 66 0.109 - - 1.613 0.047
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.425 61 2.497 62 0.074 - - 2.257 0.079
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 3.788 49 4.540 59 0.253 - - 3.840 0.068
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 16.967 81 17.823 85 0.970 - - 16.533 0.193
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.130 69 1.280 79 0.021 - - 0.900 0.023
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 5.740 64 5.866 65 0.000 - - 5.166 0.014
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 4.262 56 4.480 59 0.191 - - 4.440 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 1.100 100 1.112 101 0.018 - - 0.990 0.004
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.735 68 2.750 69 0.000 - - 2.200 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 3.422 58 3.485 59 0.057 - - 2.965 0.117
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 2.785 43 2.843 44 0.120 - - 2.443 0.026
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 3.492 58 3.798 63 0.223 - - 3.398 0.026
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 2.318 105 2.318 105 0.064 - - 2.118 0.065
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.150 10 0.150 10 0.000 - - 0.000 0.019
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.150 7 0.173 8 0.000 - - 0.023 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.789 47 1.758 46 0.005 - - 1.533 0.066
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.074 59 1.131 62 0.000 - - 0.971 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.010 51 1.036 52 0.049 - - 0.536 0.023
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.563 56 0.576 58 0.034 - - 0.476 0.021
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.052 3 0.059 4 0.000 - - 0.056 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 0.998 42 1.210 50 0.399 - - 1.092 0.000
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 2.436 61 2.472 62 0.064 - - 1.977 0.110
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.146 57 1.148 57 0.004 - - 0.898 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 6.955 46 7.007 47 0.067 - - 6.122 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 2.430 55 2.475 57 0.311 - - 2.472 0.259
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 4.015 62 4.043 63 0.068 - - 3.868 0.029
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.004 0 0.004 0 0.000 - - 0.000 0.012
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 3.560 0 3.900 0 0.000 - - 3.730 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.184 71 2.202 72 0.027 - - 1.202 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.432 0 1.464 0 0.055 - - 1.024 0.023
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.594 74 1.579 74 0.000 - - 1.459 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 4.287 56 4.075 53 0.000 - - 3.475 0.202
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 6.425 62 6.425 62 0.043 - - 5.392 0.043
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 2.597 74 2.669 76 0.838 - - 2.589 0.766
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 18.849 44 19.468 46 0.623 - - 16.168 0.190
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 10.525 54 10.525 54 0.111 - - 7.525 0.111
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.820 0 0.885 0 0.000 - - 0.775 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.892 0 1.690 0 0.000 - - 1.540 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.915 0 0.995 0 0.000 - - 0.875 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 22.250 95 23.424 100 1.174 - - 22.774 0.184
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 8.664 74 9.771 84 1.468 - - 9.271 0.362
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 2.564 71 2.538 71 0.030 - - 2.253 0.056
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 1.934 58 1.952 58 0.017 - - 1.796 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 8.091 108 8.524 114 0.626 - - 7.995 1.150
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 3.566 86 3.973 96 0.747 - - 3.910 0.339
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 4.163 117 4.065 115 0.139 - - 4.056 1.059
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.564 105 2.564 105 0.101 - - 2.334 0.685
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 4.564 78 4.884 84 0.455 - - 4.284 0.135
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 0.628 15 0.702 17 0.210 - - 0.462 0.136
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 5.475 85 5.755 90 0.617 - - 5.055 0.337
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 7.578 103 8.782 119 1.688 - - 8.115 1.248
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 37.720 105 38.488 107 1.334 - - 37.188 0.448
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.149 71 2.113 70 0.038 - - 1.583 0.021
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.734 53 0.734 53 0.038 - - 0.524 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.782 76 1.782 76 0.040 - - 1.552 0.035
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 7.405 54 7.577 56 0.243 - - 3.267 0.021
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.734 52 0.718 51 0.001 - - 0.348 0.023
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 2.065 55 2.083 56 0.056 - - 2.053 0.030
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 2.357 44 2.335 44 0.000 - - 2.035 0.005
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 2.868 51 2.892 52 0.065 - - 2.632 0.003
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 6.280 0 6.300 0 0.043 - - 4.800 0.023
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 3.527 44 3.544 44 0.026 - - 1.544 0.009
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 4.423 51 4.341 50 0.073 - - 3.261 0.154
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.166 73 1.181 74 0.021 - - 0.903 0.006
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.374 38 1.374 38 0.020 - - 0.882 0.020
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.688 53 0.714 55 0.029 - - 0.674 0.002
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 1.486 53 1.474 53 0.021 - - 1.434 0.033
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 2.126 52 2.081 50 0.025 - - 1.747 0.069
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.352 13 0.352 13 0.006 - - 0.207 0.006
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.965 59 0.949 58 0.011 - - 0.829 0.027
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 17.581 56 17.419 56 0.110 - - 14.419 0.272
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 2.401 67 2.380 66 0.000 - - 2.346 0.036
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 3.024 60 3.058 60 0.041 - - 2.908 0.006
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.659 59 1.652 59 0.008 - - 1.509 0.015
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.787 35 0.787 35 0.009 - - 0.620 0.009
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 7.585 34 7.768 35 0.183 - - 7.368 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.598 28 0.672 32 0.074 - - 0.581 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.619 14 0.619 14 0.000 - - 0.429 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 7.994 70 8.565 75 0.571 - - 8.245 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.335 17 0.335 17 0.000 - - 0.115 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.851 30 0.851 30 0.000 - - 0.551 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 1.374 24 1.374 24 0.025 - - 0.824 0.026
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 2.581 108 2.843 118 0.260 - - 2.718 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.654 59 2.125 76 0.470 - - 1.825 0.003
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 2.327 101 2.342 101 0.010 - - 2.312 0.003
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 2.684 52 2.800 54 0.120 - - 2.550 0.013
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 4.525 41 5.980 54 1.460 - - 5.950 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.336 96 3.647 150 1.310 - - 3.617 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 2.190 100 2.373 108 0.180 - - 1.953 0.002
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 1.927 58 2.326 70 0.400 - - 1.876 0.004
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.108 55 1.416 71 0.310 - - 1.336 0.014
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 4.410 87 4.858 96 0.450 - - 4.458 0.017
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.726 48 0.896 60 0.170 - - 0.866 0.014
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 11.895 50 11.977 51 0.212 - - 9.977 0.130
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 14.656 80 16.000 87 1.368 - - 15.350 0.024
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 3.942 93 3.942 93 0.000 - - 3.742 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 4.212 105 4.318 108 0.130 - - 3.818 0.024
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.935 105 2.980 106 0.355 - - 2.870 0.310
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 8.100 77 8.300 79 0.224 - - 7.500 0.024
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.420 54 2.550 57 0.152 - - 1.850 0.022
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.848 72 1.848 72 0.029 - - 1.548 0.029
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.860 47 1.960 49 0.121 - - 1.110 0.021
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.059 92 2.065 93 0.030 - - 1.535 0.024
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 1.644 82 0.970 49 0.000 - - 0.670 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.650 63 0.660 63 0.020 - - 0.510 0.010
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 14.712 107 14.580 106 0.774 - - 13.980 0.887
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 20.490 61 20.620 62 0.140 - - 19.500 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 7.780 46 7.670 45 0.000 - - 7.070 0.094
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 3.700 46 3.790 47 0.176 - - 2.990 0.080
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 10.570 88 10.910 91 0.467 - - 9.064 0.120
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 4.692 0 5.211 0 0.519 - - 4.761 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 9.150 62 9.570 65 0.471 - - 7.970 0.054
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.517 51 0.517 51 0.013 - - 0.217 0.011
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.012 41 1.012 41 0.013 - - 0.652 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 3.623 49 4.290 58 0.670 - - 4.260 0.003
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 2.037 27 2.037 27 0.106 - - 1.997 0.065
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 13.890 75 14.190 77 0.344 - - 13.790 22.230
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 21.940 82 22.230 83 0.290 - - 21.630 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 10.796 56 11.347 59 0.564 - - 10.456 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 3.047 41 3.192 43 0.150 - - 2.648 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 5.275 50 5.440 51 0.176 - - 5.040 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 1.845 25 1.824 24 0.000 - - 1.516 0.075
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 10.001 72 9.972 72 0.090 - - 8.972 0.116
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.322 70 1.326 70 0.005 - - 1.036 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 4.412 33 4.412 33 0.000 - - 3.442 0.064
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 1.462 5 1.462 5 0.000 - - 0.432 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 5.674 22 5.674 22 0.000 - - 4.064 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 2.999 74 2.990 73 0.005 - - 2.890 0.010
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.371 48 1.371 48 0.000 - - 0.927 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.118 3 0.118 3 0.001 - - 0.000 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.320 20 0.315 20 0.000 - - 0.285 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.228 19 0.228 19 0.000 - - 0.028 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.150 11 0.139 11 0.000 - - 0.000 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 15.500 61 15.250 60 0.000 - - 14.050 0.184
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 25.212 70 25.116 70 0.000 - - 23.316 0.188
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 1.028 69 1.032 69 0.004 - - 0.730 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 66.566 68 66.373 68 0.028 - - 57.073 0.247
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.038 53 1.047 54 0.011 - - 0.997 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 17.511 75 17.511 75 0.000 - - 16.255 0.063
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.420 0 1.420 0 0.000 - - 1.120 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.460 69 2.460 69 0.003 - - 2.340 0.028
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 2.922 29 2.922 29 0.014 - - 1.690 0.052
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 2.934 53 2.920 53 0.000 - - 2.620 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 8.495 59 8.467 59 0.027 - - 7.707 0.063
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 32.404 81 32.192 81 0.000 - - 30.192 0.147
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 23.185 84 23.185 84 0.001 - - 21.784 0.074
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 3.209 49 3.209 49 0.000 - - 2.689 0.002
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 3.466 69 3.466 69 0.002 - - 2.701 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 3.985 14 4.079 15 0.089 - - 2.927 0.121
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 1.525 52 1.537 53 0.000 - - 1.355 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 7.982 60 7.920 60 0.000 - - 7.370 0.074
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 3.860 0 3.870 0 0.235 - - 3.320 0.221
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 4.858 56 4.858 56 0.000 - - 4.004 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 2.126 52 2.101 51 0.002 - - 1.961 0.038
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 1.836 19 1.796 19 0.037 - - 1.166 0.082
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.305 73 1.305 73 0.003 - - 1.003 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 4.823 48 4.744 47 0.101 - - 4.114 0.199
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.870 49 1.870 49 0.002 - - 1.420 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 3.661 46 3.670 46 0.001 - - 3.070 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 0.597 3 0.597 3 0.001 - - 0.000 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 5.193 42 5.193 42 0.007 - - 3.893 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 9.014 24 8.748 24 0.000 - - 5.948 0.077
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 10.885 42 10.770 41 0.000 - - 7.370 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 1.599 147 1.617 148 0.017 - - 1.507 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.328 62 2.337 62 0.014 - - 1.627 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 0.714 26 0.738 27 0.026 - - 0.068 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 20.304 54 19.870 53 0.000 - - 19.140 0.258
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 1.994 51 1.994 51 0.000 - - 1.344 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 2.256 0 2.262 0 0.000 - - 1.862 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 1.115 23 1.132 23 0.007 - - 0.688 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 4.898 61 4.838 60 0.000 - - 4.395 0.054
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 8.658 56 8.586 55 0.000 - - 7.936 0.024
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 7.811 28 7.741 28 0.000 - - 6.311 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 6.647 33 6.647 33 0.031 - - 5.831 0.066
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 2.142 19 2.142 19 0.000 - - 1.492 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 5.474 58 5.435 58 0.000 - - 4.295 0.033
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 3.531 29 3.531 29 0.001 - - 3.131 0.000
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 7.678 51 7.690 51 0.018 - - 7.190 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 1.644 33 1.664 33 0.006 - - 1.614 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 1.870 22 1.821 21 0.000 - - 1.762 0.018
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.610 57 0.615 57 0.000 - - 0.595 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 2.308 68 2.303 68 0.003 - - 1.903 0.010
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.272 27 0.272 27 0.001 - - 0.239 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.498 47 0.498 47 0.001 - - 0.258 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 8.910 0 8.770 0 0.000 - - 6.370 0.000
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 3.420 0 3.408 0 0.000 - - 3.108 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 992.263 57 1,010.610 58 29.454 0.000 0.000 885.948 36.984
  สูงสุด 98.000 7.30 66.566 147 66.373 150 1.688 57.073 22.230
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.004 3 3
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 15.666 39 15.833 40 0.236 - - 8.033 0.096
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 3.860 92 3.850 92 0.017 - - 3.650 0.027
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.180 60 1.191 60 0.011 - - 1.023 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.454 74 1.460 74 0.006 - - 1.300 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.300 12 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 5.063 51 5.053 51 0.298 - - 4.053 0.337
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 52.400 74 52.660 75 0.379 - - 51.670 0.138
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 5.790 76 5.780 76 0.026 - - 5.500 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 5.505 78 5.501 78 0.003 - - 5.101 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 11.683 70 11.662 70 0.000 - - 10.902 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 11.194 52 11.160 52 0.015 - - 10.160 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 3.104 65 3.080 64 0.000 - - 2.830 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.860 70 0.860 70 0.000 - - 0.660 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.624 68 2.624 68 0.004 - - 2.324 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.458 74 1.458 74 0.000 - - 1.268 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 7.250 0 7.232 0 0.000 - - 4.412 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.034 69 1.042 69 0.000 - - 0.952 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.224 75 2.244 76 0.000 - - 2.044 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 1.290 44 1.294 45 0.019 - - 1.094 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 1.404 64 1.441 66 0.057 - - 0.941 0.006
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 51.467 72 51.467 72 0.282 - - 48.467 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 9.752 50 9.830 50 0.100 - - 9.630 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 28.738 72 28.469 71 0.229 - - 25.469 0.228
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 28.279 121 28.279 121 0.138 - - 27.479 0.138
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.560 109 2.560 109 1.046 - - 1.810 1.057
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 6.636 119 6.636 119 2.132 - - 6.156 2.161
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 30.599 83 30.599 83 1.404 - - 27.255 1.177
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 5.431 82 5.431 82 0.002 - - 4.831 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 47.910 49 48.130 50 0.267 - - 44.130 0.027
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 2.388 60 2.388 60 0.002 - - 1.528 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 3.896 53 3.884 53 0.004 - - 3.634 0.014
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.514 61 3.514 61 0.002 - - 2.374 0.000
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.740 20 0.785 21 0.046 - - 0.665 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.166 76 4.166 76 0.024 - - 3.366 0.022
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 1.425 65 1.430 65 0.007 - - 1.230 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.384 27 0.386 27 0.002 - - 0.286 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 10.790 18 10.790 18 0.011 - - 6.790 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 2.171 22 2.171 22 0.003 - - 1.971 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.184 112 1.172 111 0.000 - - 1.072 0.010
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.568 0 0.561 0 0.000 - - 0.511 0.006
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 3.843 46 3.822 46 0.000 - - 3.702 0.020
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.433 38 0.445 39 0.012 - - 0.395 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 2.719 70 2.705 69 0.000 - - 2.635 0.013
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 0.443 22 0.453 23 0.018 - - 0.333 0.007
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 5.715 83 5.734 83 0.047 - - 5.534 0.027
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 1.647 53 1.655 53 0.008 - - 1.555 0.000
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 392.471 63 393.187 64 6.857 0.000 0.000 350.725 5.512
  สูงสุด 97.000 7.80 52.400 121 52.660 121 2.132 51.670 2.161
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 12
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.209 17 0.212 18 0.010 - - 0.000 0.010
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 12.081 0 12.295 0 0.280 - - 12.295 0.064
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 22.690 52 22.440 52 0.000 - - 20.270 0.350
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 5.464 65 5.464 65 0.000 - - 5.114 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.381 18 0.381 18 0.000 - - 0.332 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 27.685 64 28.600 67 0.915 - - 26.600 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 5.025 42 5.054 42 0.029 - - 4.842 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.078 0 1.078 0 0.000 - - 0.878 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 1.055 33 1.060 33 0.005 - - 0.810 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 4.250 59 4.270 59 0.020 - - 4.173 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.213 19 0.213 19 0.000 - - 0.116 0.000
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 2.685 96 2.685 96 0.000 - - 2.485 0.001
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 82.816 47 83.752 47 1.259 0.000 0.000 77.915 0.425
  สูงสุด 43.410 2.17 27.685 96 28.600 96 0.915 26.600 0.350
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.209 17 18
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 37.872 76 37.517 75 0.799 - - 32.717 1.123
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 8.050 76 8.014 75 0.132 - - 6.614 0.172
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.922 73 2.922 73 0.001 - - 2.682 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.970 46 1.980 46 0.000 - - 1.948 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 34.555 98 34.502 97 0.350 - - 32.502 0.300
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.288 76 3.244 75 0.450 - - 3.024 0.040
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 16.971 73 16.971 73 0.150 - - 16.591 0.030
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 105.628 74 105.150 73 1.882 0.000 0.000 96.078 1.665
  สูงสุด 50.000 4.80 37.872 98 37.517 97 0.799 32.717 1.123
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.970 46 46
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.338 69 2.338 69 0.000 - - 2.218 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.850 70 2.850 70 0.006 - - 2.610 0.006
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.883 45 0.895 46 0.011 - - 0.855 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 5.396 67 5.396 67 0.020 - - 4.786 0.020
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.400 60 2.390 60 0.000 - - 2.260 0.010
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 3.706 67 3.828 70 0.132 - - 3.528 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 1.064 0 1.064 0 0.000 - - 0.844 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 7.256 70 7.558 73 0.323 - - 7.058 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 30.260 74 29.730 72 0.000 - - 25.730 0.208
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 13.724 0 13.429 0 0.000 - - 11.389 0.216
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 11.210 50 11.654 52 0.465 - - 10.854 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.244 44 1.245 44 0.001 - - 1.095 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 6.080 64 6.085 64 0.088 - - 5.185 0.083
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 10.736 67 10.691 67 0.292 - - 8.191 0.337
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.159 47 1.152 47 0.006 - - 1.092 0.013
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 5.350 0 5.340 0 0.043 - - 5.184 0.053
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.180 99 3.150 98 0.053 - - 3.110 0.083
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 6.840 0 6.852 0 0.033 - - 6.182 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 28.395 35 28.222 35 0.086 - - 26.222 0.259
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 45.850 65 46.080 65 0.576 - - 31.780 0.346
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.200 71 1.200 71 0.030 - - 1.200 0.030
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 45.620 76 45.460 76 0.142 - - 32.460 0.302
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 3.700 51 3.690 50 0.040 - - 3.420 0.050
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 12.256 66 12.256 66 0.052 - - 11.856 0.052
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 8.730 44 8.680 43 0.080 - - 7.780 0.115
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 10.340 50 10.220 50 0.000 - - 9.420 0.098
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 1.495 25 1.490 25 0.000 - - 1.430 0.005
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 14.160 66 14.020 65 0.000 - - 13.870 0.140
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 3.430 0 3.410 0 0.000 - - 3.300 0.020
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.742 79 1.742 79 0.000 - - 1.642 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 35.175 0 34.695 0 0.000 - - 33.145 0.480
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.017 0 1.017 0 0.000 - - 0.997 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.270 0 2.252 0 0.000 - - 2.202 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 331.056 61 330.081 61 2.479 0.000 0.000 282.895 2.999
  สูงสุด 80.000 2.50 66.566 99 46.080 98 0.576 33.145 0.480
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 25 25
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 2,778.373 58 2,796.405 59 53.179 0.000 0.000 2,431.447 57.996