ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2560 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2560
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.556 56 2.566 57 0.068 - - 1.766 0.058
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.870 79 0.870 79 0.000 - - 0.770 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.844 43 1.844 43 0.000 - - 1.744 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.608 62 1.612 62 0.004 - - 1.562 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 24.280 62 24.160 62 0.000 - - 23.660 0.120
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 3.202 58 3.275 59 0.073 - - 2.955 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.334 78 3.334 78 0.000 - - 3.051 0.019
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.806 77 2.816 77 0.044 - - 2.689 0.034
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.797 69 2.841 70 0.044 - - 2.491 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.100 76 1.098 76 0.000 - - 0.748 0.002
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 8.545 56 8.683 57 0.138 - - 6.383 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 4.730 47 4.720 47 0.000 - - 4.220 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 4.020 25 4.020 25 0.000 - - 3.760 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 2.680 60 2.680 60 0.010 - - 2.530 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 2.538 71 2.538 71 0.000 - - 2.258 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 5.542 88 6.694 106 1.411 - - 6.394 0.259
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 6.540 73 6.640 74 0.180 - - 5.190 0.080
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 25.545 35 26.289 36 1.143 - - 23.289 0.399
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.695 67 1.695 67 0.045 - - 1.455 0.045
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 3.822 51 3.792 51 0.002 - - 3.252 0.032
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 7.492 66 7.508 66 0.059 - - 6.148 0.043
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.750 63 0.699 58 0.007 - - 0.539 0.058
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 2.426 58 2.426 58 0.000 - - 2.026 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 4.615 67 4.624 67 0.096 - - 3.824 0.087
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.917 0 0.917 0 0.041 - - 0.779 0.041
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 5.000 100 5.000 100 0.382 - - 4.460 0.394
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.220 0 1.220 0 0.015 - - 1.070 0.015
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.980 0 0.980 0 0.035 - - 0.820 0.035
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 12.140 93 12.817 99 1.025 - - 9.947 0.347
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.486 108 1.486 108 0.191 - - 1.121 0.184
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.724 0 0.724 0 0.020 - - 0.654 0.020
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 4.693 78 4.883 81 0.240 - - 4.483 0.050
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.825 0 0.820 0 0.015 - - 0.642 0.020
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.900 0 0.900 0 0.000 - - 0.785 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 25.133 68 25.243 68 0.110 - - 22.743 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.134 0 1.134 0 0.000 - - 1.029 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 33.336 78 33.263 77 0.100 - - 31.613 0.173
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.876 0 0.886 0 0.025 - - 0.770 0.015
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 0.893 0 0.893 0 0.000 - - 0.202 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 38.269 66 38.027 66 0.104 - - 32.027 0.346
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.957 68 0.957 68 0.000 - - 0.937 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 3.773 0 3.793 0 0.070 - - 2.843 0.050
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 6.242 33 6.264 33 0.022 - - 5.164 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.889 0 0.889 0 0.000 - - 0.841 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 45.240 69 45.200 69 0.156 - - 32.600 0.196
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.695 0 0.682 0 0.068 - - 0.628 0.081
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 24.750 81 24.710 81 0.385 - - 22.210 0.425
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.450 0 0.442 0 0.013 - - 0.104 0.021
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 5.413 80 5.754 85 0.622 - - 5.626 0.281
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.456 0 0.442 0 0.016 - - 0.272 0.030
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 2.710 30 2.603 29 0.000 - - 2.263 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.830 0 0.785 0 0.005 - - 0.625 0.050
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 21.586 37 21.297 37 0.000 - - 12.497 0.258
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 8.464 0 8.464 0 0.000 - - 7.864 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.312 0 1.309 0 0.041 - - 1.158 0.044
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 5.212 42 5.188 42 0.076 - - 4.148 0.100
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 2.398 0 2.418 0 0.080 - - 2.138 0.060
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 3.229 59 3.675 67 0.891 - - 3.241 0.445
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 4.630 80 4.654 80 0.193 - - 4.554 0.169
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.646 0 0.643 0 0.035 - - 0.513 0.038
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 5.088 65 5.270 67 0.302 - - 4.570 0.120
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 2.608 0 2.601 0 0.049 - - 2.561 0.056
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 27.040 81 27.100 82 0.681 - - 23.880 0.621
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 9.612 51 9.756 52 0.177 - - 8.056 0.033
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 18.860 0 18.820 0 0.000 - - 18.070 0.043
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 3.790 0 3.736 0 0.000 - - 3.556 0.015
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 460.743 65 464.069 66 9.509 0.000 0.000 396.768 6.012
  สูงสุด 96.000 15.90 45.240 108 45.200 108 1.411 32.600 0.621
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.450 25 25
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.129 65 2.123 64 0.000 - - 1.178 0.002
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 2.315 62 2.297 62 0.036 - - 1.577 0.049
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 16.041 55 15.954 55 0.051 - - 13.954 0.127
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.400 28 0.400 28 0.001 - - 0.320 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.291 21 0.217 16 0.000 - - 0.187 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 13.754 52 13.695 52 0.000 - - 12.225 0.023
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 1.709 63 1.698 62 0.017 - - 1.510 0.026
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 7.614 88 7.649 89 0.035 - - 7.249 0.035
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 1.840 67 1.854 67 0.014 - - 1.734 0.014
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 2.447 0 2.447 0 0.145 - - 1.577 0.152
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 2.598 131 2.598 131 1.834 - - 2.423 1.462
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.850 71 2.824 71 0.000 - - 2.724 0.026
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.892 70 1.912 71 0.000 - - 1.737 0.060
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 3.648 91 3.648 91 0.007 - - 3.408 0.185
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 7.724 100 7.789 101 0.000 - - 7.089 0.103
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 19.906 95 19.928 95 0.000 - - 18.638 0.358
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.210 74 1.220 75 0.000 - - 0.840 0.011
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 9.407 105 9.137 102 0.000 - - 8.437 0.084
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 7.372 97 7.258 96 0.007 - - 7.218 0.065
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.804 73 0.804 73 0.000 - - 0.682 0.009
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 3.715 93 3.835 96 0.178 - - 3.285 0.058
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 3.485 59 3.530 60 0.000 - - 3.010 0.059
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 6.500 100 6.950 107 0.016 - - 6.550 0.177
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 6.284 105 6.426 107 0.000 - - 6.026 0.241
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 2.259 103 2.247 102 0.046 - - 2.047 0.058
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.244 16 0.244 16 0.285 - - 0.094 0.025
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.165 8 0.150 7 0.000 - - 0.000 0.038
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 3.504 92 3.640 96 0.000 - - 3.415 0.041
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.418 78 1.418 78 0.000 - - 1.258 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.932 97 1.990 100 0.115 - - 1.490 0.057
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.987 99 0.995 100 0.062 - - 0.895 0.055
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.980 65 0.982 65 0.000 - - 0.979 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.270 53 1.270 53 0.000 - - 1.152 0.080
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 2.724 68 2.738 68 0.129 - - 2.243 0.115
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.156 58 1.156 58 0.001 - - 0.906 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 7.111 47 7.215 48 0.119 - - 6.330 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 3.300 75 3.650 83 0.505 - - 3.647 0.146
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 4.015 62 3.960 61 0.000 - - 3.785 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.041 1 0.041 1 0.000 - - 0.000 0.012
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 12.196 0 12.120 0 0.000 - - 11.950 0.064
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.860 61 1.878 61 0.026 - - 0.878 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 2.910 0 2.910 0 0.060 - - 2.470 0.060
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.498 70 1.496 70 0.000 - - 1.376 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 2.015 26 2.015 26 0.000 - - 1.415 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 6.350 62 6.325 61 0.000 - - 5.292 0.017
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 2.454 70 2.454 70 0.058 - - 2.374 0.058
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 34.000 80 40.894 96 7.248 - - 37.594 0.324
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 10.250 52 10.085 51 0.000 - - 7.085 0.144
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.986 0 0.986 0 0.000 - - 0.876 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 2.098 0 2.112 0 0.000 - - 1.962 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 1.075 0 1.075 0 0.000 - - 0.955 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 12.905 55 15.320 66 2.521 - - 14.670 0.856
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 7.916 68 8.539 73 0.724 - - 8.039 0.546
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 2.642 73 2.694 75 0.121 - - 2.409 0.069
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 2.444 73 2.465 74 0.098 - - 2.309 0.077
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 7.806 104 8.047 107 0.587 - - 7.518 1.663
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 3.084 75 3.274 79 0.568 - - 3.211 0.798
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.836 52 3.281 92 1.512 - - 3.272 0.067
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.853 76 2.233 92 0.698 - - 2.003 0.773
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 3.200 55 3.548 61 0.348 - - 2.948 0.067
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 1.524 37 1.660 40 0.241 - - 1.420 0.105
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 3.509 55 3.946 61 0.547 - - 3.246 0.109
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 5.928 80 6.269 85 0.758 - - 5.602 0.739
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 34.456 96 34.264 95 0.500 - - 32.964 0.593
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.531 51 1.491 49 0.058 - - 0.961 0.093
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.709 51 0.724 52 0.018 - - 0.514 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.495 63 1.476 63 0.000 - - 1.246 0.013
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 7.405 54 7.405 54 0.086 - - 3.095 0.040
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.648 46 0.645 46 0.015 - - 0.275 0.013
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.638 44 1.584 42 0.000 - - 1.554 0.020
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 1.752 33 1.719 32 0.000 - - 1.419 0.026
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 1.783 32 1.726 31 0.000 - - 1.466 0.004
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 5.700 0 6.140 0 0.476 - - 4.640 0.036
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 4.289 53 4.289 53 0.043 - - 2.289 0.043
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 3.855 45 3.635 42 0.006 - - 2.555 0.226
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.181 74 1.181 74 0.042 - - 0.903 0.042
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 2.006 56 2.006 56 0.006 - - 1.514 0.006
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.460 36 0.460 36 0.002 - - 0.420 0.002
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 1.106 39 1.106 39 0.043 - - 1.066 0.043
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 1.303 32 1.293 31 0.009 - - 0.959 0.019
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 1.790 68 1.810 69 0.027 - - 1.665 0.007
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.998 61 1.006 62 0.023 - - 0.886 0.015
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 13.147 42 13.009 42 0.039 - - 10.009 0.177
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 2.315 65 2.315 65 0.000 - - 2.281 0.000
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 1.825 36 1.788 35 0.034 - - 1.638 0.072
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.413 50 1.413 50 0.003 - - 1.270 0.003
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.795 35 0.795 35 0.003 - - 0.628 0.003
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 14.360 64 14.693 66 0.333 - - 14.293 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.988 47 1.027 49 0.039 - - 0.936 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.840 27 0.937 30 0.025 - - 0.827 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.603 14 0.611 14 0.008 - - 0.421 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 11.048 96 11.126 97 0.536 - - 10.806 0.458
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.394 20 0.394 20 0.000 - - 0.174 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.877 31 0.886 32 0.009 - - 0.586 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 1.143 20 1.130 19 0.000 - - 0.580 0.012
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.094 26 1.094 26 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 1.915 80 1.905 79 0.000 - - 1.780 0.002
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 2.215 79 2.215 79 0.000 - - 1.915 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.873 81 1.873 81 0.000 - - 1.843 0.003
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 4.196 81 4.196 81 0.000 - - 3.946 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 9.015 82 8.300 75 0.000 - - 8.270 0.018
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.494 103 2.406 99 0.000 - - 2.376 0.016
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.914 87 1.732 79 0.000 - - 1.312 0.002
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 3.020 92 2.995 91 0.000 - - 2.545 0.004
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.688 84 1.650 83 0.000 - - 1.570 0.014
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 4.250 84 4.130 81 0.000 - - 3.730 0.017
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.300 87 1.282 85 0.000 - - 1.252 0.014
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 20.908 88 21.016 89 0.630 - - 19.016 0.630
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 15.184 83 14.944 81 0.000 - - 14.294 0.100
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 3.744 88 4.200 99 0.460 - - 4.000 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 4.021 101 3.985 100 0.000 - - 3.485 0.640
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.785 99 2.756 98 0.000 - - 2.646 0.220
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 11.420 109 11.351 108 0.050 - - 10.551 0.110
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 3.650 81 3.635 81 0.010 - - 2.935 0.080
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.920 75 1.910 75 0.012 - - 1.610 0.172
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 3.720 93 3.642 91 0.010 - - 2.792 0.060
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.900 85 1.882 84 0.010 - - 1.352 0.060
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 1.636 82 1.625 81 0.010 - - 1.325 0.050
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.955 92 0.950 91 0.000 - - 0.800 0.080
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 10.240 75 10.852 79 0.997 - - 10.252 0.370
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 21.640 65 21.710 65 0.300 - - 20.590 0.220
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 5.880 35 5.870 35 0.203 - - 5.270 0.200
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 5.600 70 5.660 71 0.164 - - 4.860 0.100
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 9.850 82 9.680 81 0.000 - - 7.834 0.113
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 7.436 0 7.453 0 0.407 - - 7.003 0.390
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 8.440 57 8.350 57 0.330 - - 6.750 0.421
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.565 56 0.565 56 0.013 - - 0.265 0.011
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.170 47 1.170 47 0.015 - - 0.810 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.900 80 5.900 80 0.000 - - 5.870 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 5.362 70 5.436 71 0.211 - - 5.396 0.065
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 18.860 103 19.010 103 0.371 - - 18.610 0.221
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 29.200 109 29.130 109 0.314 - - 28.530 0.444
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 14.041 73 14.253 74 0.294 - - 13.362 0.067
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 5.133 69 5.195 70 0.124 - - 4.651 0.024
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 8.020 76 8.320 78 0.314 - - 7.920 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 1.547 21 1.547 21 0.014 - - 1.239 0.003
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 8.696 63 8.638 63 0.055 - - 7.638 0.111
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.268 67 1.268 67 0.002 - - 0.978 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 3.529 26 3.448 25 0.000 - - 2.478 0.004
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 1.462 5 1.462 5 0.018 - - 0.432 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 2.879 11 2.788 11 0.000 - - 1.178 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 2.679 66 2.679 66 0.006 - - 2.579 0.002
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.120 39 1.117 39 0.000 - - 0.673 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.118 3 0.118 3 0.001 - - 0.000 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.213 13 0.209 13 0.000 - - 0.179 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.281 23 0.281 23 0.000 - - 0.081 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.195 15 0.195 15 0.000 - - 0.055 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 13.700 54 13.750 54 0.061 - - 12.550 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 21.420 60 21.468 60 0.242 - - 19.668 0.188
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.768 51 0.768 51 0.001 - - 0.466 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 60.892 62 60.808 62 0.313 - - 51.508 0.346
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.832 43 0.832 43 0.001 - - 0.782 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 15.759 67 15.698 67 0.014 - - 14.442 0.049
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.461 0 2.413 0 0.000 - - 2.113 0.080
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 1.901 53 1.882 53 0.023 - - 1.762 0.038
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 2.388 23 2.388 23 0.062 - - 1.156 0.049
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 2.608 47 2.596 47 0.000 - - 2.296 0.005
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 7.500 52 7.450 52 0.000 - - 6.690 0.033
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 27.765 70 27.369 69 0.008 - - 25.369 0.173
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 20.430 74 20.382 74 0.216 - - 18.981 0.249
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 2.816 43 2.816 43 0.008 - - 2.296 0.003
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 3.378 68 3.378 68 0.002 - - 2.613 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 6.077 22 5.955 21 0.052 - - 4.803 0.192
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 1.419 49 1.419 49 0.000 - - 1.237 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 7.740 58 7.650 58 0.000 - - 7.100 0.097
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.450 0 4.390 0 0.184 - - 3.840 0.239
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 4.585 53 4.529 52 0.107 - - 3.675 0.157
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.749 43 1.749 43 0.005 - - 1.609 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 1.038 11 0.989 10 0.002 - - 0.359 0.055
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.235 69 1.235 69 0.002 - - 0.933 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 3.994 40 3.968 40 0.163 - - 3.338 0.185
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.050 54 2.050 54 0.002 - - 1.600 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 4.014 50 4.014 50 0.000 - - 3.414 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 0.620 3 0.620 3 0.001 - - 0.000 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 5.420 44 5.420 44 0.007 - - 4.120 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 9.774 26 9.964 27 0.177 - - 7.164 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 13.610 52 13.755 53 0.157 - - 10.355 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 1.882 173 1.869 171 0.000 - - 1.759 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.624 69 2.638 70 0.018 - - 1.928 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.165 43 1.214 45 0.051 - - 0.544 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 17.706 47 17.599 47 0.068 - - 16.869 0.140
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 2.432 63 2.395 62 0.000 - - 1.745 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 2.155 0 2.149 0 0.000 - - 1.749 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 1.917 39 1.962 40 0.051 - - 1.518 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 5.786 72 5.786 72 0.006 - - 5.343 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 9.350 60 9.310 60 0.000 - - 8.660 0.025
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 6.988 25 7.037 25 0.087 - - 5.607 0.015
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 6.300 31 6.349 32 0.072 - - 5.533 0.000
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 2.590 23 2.590 23 0.018 - - 1.940 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 5.572 59 5.560 59 0.011 - - 4.420 0.017
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 4.822 40 4.738 39 0.000 - - 4.338 0.037
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 10.422 69 10.337 69 0.000 - - 9.837 0.059
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 6.100 122 6.150 123 0.194 - - 6.100 0.119
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 3.179 37 3.155 37 0.000 - - 3.096 0.015
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 1.187 111 1.175 110 0.002 - - 1.155 0.011
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 2.381 70 2.394 70 0.023 - - 1.994 0.010
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.264 26 0.264 26 0.001 - - 0.231 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.847 79 0.847 79 0.002 - - 0.607 0.139
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 11.980 0 12.030 0 0.199 - - 9.630 0.148
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 3.248 0 3.244 0 0.041 - - 2.944 0.060
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,064.664 61 1,078.074 62 30.100 0.000 0.000 952.147 20.493
  สูงสุด 98.000 7.30 60.892 173 60.808 171 7.248 51.508 1.663
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.041 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 25.399 63 26.933 67 1.840 - - 19.133 0.300
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 3.530 84 3.530 84 0.027 - - 3.330 0.027
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.334 68 1.325 67 0.000 - - 1.157 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.608 82 1.564 80 0.000 - - 1.404 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 6.425 64 6.350 64 0.604 - - 5.350 0.679
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 70.839 100 72.144 102 2.188 - - 71.154 0.883
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 5.220 68 5.196 68 0.012 - - 4.916 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 5.103 73 5.074 72 0.000 - - 4.674 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 10.967 66 10.946 66 0.000 - - 10.186 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 10.450 49 10.422 49 0.000 - - 9.422 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 2.643 55 2.643 55 0.021 - - 2.393 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.827 67 0.824 67 0.000 - - 0.624 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.714 71 2.721 71 0.011 - - 2.421 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.397 71 1.392 70 0.000 - - 1.202 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 6.536 0 6.518 0 0.020 - - 3.698 0.022
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.042 69 1.042 69 0.000 - - 0.952 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.135 72 2.135 72 0.000 - - 1.935 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.333 80 2.298 79 0.000 - - 2.098 0.017
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.825 128 2.788 127 0.338 - - 2.288 0.473
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 46.546 65 46.380 65 0.150 - - 43.380 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 10.558 54 10.870 55 0.332 - - 10.670 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 24.464 61 24.549 61 0.303 - - 21.549 0.178
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 35.772 153 35.632 153 0.149 - - 34.832 0.276
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.268 97 2.265 96 0.035 - - 1.515 0.037
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 6.677 119 6.508 116 2.190 - - 6.028 2.357
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 28.675 78 27.927 76 0.768 - - 24.583 1.502
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 5.655 85 5.655 85 0.006 - - 5.055 0.004
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 72.270 75 73.390 76 1.171 - - 69.390 0.018
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.132 78 3.146 79 0.017 - - 2.286 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 6.224 85 6.384 87 0.233 - - 6.134 0.069
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 4.300 74 4.312 75 0.015 - - 3.172 0.000
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 2.220 60 2.250 60 0.033 - - 2.130 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.870 89 4.917 89 0.118 - - 4.117 0.068
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.278 104 2.284 104 0.198 - - 2.084 0.191
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.471 33 0.487 34 0.017 - - 0.387 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 8.600 14 8.550 14 0.078 - - 4.550 0.116
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.361 14 1.361 14 0.002 - - 1.161 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 0.902 85 0.896 85 0.000 - - 0.796 0.004
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.453 0 0.450 0 0.000 - - 0.400 0.002
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 4.760 57 4.760 57 0.097 - - 4.640 0.001
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.888 78 0.888 78 0.015 - - 0.838 0.032
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 2.821 72 2.821 72 0.061 - - 2.751 0.014
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.404 70 1.404 70 0.090 - - 1.284 0.048
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 6.750 98 6.750 98 0.262 - - 6.550 0.281
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.378 77 2.378 77 0.029 - - 2.278 0.029
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 450.054 73 453.089 73 11.430 0.000 0.000 410.897 7.628
  สูงสุด 97.000 7.80 72.270 153 73.390 153 2.190 71.154 2.357
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.209 17 0.235 20 0.235 - - 0.113 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 8.554 0 10.694 0 2.140 - - 9.664 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 18.260 42 17.860 41 0.000 - - 15.690 0.400
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 3.569 42 3.569 42 0.000 - - 3.219 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.340 16 0.362 17 0.022 - - 0.313 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 36.070 84 41.475 96 5.405 - - 39.475 0.090
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 2.955 25 2.955 25 0.000 - - 2.743 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.162 0 1.162 0 0.000 - - 0.962 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 2.495 78 2.677 84 0.182 - - 2.427 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 5.400 75 5.560 77 0.692 - - 5.463 0.532
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.163 15 0.163 15 0.000 - - 0.066 0.000
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 2.172 78 2.188 78 0.010 - - 1.988 0.004
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 81.349 47 88.900 50 8.686 0.000 0.000 82.123 1.026
  สูงสุด 43.410 2.17 36.070 84 41.475 96 5.405 39.475 0.532
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.163 15 15
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 30.813 62 30.761 62 0.000 - - 25.961 0.052
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 6.417 60 6.377 60 0.000 - - 4.977 0.040
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.713 68 2.713 68 0.000 - - 2.473 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.854 43 1.854 43 0.000 - - 1.822 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 31.611 89 31.504 89 0.000 - - 29.504 0.300
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.222 75 3.222 75 0.000 - - 3.002 0.050
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 17.019 73 16.971 73 0.150 - - 16.591 0.030
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 93.649 67 93.402 67 0.150 0.000 0.000 84.330 0.472
  สูงสุด 50.000 4.80 31.611 89 31.504 89 0.150 29.504 0.300
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.854 43 43
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.440 72 2.440 72 0.000 - - 2.320 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.910 72 2.910 72 0.006 - - 2.670 0.006
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.016 52 1.016 52 0.000 - - 0.976 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 5.359 67 5.322 67 0.000 - - 4.712 0.015
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.317 58 2.317 58 0.000 - - 2.187 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.219 77 4.218 77 0.020 - - 3.918 0.020
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 1.098 0 1.102 0 0.004 - - 0.882 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 8.891 85 8.870 85 0.124 - - 8.370 0.145
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 41.156 100 40.862 99 0.645 - - 36.862 0.939
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 11.160 0 11.414 0 0.254 - - 9.374 0.000
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 20.083 90 20.191 91 0.274 - - 19.391 0.166
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.394 50 1.397 50 0.003 - - 1.247 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 6.414 68 6.412 67 0.019 - - 5.512 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 11.806 74 11.851 74 0.193 - - 9.351 0.148
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.694 69 1.690 69 0.008 - - 1.630 0.012
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 5.390 0 5.410 0 0.062 - - 5.254 0.042
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.165 99 3.076 96 0.005 - - 3.036 0.094
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 8.270 0 8.331 0 0.082 - - 7.661 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 21.608 27 21.608 27 0.026 - - 19.608 0.248
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 44.610 63 43.450 62 0.741 - - 29.150 1.901
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.210 71 1.220 72 0.040 - - 1.220 0.030
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 41.020 68 40.970 68 0.382 - - 27.970 0.432
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 2.980 41 3.100 42 0.150 - - 2.830 0.030
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 11.250 61 11.230 61 0.032 - - 10.830 0.052
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 6.620 33 6.550 33 0.050 - - 5.650 0.109
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 7.920 39 7.890 38 0.018 - - 7.090 0.024
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 1.090 18 1.075 18 0.000 - - 1.015 0.015
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 11.920 56 11.920 56 0.016 - - 11.770 0.016
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 2.970 0 3.060 0 0.110 - - 2.950 0.020
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.721 78 1.721 78 0.000 - - 1.621 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 21.169 0 61.950 0 0.028 - - 60.400 0.096
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.001 0 1.001 0 0.000 - - 0.981 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.116 0 2.150 0 0.000 - - 2.100 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 317.987 64 357.724 63 3.292 0.000 0.000 310.538 4.602
  สูงสุด 80.000 2.50 72.270 100 61.950 99 0.741 60.400 1.901
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.030 18 18
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 2,944.665 63 3,014.433 64 78.114 0.000 0.000 2,647.540 51.274