ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2561 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2561
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 3.460 76 3.460 76 0.000 - - 2.660 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 1.207 110 1.207 110 0.000 - - 1.107 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.921 45 1.921 45 0.000 - - 1.821 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.632 63 1.632 63 0.000 - - 1.582 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 20.406 52 20.406 52 0.000 - - 19.906 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 4.658 84 4.658 84 0.000 - - 4.338 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 4.034 94 4.034 94 0.000 - - 3.751 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 3.538 97 3.538 97 0.000 - - 3.411 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 3.818 94 3.818 94 0.000 - - 3.468 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.392 96 1.392 96 0.000 - - 1.042 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 12.609 82 12.609 82 0.000 - - 10.309 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 5.096 51 5.087 51 0.000 - - 4.587 0.092
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 3.425 21 3.410 21 0.000 - - 3.150 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 4.837 107 4.837 107 0.000 - - 4.687 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.416 95 3.288 91 0.000 - - 3.008 0.064
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 5.542 88 5.424 86 0.031 - - 5.124 0.149
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 9.580 106 9.580 106 0.000 - - 8.130 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 55.574 76 55.413 76 0.159 - - 52.413 0.320
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.294 51 1.294 51 0.000 - - 1.054 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 2.372 32 2.372 32 0.000 - - 1.832 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 10.630 93 10.525 92 0.000 - - 9.165 0.112
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.081 90 1.075 90 0.000 - - 0.915 0.010
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.895 21 0.910 22 0.063 - - 0.510 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 6.852 99 6.882 100 0.001 - - 6.082 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 1.186 0 1.186 0 0.005 - - 1.048 0.010
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.418 88 4.364 87 0.005 - - 3.824 0.059
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.213 0 1.213 0 0.081 - - 1.063 0.008
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.343 0 1.300 0 0.005 - - 1.140 0.015
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 12.189 94 12.091 93 0.063 - - 9.221 0.161
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.102 80 1.090 79 0.007 - - 0.725 0.019
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.633 0 0.590 0 0.000 - - 0.520 0.010
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 4.302 72 4.294 72 0.002 - - 3.894 0.009
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.849 0 0.906 0 0.000 - - 0.728 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.784 0 0.784 0 0.000 - - 0.669 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 34.342 93 34.342 93 0.000 - - 31.842 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.113 0 1.113 0 0.000 - - 1.008 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 47.099 110 47.026 109 0.000 - - 45.376 0.073
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.640 0 0.640 0 0.000 - - 0.524 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.925 0 1.925 0 0.000 - - 1.234 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 27.399 47 27.399 47 0.025 - - 21.399 0.205
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.902 64 0.902 64 0.000 - - 0.882 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.900 0 5.900 0 0.000 - - 4.950 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 7.820 42 7.820 42 0.000 - - 6.720 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.917 0 0.917 0 0.000 - - 0.869 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 33.090 50 32.900 50 0.000 - - 20.300 0.098
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.006 0 1.006 0 0.000 - - 0.952 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 18.470 60 18.140 59 0.000 - - 15.640 0.252
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 1.120 0 1.120 0 0.000 - - 0.782 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 4.446 66 4.443 66 0.000 - - 4.315 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.220 0 1.220 0 0.000 - - 1.050 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 2.795 31 2.795 31 0.000 - - 2.455 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.272 0 1.272 0 0.000 - - 1.112 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 32.347 56 32.347 56 0.000 - - 23.547 0.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 9.280 0 9.280 0 0.001 - - 8.680 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.269 0 1.269 0 0.000 - - 1.118 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 4.300 35 4.300 35 0.000 - - 3.260 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 2.958 0 2.958 0 0.001 - - 2.678 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 3.459 63 3.459 63 0.000 - - 3.025 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 3.600 62 3.600 62 0.000 - - 3.500 0.063
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 1.216 0 1.216 0 0.000 - - 1.086 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 3.727 47 3.705 47 0.038 - - 3.005 0.060
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 3.454 0 3.454 0 0.000 - - 3.414 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 30.520 92 30.400 92 0.405 - - 27.180 0.525
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 4.251 23 4.226 22 0.000 - - 2.526 0.015
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 19.800 0 19.800 0 0.000 - - 19.050 0.086
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 2.153 0 2.153 0 0.000 - - 1.973 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 511.098 70 509.637 70 0.892 0.000 0.000 442.336 2.415
  สูงสุด 96.000 15.90 55.574 110 55.413 110 0.405 52.413 0.525
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.633 21 21
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.396 73 2.390 72 0.000 - - 1.445 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.182 32 1.177 32 0.000 - - 0.457 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 14.507 50 14.507 50 0.010 - - 12.507 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.242 17 0.238 17 0.001 - - 0.158 0.003
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.629 46 0.629 46 0.001 - - 0.599 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 10.695 40 10.661 40 0.000 - - 9.191 0.022
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 1.145 42 1.145 42 0.002 - - 0.957 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 4.556 53 4.556 53 0.000 - - 4.156 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 1.205 44 1.188 43 0.000 - - 1.068 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.637 66 2.637 66 0.001 - - 2.537 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.180 44 1.169 43 0.000 - - 0.994 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.790 70 2.783 70 0.075 - - 2.543 0.082
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 4.540 59 4.522 58 0.016 - - 3.822 0.034
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 15.332 73 15.332 73 0.000 - - 14.042 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.948 58 0.940 58 0.000 - - 0.560 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 4.791 53 4.766 53 0.000 - - 4.066 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 4.413 58 4.362 57 0.000 - - 4.322 0.046
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.192 17 0.192 17 0.000 - - 0.070 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.600 65 2.600 65 0.000 - - 2.050 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 2.132 36 2.100 36 0.065 - - 1.580 0.097
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 2.728 42 2.728 42 0.000 - - 2.328 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 2.176 36 2.138 36 0.004 - - 1.738 0.042
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.432 65 1.409 64 0.001 - - 1.209 0.025
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.150 10 0.150 10 0.000 - - 0.000 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.007 0 0.007 0 0.000 - - 0.000 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 2.020 53 2.020 53 0.000 - - 1.795 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.107 61 1.107 61 0.000 - - 0.947 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.922 46 0.922 46 0.000 - - 0.422 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.537 54 0.532 53 0.000 - - 0.432 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.379 25 0.376 25 0.000 - - 0.373 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.763 73 1.750 73 0.000 - - 1.632 0.007
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.916 48 1.904 48 0.038 - - 1.409 0.050
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.862 93 1.859 92 0.051 - - 1.609 0.053
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 3.869 26 3.855 26 0.002 - - 2.970 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 1.815 41 1.785 41 0.002 - - 1.782 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 3.288 51 3.288 51 0.014 - - 3.113 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.030 1 0.030 1 0.014 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 8.430 0 8.395 0 0.000 - - 8.225 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.790 58 1.776 58 0.002 - - 0.776 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.650 0 1.637 0 0.011 - - 1.197 0.024
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.974 46 0.968 45 0.000 - - 0.848 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 2.215 29 2.165 28 0.000 - - 1.565 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 4.995 48 4.870 47 0.000 - - 3.837 0.043
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 2.788 80 2.788 80 0.790 - - 2.708 0.790
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 30.340 71 30.280 71 0.000 - - 26.980 0.000
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 11.790 60 11.790 60 0.000 - - 8.790 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.857 0 8.535 0 0.000 - - 8.425 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.715 0 1.715 0 0.000 - - 1.565 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.516 0 0.516 0 0.000 - - 0.396 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 5.178 22 5.062 22 0.000 - - 4.412 0.063
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 5.580 48 5.520 47 0.000 - - 5.020 0.047
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 2.122 59 2.096 58 0.000 - - 1.811 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 2.278 68 2.270 68 0.006 - - 2.114 0.014
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 3.983 53 3.938 53 0.000 - - 3.409 0.033
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 1.769 43 1.769 43 0.000 - - 1.706 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.273 36 1.273 36 0.015 - - 1.264 0.015
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 0.900 37 0.900 37 0.030 - - 0.670 0.030
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 2.394 41 2.377 41 0.000 - - 1.777 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 0.917 22 0.917 22 0.000 - - 0.677 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 2.142 33 2.130 33 0.000 - - 1.430 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 2.825 38 2.812 38 0.074 - - 2.145 0.087
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 21.592 60 21.592 60 0.083 - - 20.292 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.115 37 1.107 37 0.000 - - 0.577 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.502 36 0.497 36 0.000 - - 0.287 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.975 41 0.968 41 0.007 - - 0.738 0.011
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 9.381 69 9.295 68 0.000 - - 4.985 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.794 57 0.794 57 0.000 - - 0.424 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.246 33 1.228 33 0.000 - - 1.198 0.002
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.787 15 0.787 15 0.000 - - 0.487 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.619 11 0.614 11 0.000 - - 0.354 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 7.480 0 7.480 0 0.000 - - 5.980 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 2.919 36 2.905 36 0.000 - - 0.905 0.014
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 2.198 25 2.198 25 0.002 - - 1.118 0.002
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.961 60 0.955 59 0.000 - - 0.677 0.006
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.484 41 1.466 41 0.041 - - 0.974 0.060
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.245 19 0.242 19 0.000 - - 0.202 0.003
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.480 17 0.473 17 0.000 - - 0.433 0.006
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.516 13 0.516 13 0.002 - - 0.182 0.002
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.927 35 0.914 35 0.000 - - 0.769 0.012
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.662 41 0.662 41 0.002 - - 0.542 0.002
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 7.428 24 7.378 24 0.000 - - 4.378 0.050
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 1.077 30 1.067 30 0.000 - - 1.033 0.017
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 1.175 23 1.175 23 0.003 - - 1.025 0.003
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.459 52 1.452 52 0.000 - - 1.309 0.007
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.741 33 0.734 33 0.000 - - 0.567 0.007
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 11.156 50 11.042 50 0.000 - - 10.642 0.114
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.865 41 0.854 40 0.000 - - 0.763 0.011
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.045 1 0.041 1 0.000 - - 0.000 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.651 15 0.651 15 0.000 - - 0.461 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 3.717 32 3.679 32 0.000 - - 3.359 0.038
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.545 27 0.545 27 0.000 - - 0.325 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 1.191 43 1.180 42 0.000 - - 0.880 0.010
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.359 6 0.359 6 0.000 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.947 23 0.947 23 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.864 36 0.864 36 0.000 - - 0.739 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.788 64 1.788 64 0.000 - - 1.488 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.500 65 1.482 64 0.000 - - 1.452 0.003
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 3.772 73 3.730 72 0.000 - - 3.480 0.012
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 4.525 41 4.475 41 0.000 - - 4.445 0.018
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 1.540 64 1.516 63 0.000 - - 1.486 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.110 51 1.105 50 0.000 - - 0.685 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.396 73 2.396 73 0.000 - - 1.946 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.310 66 1.310 66 0.000 - - 1.230 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 3.650 72 3.650 72 0.000 - - 3.250 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.048 70 1.048 70 0.000 - - 1.018 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 18.368 78 18.368 78 0.000 - - 16.368 0.000
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 11.519 63 11.438 62 0.000 - - 10.788 0.550
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 2.879 68 2.824 67 0.000 - - 2.624 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.295 82 3.295 82 0.000 - - 2.795 0.640
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.771 63 1.771 63 0.000 - - 1.661 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 7.500 71 7.260 69 0.000 - - 6.460 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.472 55 2.468 55 2.000 - - 1.768 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.314 51 1.297 51 0.000 - - 0.997 0.032
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 2.364 59 2.332 58 0.000 - - 1.482 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.846 83 1.834 82 0.000 - - 1.304 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.738 37 0.730 37 0.000 - - 0.430 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.810 78 0.794 76 0.000 - - 0.644 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 8.296 61 8.260 60 0.000 - - 7.660 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 26.790 80 26.700 80 0.000 - - 25.580 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 6.350 38 6.290 37 0.068 - - 5.690 0.131
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 4.940 62 4.670 58 0.000 - - 3.870 0.090
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.480 96 11.480 96 0.043 - - 9.634 0.040
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 4.648 0 4.648 0 0.000 - - 4.198 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 11.530 78 11.500 78 0.002 - - 9.900 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.449 44 0.444 44 0.000 - - 0.144 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 0.839 34 0.826 33 0.000 - - 0.466 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.198 70 5.198 70 0.000 - - 5.168 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 4.546 59 4.546 59 0.088 - - 4.506 0.022
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 10.560 57 10.530 57 0.000 - - 10.130 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 22.290 83 22.180 83 0.000 - - 21.580 0.061
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 13.255 69 13.171 68 0.000 - - 12.280 0.090
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 4.570 61 4.558 61 0.000 - - 4.014 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 7.054 67 7.033 66 0.000 - - 6.633 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 2.118 28 1.987 26 0.066 - - 1.679 0.120
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 7.440 54 7.440 54 0.002 - - 6.440 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.705 90 1.698 89 0.000 - - 1.408 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 1.189 9 1.146 8 0.000 - - 0.176 0.009
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 2.352 8 2.323 8 0.035 - - 1.293 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 2.284 9 2.203 8 0.000 - - 0.593 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 2.416 59 2.370 58 0.000 - - 2.270 0.002
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.192 42 1.189 42 0.000 - - 0.745 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.776 23 0.768 22 0.002 - - 0.538 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.118 7 0.114 7 0.000 - - 0.084 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.164 14 0.164 14 0.000 - - 0.000 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.109 8 0.109 8 0.000 - - 0.000 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 11.844 47 11.798 46 0.000 - - 10.598 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 20.940 58 20.892 58 0.000 - - 19.092 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.707 47 0.707 47 0.001 - - 0.405 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 57.147 58 57.068 58 0.010 - - 47.768 0.043
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.894 97 1.894 97 0.002 - - 1.844 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 13.838 59 13.781 59 0.007 - - 12.525 0.043
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.471 0 1.442 0 0.000 - - 1.142 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.231 62 2.212 62 0.026 - - 2.092 0.040
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 2.059 20 2.059 20 0.010 - - 0.827 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 1.620 29 1.604 29 0.000 - - 1.304 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 5.393 37 5.393 37 0.005 - - 4.633 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 14.820 37 14.756 37 0.000 - - 12.756 0.043
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 13.053 47 13.053 47 0.013 - - 11.652 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 1.910 29 1.890 29 0.000 - - 1.370 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 2.960 59 2.956 59 0.000 - - 2.191 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 14.116 51 14.116 51 0.000 - - 12.964 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 1.148 39 1.148 39 0.000 - - 0.966 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 7.951 60 7.951 60 0.011 - - 7.401 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.240 0 4.220 0 0.000 - - 3.670 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 1.955 22 1.955 22 0.003 - - 1.101 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.404 34 1.404 34 0.004 - - 1.264 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.258 3 0.250 3 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.918 51 0.914 51 0.000 - - 0.612 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 5.173 52 5.173 52 0.008 - - 4.543 0.000
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.510 40 1.475 39 0.000 - - 1.025 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 5.420 68 5.420 68 0.006 - - 4.820 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 4.576 21 4.576 21 0.005 - - 2.776 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 10.494 85 10.494 85 0.012 - - 9.194 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 15.510 42 15.040 41 0.000 - - 12.240 0.143
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 26.008 99 26.008 99 0.022 - - 22.608 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 1.979 182 1.979 182 0.003 - - 1.869 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.490 92 3.490 92 0.006 - - 2.780 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.602 59 1.589 59 0.000 - - 0.919 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 15.249 41 15.249 41 0.047 - - 14.519 0.010
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 2.012 52 2.012 52 0.006 - - 1.362 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 2.306 0 2.281 0 0.000 - - 1.881 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 3.458 70 3.415 69 0.000 - - 2.971 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 4.603 58 4.568 57 0.000 - - 4.125 0.044
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 9.570 62 9.490 61 0.000 - - 8.840 0.069
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 8.582 31 8.442 30 0.000 - - 7.012 0.038
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 11.464 57 11.381 57 0.000 - - 10.565 0.020
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 9.221 82 9.135 82 0.000 - - 8.485 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 5.448 58 5.448 58 0.000 - - 4.308 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 6.942 58 6.806 57 0.000 - - 6.406 0.034
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 12.345 82 12.213 81 0.000 - - 11.713 0.042
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 3.350 67 3.300 66 0.000 - - 3.250 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 3.348 39 3.348 39 0.000 - - 3.289 0.000
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.751 70 0.744 70 0.000 - - 0.724 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 2.710 80 2.701 79 0.000 - - 2.301 0.007
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.526 52 0.526 52 0.000 - - 0.493 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.670 63 0.670 63 0.002 - - 0.430 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 21.618 0 21.450 0 0.000 - - 19.050 0.000
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 2.198 0 2.186 0 0.017 - - 1.886 0.027
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 918.820 49 921.442 49 3.897 0.000 0.000 796.276 4.482
  สูงสุด 98.000 7.30 57.147 182 57.068 182 2.000 47.768 0.790
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.007 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 23.366 58 23.134 58 0.000 - - 15.334 0.218
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 2.970 71 2.960 70 0.000 - - 2.760 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.550 79 1.550 79 0.000 - - 1.382 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.620 83 1.620 83 0.000 - - 1.460 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 10.144 101 10.120 101 0.000 - - 9.120 0.024
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 58.410 83 58.137 82 0.000 - - 57.147 0.273
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 5.960 78 5.924 77 0.000 - - 5.644 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 6.343 90 6.308 90 0.000 - - 5.908 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 15.232 92 15.196 92 0.000 - - 14.436 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 11.930 56 11.761 55 0.000 - - 10.761 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 2.440 51 2.440 51 0.020 - - 2.190 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 1.118 91 1.116 91 0.000 - - 0.916 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.851 74 2.835 74 0.000 - - 2.535 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.783 90 1.778 90 0.000 - - 1.588 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 7.107 0 7.089 0 0.000 - - 4.269 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.110 74 1.093 73 0.000 - - 1.003 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.804 94 2.797 94 0.000 - - 2.597 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.200 76 2.192 76 0.006 - - 1.992 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.176 99 2.164 98 0.019 - - 1.664 0.084
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 68.359 96 67.932 95 0.047 - - 64.932 0.149
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 15.890 81 15.715 80 0.061 - - 15.515 0.210
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 36.111 90 35.912 90 0.138 - - 32.912 0.194
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 36.050 155 35.957 154 0.000 - - 35.157 0.069
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.121 90 2.117 90 0.000 - - 1.367 0.039
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 5.030 90 5.014 90 0.000 - - 4.534 0.019
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 31.561 86 31.455 85 0.000 - - 28.111 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.078 107 7.062 107 0.000 - - 6.462 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 90.040 93 89.560 92 0.000 - - 85.560 0.199
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 2.950 74 2.936 73 0.004 - - 2.076 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 5.712 78 5.648 77 0.000 - - 5.398 0.027
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 4.325 75 4.287 74 0.000 - - 3.147 0.033
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 2.025 54 2.016 54 0.003 - - 1.896 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 5.045 92 5.033 92 0.000 - - 4.233 0.007
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 1.600 73 1.585 72 0.000 - - 1.385 0.003
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.497 35 0.495 35 0.000 - - 0.395 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 7.000 12 6.960 12 0.000 - - 2.960 0.027
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.195 12 1.195 12 0.002 - - 0.995 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.238 117 1.220 115 0.000 - - 1.120 0.010
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.603 0 0.596 0 0.000 - - 0.546 0.002
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 7.436 90 7.436 90 0.000 - - 7.316 0.022
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.967 85 0.967 85 0.001 - - 0.917 0.003
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.009
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.950 98 1.950 98 0.000 - - 1.830 0.017
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 5.648 82 5.648 82 0.000 - - 5.448 0.029
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.558 83 2.558 83 0.000 - - 2.458 0.021
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 504.133 79 501.498 78 0.301 0.000 0.000 459.376 1.698
  สูงสุด 97.000 7.80 90.040 155 89.560 154 0.138 85.560 0.273
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.236 20 0.235 20 0.000 - - 0.113 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 6.454 0 6.454 0 0.000 - - 5.424 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 12.480 29 12.480 29 0.000 - - 10.310 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 5.264 63 5.206 62 0.000 - - 4.856 0.058
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.168 8 0.168 8 0.000 - - 0.119 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 35.845 83 35.771 83 0.000 - - 33.771 0.074
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 6.254 52 6.254 52 0.000 - - 6.042 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.670 0 1.645 0 0.000 - - 1.445 0.025
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 2.643 83 2.643 83 0.000 - - 2.393 0.004
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 5.900 82 5.880 82 0.000 - - 5.783 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.506 46 0.506 46 0.000 - - 0.409 0.002
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.879 67 1.879 67 0.000 - - 1.679 0.010
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 79.299 53 79.121 53 0.000 0.000 0.000 72.344 0.173
  สูงสุด 43.410 2.17 35.845 83 35.771 83 0.000 33.771 0.074
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.168 8 8
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 47.222 94 47.153 94 0.104 - - 42.353 0.173
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 5.380 51 5.365 50 0.000 - - 3.965 0.015
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 3.744 94 3.744 94 0.000 - - 3.504 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.990 46 1.980 46 0.000 - - 1.948 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 31.719 90 31.611 89 0.000 - - 29.611 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.882 90 3.871 90 0.000 - - 3.651 0.000
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 21.127 90 21.085 90 0.000 - - 20.705 0.000
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 115.064 79 114.809 79 0.104 0.000 0.000 105.737 0.188
  สูงสุด 50.000 4.80 47.222 94 47.153 94 0.104 42.353 0.173
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.990 46 46
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 3.356 99 3.356 99 0.000 - - 3.236 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 3.897 96 3.897 96 0.000 - - 3.657 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.411 72 1.411 72 0.000 - - 1.371 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 7.607 95 7.607 95 0.000 - - 6.997 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.925 73 2.925 73 0.000 - - 2.795 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.819 88 4.812 87 0.003 - - 4.512 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 5.500 0 5.500 0 0.000 - - 5.280 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 10.102 97 10.088 97 0.007 - - 9.588 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 31.352 76 31.337 76 0.026 - - 27.337 0.041
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 24.318 0 24.273 0 0.041 - - 22.233 0.086
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 21.275 96 21.275 96 0.021 - - 20.475 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 2.341 84 2.340 84 0.000 - - 2.190 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 7.818 82 7.790 82 0.000 - - 6.890 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 12.822 80 12.776 80 0.029 - - 10.276 0.075
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.930 79 1.934 79 0.017 - - 1.874 0.013
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 5.100 0 5.080 0 0.034 - - 4.924 0.054
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.560 80 2.540 79 0.057 - - 2.500 0.077
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 8.749 0 8.724 0 0.000 - - 8.054 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 71.246 89 71.132 89 0.147 - - 69.132 0.261
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 59.360 84 58.580 83 2.158 - - 44.280 2.938
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.570 92 1.560 92 0.020 - - 1.560 0.030
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 48.860 81 47.670 79 0.279 - - 34.670 1.469
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 5.380 74 5.330 73 0.000 - - 5.060 0.050
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 16.800 91 16.800 91 0.055 - - 16.400 0.055
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 15.970 80 16.060 80 0.144 - - 15.160 0.044
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 16.640 81 16.620 81 0.022 - - 15.820 0.030
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 4.700 78 4.690 78 0.000 - - 4.630 0.010
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 18.750 88 18.710 87 0.000 - - 18.560 0.040
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 2.380 0 2.360 0 0.000 - - 2.250 0.020
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 2.084 95 2.084 95 0.000 - - 1.984 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 40.574 0 40.547 0 0.054 - - 38.997 0.054
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.210 0 1.210 0 0.000 - - 1.190 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 3.150 0 3.140 0 0.047 - - 3.090 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 466.556 85 464.158 85 3.161 0.000 0.000 416.972 5.441
  สูงสุด 80.000 2.50 90.040 99 71.132 99 2.158 69.132 2.938
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 72 72
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,134.838 60 3,130.573 60 9.664 0.000 0.000 2,755.511 16.135