ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2561 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2561
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.115 47 2.115 47 0.000 - - 1.315 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.904 82 0.904 82 0.000 - - 0.804 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.348 31 1.348 31 0.000 - - 1.248 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.572 22 0.572 22 0.000 - - 0.522 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 10.892 28 10.892 28 0.000 - - 10.392 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 4.418 80 4.418 80 0.000 - - 4.098 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.017 47 2.017 47 0.000 - - 1.734 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.119 31 1.119 31 0.000 - - 0.992 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.188 54 2.188 54 0.000 - - 1.838 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.450 100 1.450 100 0.000 - - 1.100 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 4.131 27 4.131 27 0.000 - - 1.831 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.289 23 2.289 23 0.000 - - 1.789 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.694 11 1.694 11 0.000 - - 1.434 0.004
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.090 69 3.090 69 0.042 - - 2.940 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 0.935 26 0.935 26 0.000 - - 0.655 0.017
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.340 21 1.341 21 0.001 - - 1.041 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 4.110 46 4.110 46 0.000 - - 2.660 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 47.650 65 47.650 65 0.194 - - 44.650 0.086
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.680 66 1.670 66 0.000 - - 1.430 0.010
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 0.636 8 0.640 9 0.004 - - 0.100 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 3.320 29 3.320 29 0.000 - - 1.960 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.389 32 0.375 31 0.000 - - 0.215 0.014
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 2.015 48 2.015 48 0.000 - - 1.615 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 3.133 45 3.133 45 0.000 - - 2.333 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.364 0 0.352 0 0.000 - - 0.214 0.012
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 3.716 74 3.722 74 0.006 - - 3.182 0.000
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.768 0 0.748 0 0.000 - - 0.598 0.020
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.753 0 0.753 0 0.000 - - 0.593 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 9.683 74 9.637 74 0.081 - - 6.767 0.127
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.593 43 0.602 44 0.009 - - 0.237 0.000
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.188 0 0.188 0 0.000 - - 0.118 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 5.411 90 5.401 90 0.000 - - 5.001 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.257 0 0.257 0 0.000 - - 0.079 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.490 0 0.490 0 0.000 - - 0.375 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 22.830 62 22.830 62 0.000 - - 20.330 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.079 0 0.079 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 20.495 48 20.443 48 0.000 - - 18.793 0.052
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.758 0 0.725 0 0.000 - - 0.609 0.033
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 0.625 0 0.625 0 0.000 - - 0.000 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 12.655 22 12.655 22 0.116 - - 6.655 0.346
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.675 48 0.675 48 0.077 - - 0.655 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 1.115 0 1.115 0 0.000 - - 0.165 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 10.250 55 10.250 55 0.000 - - 9.150 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 52.150 79 52.150 79 0.000 - - 39.550 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.490 0 0.490 0 0.000 - - 0.436 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 27.100 89 27.100 89 0.000 - - 24.600 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.629 0 0.629 0 0.000 - - 0.291 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 5.600 83 5.600 83 0.000 - - 5.472 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.212 0 0.212 0 0.000 - - 0.042 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.340 4 0.340 4 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.618 0 0.618 0 0.000 - - 0.458 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 26.224 45 26.224 45 0.000 - - 17.424 0.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 3.213 0 3.213 0 0.000 - - 2.613 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.181 0 0.181 0 0.000 - - 0.030 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.769 30 3.769 30 0.000 - - 2.729 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.904 0 0.904 0 0.000 - - 0.624 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 3.307 60 3.307 60 0.000 - - 2.873 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 5.254 91 5.248 90 0.000 - - 5.148 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.390 0 0.326 0 0.000 - - 0.196 0.064
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 3.861 49 3.861 49 0.000 - - 3.161 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.226 0 1.226 0 0.000 - - 1.186 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 15.800 48 15.800 48 0.086 - - 12.580 0.086
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 6.987 37 6.957 37 0.000 - - 5.257 0.018
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 11.120 0 11.120 0 0.020 - - 10.370 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 1.701 0 1.701 0 0.000 - - 1.521 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 366.336 49 366.059 49 0.636 0.000 0.000 298.850 0.891
  สูงสุด 96.000 15.90 52.150 100 52.150 100 0.194 44.650 0.346
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.079 4 4
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.845 86 2.837 86 0.000 - - 1.892 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.534 14 0.534 14 0.003 - - 0.000 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 12.153 42 12.153 42 0.009 - - 10.153 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.127 9 0.127 9 0.001 - - 0.047 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.086 6 0.086 6 0.000 - - 0.056 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 5.459 21 5.442 21 0.000 - - 3.972 0.006
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.579 21 0.579 21 0.001 - - 0.391 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 6.448 75 6.448 75 0.000 - - 6.048 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.706 26 0.698 25 0.000 - - 0.578 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.685 92 3.675 92 0.000 - - 3.575 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.252 46 1.252 46 0.000 - - 1.077 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.605 65 2.602 65 0.000 - - 2.362 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 5.043 65 5.032 65 0.000 - - 4.332 0.000
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 17.135 82 17.116 82 0.000 - - 15.826 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.099 67 1.099 67 0.000 - - 0.719 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 4.480 50 4.446 49 0.000 - - 3.746 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 5.343 70 5.343 70 0.000 - - 5.303 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.292 27 0.286 26 0.000 - - 0.164 0.004
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.025 51 2.000 50 0.000 - - 1.450 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 1.067 18 1.062 18 0.000 - - 0.542 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 2.751 42 2.739 42 0.000 - - 2.339 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 2.044 34 2.026 34 0.000 - - 1.626 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.397 64 1.392 63 0.000 - - 1.192 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.784 52 0.781 52 0.000 - - 0.631 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.379 17 0.374 17 0.000 - - 0.224 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.150 30 1.150 30 0.000 - - 0.925 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.044 57 1.044 57 0.000 - - 0.884 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.395 70 1.390 70 0.000 - - 0.890 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.573 57 0.571 57 0.000 - - 0.471 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.364 24 0.362 24 0.000 - - 0.359 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 2.671 111 2.685 112 0.014 - - 2.567 0.000
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.142 29 1.137 28 0.000 - - 0.642 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.884 94 1.884 94 0.002 - - 1.634 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 9.925 66 9.925 66 0.019 - - 9.040 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 3.900 89 3.880 89 0.000 - - 3.877 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 3.760 58 3.760 58 0.050 - - 3.585 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.043 1 0.043 1 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 9.655 0 9.585 0 0.000 - - 9.415 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.860 93 2.838 92 0.000 - - 1.838 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 2.131 0 2.123 0 0.000 - - 1.683 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.158 54 1.150 54 0.000 - - 1.030 0.008
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.641 8 0.641 8 0.000 - - 0.041 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 1.800 17 1.800 17 0.000 - - 0.767 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 1.390 40 1.390 40 0.000 - - 1.310 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 35.800 84 35.800 84 0.020 - - 32.500 0.000
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 1.430 7 1.430 7 0.000 - - 0.000 0.010
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.927 0 0.924 0 0.000 - - 0.814 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.732 0 1.726 0 0.000 - - 1.576 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.763 0 0.763 0 0.000 - - 0.643 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 16.475 71 16.423 70 0.000 - - 15.773 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 7.749 66 7.708 66 0.000 - - 7.208 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.213 89 3.201 89 0.021 - - 2.916 0.033
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 2.372 71 2.372 71 0.014 - - 2.216 0.014
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 5.198 69 5.220 70 0.023 - - 4.691 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 2.765 67 2.756 67 0.000 - - 2.693 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.688 48 1.658 47 0.000 - - 1.649 0.027
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.444 100 2.416 99 0.023 - - 2.186 0.051
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 4.198 72 4.198 72 0.075 - - 3.598 0.075
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 1.668 40 1.668 40 0.000 - - 1.428 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 2.812 44 2.796 44 0.000 - - 2.096 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 3.377 46 3.342 45 0.000 - - 2.675 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 35.992 100 35.800 99 0.000 - - 34.500 0.010
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.835 28 0.829 27 0.000 - - 0.299 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.546 39 0.546 39 0.000 - - 0.336 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.837 78 1.837 78 0.000 - - 1.607 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 0.546 4 3.804 28 0.000 - - 0.000 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.387 28 0.389 28 0.000 - - 0.019 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.549 41 1.584 42 0.000 - - 1.554 0.005
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.882 17 0.882 17 0.000 - - 0.582 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.845 15 0.839 15 0.000 - - 0.579 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 4.500 0 4.500 0 0.000 - - 3.000 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 6.446 80 6.446 80 0.010 - - 4.446 0.010
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 5.840 67 5.840 67 0.004 - - 4.760 0.004
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.073 67 1.073 67 0.002 - - 0.795 0.002
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 2.670 75 2.670 75 0.000 - - 2.178 0.024
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.918 71 0.918 71 0.003 - - 0.878 0.003
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 2.443 87 2.443 87 0.006 - - 2.403 0.006
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 3.486 84 3.486 84 0.000 - - 3.152 0.022
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 1.670 63 1.670 63 0.006 - - 1.525 0.006
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.434 88 1.434 88 0.004 - - 1.314 0.004
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 24.385 78 24.385 78 0.000 - - 21.385 0.098
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 2.918 81 2.918 81 0.000 - - 2.884 0.017
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 4.211 83 4.211 83 0.007 - - 4.061 0.007
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 2.627 93 2.627 93 0.003 - - 2.484 0.003
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 1.600 71 1.600 71 0.000 - - 1.433 0.013
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 17.594 79 17.594 79 0.000 - - 17.194 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 1.570 74 1.570 74 0.000 - - 1.479 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 3.878 123 3.878 123 0.000 - - 3.768 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 3.626 82 3.626 82 0.000 - - 3.436 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 7.521 65 7.521 65 0.000 - - 7.201 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 1.504 76 1.504 76 0.000 - - 1.284 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.256 81 2.256 81 0.000 - - 1.956 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 1.028 18 1.015 18 0.000 - - 0.465 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 2.048 49 2.048 49 0.000 - - 0.848 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.980 41 0.980 41 0.000 - - 0.855 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 2.080 74 2.069 74 0.000 - - 1.769 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.545 67 1.545 67 0.000 - - 1.515 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 3.972 76 3.972 76 0.000 - - 3.722 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 7.850 71 7.800 71 0.000 - - 7.770 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.045 84 2.045 84 0.000 - - 2.015 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.285 59 1.285 59 0.000 - - 0.865 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.768 84 2.760 84 0.000 - - 2.310 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.501 75 1.483 74 0.000 - - 1.403 0.008
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 4.220 83 4.220 83 0.000 - - 3.820 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.310 87 1.300 87 0.000 - - 1.270 0.005
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 19.899 84 19.899 84 0.060 - - 17.899 0.000
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 17.650 96 17.650 96 0.050 - - 17.000 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 3.840 91 3.840 91 0.000 - - 3.640 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.800 95 3.790 95 0.020 - - 3.290 0.020
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.410 86 2.400 86 0.010 - - 2.290 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 3.718 35 3.707 35 0.000 - - 2.907 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.235 50 2.224 49 0.080 - - 1.524 0.090
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 2.118 83 2.118 83 0.000 - - 1.818 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 2.212 55 2.212 55 0.023 - - 1.362 0.240
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.626 73 1.620 73 0.000 - - 1.090 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.724 36 0.710 36 0.040 - - 0.410 0.050
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.968 93 0.968 93 0.000 - - 0.818 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 11.392 83 11.392 83 0.000 - - 10.792 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 33.810 101 33.810 101 0.000 - - 32.690 0.030
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 17.020 101 17.020 101 0.000 - - 16.420 0.030
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 8.600 108 8.600 108 0.000 - - 7.800 0.030
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.940 100 11.940 100 0.003 - - 10.094 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 6.285 0 6.285 0 0.000 - - 5.835 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 14.770 100 14.770 100 0.034 - - 13.170 0.031
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.579 57 0.579 57 0.002 - - 0.279 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 2.166 88 2.166 88 0.000 - - 1.806 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 6.760 91 6.760 91 0.000 - - 6.730 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 6.919 90 6.919 90 0.008 - - 6.879 0.000
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 16.280 88 16.280 88 0.000 - - 15.880 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 23.850 89 23.790 89 0.000 - - 23.190 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 14.678 76 14.678 76 0.015 - - 13.787 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 5.319 72 5.304 71 0.000 - - 4.760 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 8.410 79 8.380 79 0.000 - - 7.980 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 7.106 94 7.000 93 0.110 - - 6.692 0.144
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 5.280 38 5.240 38 0.001 - - 4.240 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.690 89 1.690 89 0.002 - - 1.400 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 12.143 90 12.413 92 0.029 - - 11.443 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 1.366 5 1.366 5 0.000 - - 0.336 0.000
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 1.987 8 2.023 8 0.019 - - 0.413 0.035
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 2.157 53 2.154 53 0.000 - - 2.054 0.004
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.066 37 1.063 37 0.000 - - 0.619 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.435 13 0.434 13 0.002 - - 0.204 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.718 45 0.727 45 0.007 - - 0.697 0.007
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.098 8 0.098 8 0.000 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.099 8 0.098 7 0.000 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 15.000 59 15.018 59 0.000 - - 13.818 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 20.260 56 20.216 56 0.000 - - 18.416 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.773 52 0.773 52 0.001 - - 0.471 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 40.771 42 40.673 42 0.000 - - 31.373 0.001
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.667 34 0.667 34 0.001 - - 0.617 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 5.743 24 5.710 24 0.000 - - 4.454 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.352 0 2.352 0 0.000 - - 2.052 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.287 64 2.278 64 0.000 - - 2.158 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.545 15 1.545 15 0.007 - - 0.313 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.920 17 0.920 17 0.002 - - 0.620 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 3.390 23 3.390 23 0.003 - - 2.630 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 7.403 19 7.365 19 0.000 - - 5.365 0.000
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 4.595 17 4.595 17 0.006 - - 3.194 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.772 12 0.784 12 0.000 - - 0.264 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 2.200 44 2.197 44 0.000 - - 1.432 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 2.059 7 2.032 7 0.091 - - 0.880 0.108
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.182 6 0.182 6 0.003 - - 0.000 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 2.457 18 2.444 18 0.000 - - 1.894 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.700 0 4.700 0 0.005 - - 4.150 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.967 11 0.967 11 0.002 - - 0.113 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.599 39 1.599 39 0.004 - - 1.459 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.451 5 0.451 5 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.180 66 1.180 66 0.002 - - 0.878 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 10.055 100 10.055 100 0.014 - - 9.425 0.002
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.722 72 2.716 71 0.000 - - 2.266 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 8.027 100 8.009 100 0.000 - - 7.409 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 17.126 77 17.126 77 0.012 - - 15.326 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 12.511 101 12.465 101 0.008 - - 11.165 0.041
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 37.606 101 37.450 101 0.046 - - 34.650 0.165
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 26.344 101 26.344 101 0.025 - - 22.944 0.002
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.326 213 2.326 213 0.003 - - 2.216 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.155 83 3.141 83 0.000 - - 2.431 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.969 73 1.957 72 0.000 - - 1.287 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 34.458 92 34.316 92 0.000 - - 33.586 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 4.073 105 4.058 104 0.072 - - 3.408 0.076
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.850 0 1.850 0 0.002 - - 1.450 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 4.532 92 4.511 92 0.000 - - 4.067 0.004
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 5.416 68 5.416 68 0.006 - - 4.973 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 14.975 97 14.940 96 0.000 - - 14.290 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 30.197 109 30.107 109 0.000 - - 28.677 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 23.113 115 23.113 115 0.000 - - 22.297 0.035
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 15.250 136 15.081 135 0.000 - - 14.431 0.080
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 5.852 62 5.852 62 0.006 - - 4.712 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 5.620 47 5.620 47 0.007 - - 5.220 0.001
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 11.989 80 11.989 80 0.009 - - 11.489 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 9.293 186 9.221 184 5.684 - - 9.171 5.756
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 6.614 77 6.587 77 0.000 - - 6.528 0.001
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.485 45 0.489 46 0.006 - - 0.469 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.400 100 3.400 100 0.003 - - 3.000 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.940 93 0.940 93 0.003 - - 0.907 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.045 98 1.039 97 0.000 - - 0.799 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 29.749 0 29.749 0 0.222 - - 27.349 0.206
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 4.836 0 4.836 0 0.005 - - 4.536 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,144.560 63 1,145.948 63 7.095 0.000 0.000 1,022.251 7.694
  สูงสุด 98.000 7.30 40.771 213 40.673 213 5.684 34.650 5.756
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.043 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 35.299 88 35.299 88 0.000 - - 27.499 0.046
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 2.090 50 2.090 50 0.000 - - 1.890 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.903 46 0.903 46 0.000 - - 0.735 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.996 51 0.996 51 0.000 - - 0.836 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.320 113 11.176 112 0.009 - - 10.176 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 60.629 86 59.444 84 0.000 - - 58.454 0.118
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 2.361 31 2.543 33 0.216 - - 2.263 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 2.961 42 2.950 42 0.004 - - 2.550 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 6.085 37 6.050 36 0.000 - - 5.290 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 6.992 33 6.923 32 0.012 - - 5.923 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.501 31 1.495 31 0.014 - - 1.245 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.824 67 0.822 67 0.000 - - 0.622 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.529 66 2.522 66 0.006 - - 2.222 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.444 73 1.440 73 0.000 - - 1.250 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 5.543 0 5.453 0 0.035 - - 2.633 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.500 100 1.500 100 0.000 - - 1.410 0.008
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.940 65 1.935 65 0.000 - - 1.735 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 1.685 58 1.679 58 0.109 - - 1.479 0.102
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.680 122 2.680 122 0.027 - - 2.180 0.009
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 36.834 52 36.834 52 0.109 - - 33.834 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 19.306 98 19.177 98 0.000 - - 18.977 0.066
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 14.965 37 14.660 37 0.058 - - 11.660 0.315
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 49.811 214 49.811 214 0.000 - - 49.011 0.053
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.350 100 2.350 100 0.001 - - 1.600 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 5.600 100 5.600 100 0.002 - - 5.120 0.000
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 34.662 94 34.662 94 0.014 - - 31.318 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.078 107 7.078 107 0.034 - - 6.478 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 82.130 85 82.130 85 0.038 - - 78.130 0.001
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.678 92 3.678 92 0.004 - - 2.818 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 7.300 100 7.300 100 0.012 - - 7.050 0.007
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.419 59 3.419 59 0.003 - - 2.279 0.000
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.934 25 0.934 25 0.002 - - 0.814 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.485 82 4.485 82 0.003 - - 3.685 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.200 100 2.200 100 0.002 - - 2.000 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 15.390 26 15.390 26 0.000 - - 11.390 0.049
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 6.792 68 6.792 68 0.000 - - 6.592 0.017
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.504 142 1.504 142 0.000 - - 1.404 0.005
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.673 0 0.673 0 0.001 - - 0.623 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 5.034 61 5.013 60 0.000 - - 4.893 0.021
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.883 77 0.882 77 0.000 - - 0.832 0.001
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 2.321 59 2.317 59 0.000 - - 2.247 0.004
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.931 97 1.931 97 0.000 - - 1.811 0.000
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 6.660 97 6.630 96 0.000 - - 6.430 0.029
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.798 90 2.794 90 0.000 - - 2.694 0.004
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 468.225 74 466.349 73 0.715 0.000 0.000 424.157 0.866
  สูงสุด 97.000 7.80 82.130 214 82.130 214 0.216 78.130 0.315
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.201 17 0.201 17 0.000 - - 0.079 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 5.920 0 5.920 0 0.000 - - 4.890 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 13.530 31 13.560 31 0.030 - - 11.390 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 2.167 26 2.155 26 0.000 - - 1.805 0.012
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.170 8 0.170 8 0.000 - - 0.121 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 26.831 62 26.770 62 0.000 - - 24.770 0.061
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 3.988 33 3.988 33 0.000 - - 3.776 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.690 0 1.690 0 0.000 - - 1.490 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 2.332 73 2.332 73 0.010 - - 2.082 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.200 100 0.120 - - 7.103 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.293 27 0.293 27 0.000 - - 0.196 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.223 44 1.223 44 0.000 - - 1.023 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 65.545 42 65.502 42 0.160 0.000 0.000 58.725 0.076
  สูงสุด 43.410 2.17 26.831 100 26.770 100 0.120 24.770 0.061
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.170 8 8
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 28.289 57 28.240 56 0.000 - - 23.440 0.049
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 2.181 20 2.171 20 0.000 - - 0.771 0.010
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.002 50 1.998 50 0.000 - - 1.758 0.004
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.500 58 2.500 58 0.006 - - 2.468 0.006
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 23.840 67 23.840 67 0.000 - - 21.840 0.610
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 4.366 102 4.366 102 0.000 - - 4.146 0.011
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 18.088 77 18.088 77 0.000 - - 17.708 0.073
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 81.266 62 81.203 61 0.006 0.000 0.000 72.131 0.763
  สูงสุด 50.000 4.80 28.289 102 28.240 102 0.006 23.440 0.610
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.002 20 20
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.374 70 2.452 72 0.000 - - 2.332 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.121 52 2.126 52 0.000 - - 1.886 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.963 49 0.955 49 0.000 - - 0.915 0.005
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 3.837 48 3.844 48 0.002 - - 3.234 0.005
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 1.902 48 1.852 46 0.000 - - 1.722 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.181 76 4.173 76 0.002 - - 3.873 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 5.347 0 5.375 0 0.000 - - 5.155 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 8.226 79 8.215 79 0.010 - - 7.715 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 33.146 81 33.049 80 0.007 - - 29.049 0.104
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 18.049 0 17.953 0 0.000 - - 15.913 0.086
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 18.312 82 18.312 82 0.021 - - 17.512 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 2.180 78 2.179 78 0.000 - - 2.029 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 8.166 86 8.148 86 0.000 - - 7.248 0.010
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 10.112 63 10.223 64 0.124 - - 7.723 0.013
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.858 76 1.858 76 0.009 - - 1.798 0.009
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.980 0 3.980 0 0.025 - - 3.824 0.025
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.150 98 3.160 99 0.021 - - 3.120 0.011
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 6.845 0 6.842 0 0.000 - - 6.172 0.000
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 36.483 46 36.684 46 0.462 - - 34.684 0.261
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 46.560 66 46.950 67 0.649 - - 32.650 0.259
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.320 78 1.310 77 0.000 - - 1.310 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 38.830 65 38.730 65 0.116 - - 25.730 0.216
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 3.657 50 3.629 50 0.008 - - 3.359 0.036
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 12.592 68 12.616 68 0.074 - - 12.216 0.042
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 7.620 38 7.620 38 0.004 - - 6.720 0.000
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 7.810 38 7.910 39 0.106 - - 7.110 0.000
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 4.320 72 4.320 72 0.000 - - 4.260 0.000
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 9.810 46 9.840 46 0.041 - - 9.690 0.011
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.707 0 0.713 0 0.020 - - 0.603 0.014
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.884 86 1.898 86 0.014 - - 1.798 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 36.615 0 36.615 0 0.079 - - 35.065 0.079
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.081 0 1.081 0 0.000 - - 1.061 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.320 0 2.340 0 0.032 - - 2.290 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 346.358 66 346.952 66 1.826 0.000 0.000 299.766 1.238
  สูงสุด 80.000 2.50 82.130 98 46.950 99 0.649 35.065 0.261
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.030 38 38
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,007.331 62 2,977.277 62 11.239 0.000 0.000 2,611.256 12.740