ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2559 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2559
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 4.123 91 4.123 91 0.042 - 0.042 - 3.323
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.737 67 0.740 67 0.000 - 0.000 - 0.640
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.533 36 1.541 36 0.000 - 0.000 - 1.441
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.765 68 1.782 69 0.000 - 0.000 - 1.732
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 19.102 49 19.318 50 0.000 - 0.000 - 18.818
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 4.512 82 4.564 83 0.000 - 0.000 - 4.244
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.459 81 3.463 81 0.000 - 0.038 - 3.183
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.392 66 2.398 66 0.000 - 0.034 - 2.268
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 3.763 92 3.815 94 0.000 - 0.138 - 3.465
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.452 100 1.450 100 0.000 - 0.000 - 1.100
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 11.992 78 12.014 79 0.000 - 0.038 - 9.714
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.692 81 0.694 82 0.097 - 0.095 - 0.644
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 5.350 54 5.350 54 0.000 - 0.000 - 4.850
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 5.760 36 5.780 36 0.016 - 0.000 - 5.520
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.010 67 3.020 67 0.005 - 0.000 - 2.870
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 2.640 73 2.640 73 0.000 - 0.000 - 2.360
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.544 101 0.543 101 0.010 - 0.011 - 0.443
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.739 101 0.737 100 0.086 - 0.088 - 0.537
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 5.154 82 5.123 81 0.211 - 0.242 - 4.823
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 8.080 90 7.980 89 0.035 - 0.065 - 6.530
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 44.545 61 45.409 62 1.549 - 0.685 - 42.409
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 2.260 89 2.260 89 0.030 - 0.000 - 2.020
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 5.989 80 6.026 80 0.045 - 0.008 - 5.486
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 8.706 76 8.706 76 0.069 - 0.069 - 7.346
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.200 100 1.200 100 0.058 - 0.058 - 1.040
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 4.270 102 4.270 102 0.210 - 0.096 - 3.870
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 6.003 87 5.975 87 0.081 - 0.109 - 5.175
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 96.000 100 96.140 100 0.435 - 0.295 - 80.240
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 1.200 0 1.200 0 0.045 - 0.045 - 1.062
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 5.000 100 5.000 100 0.148 - 0.154 - 4.460
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.240 0 1.240 0 0.060 - 0.030 - 1.090
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 13.000 100 13.000 100 0.513 - 0.538 - 10.130
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.356 0 1.356 0 0.080 - 0.060 - 1.196
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.486 108 1.445 105 0.096 - 0.138 - 1.080
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.685 0 0.685 0 0.020 - 0.010 - 0.615
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.905 0 0.905 0 0.025 - 0.015 - 0.108
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 5.370 90 5.331 89 0.061 - 0.100 - 5.331
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.958 0 0.958 0 0.040 - 0.025 - 0.843
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 36.473 99 36.473 99 0.170 - 0.170 - 33.973
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 39.513 92 39.513 92 0.300 - 0.300 - 37.863
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.078 0 1.078 0 0.033 - 0.021 - 0.973
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.993 0 0.993 0 0.020 - 0.010 - 0.877
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 2.566 0 2.566 0 0.320 - 0.073 - 2.246
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 59.300 102 59.150 102 0.714 - 0.518 - 53.150
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.900 0 5.900 0 0.150 - 0.120 - 4.950
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 1.350 96 1.300 93 0.000 - 0.000 - 1.280
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.797 0 0.797 0 0.055 - 0.035 - 0.749
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 18.750 100 18.575 99 0.219 - 0.388 - 17.475
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.110 0 1.110 0 0.120 - 0.081 - 1.056
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 52.270 79 52.660 80 0.390 - 0.000 - 40.060
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 23.685 77 23.955 78 0.270 - 0.000 - 21.455
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 1.120 0 1.120 0 0.080 - 0.021 - 0.782
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.260 0 1.260 0 0.010 - 0.104 - 1.090
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 6.528 97 6.489 96 0.273 - 0.312 - 6.361
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.317 0 1.317 0 0.222 - 0.086 - 1.157
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 7.980 89 7.980 89 0.000 - 0.000 - 7.640
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 59.950 103 59.800 103 3.118 - 3.268 - 51.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 8.120 0 8.120 0 0.024 - 0.000 - 7.520
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 12.728 102 12.709 102 0.242 - 0.261 - 11.669
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.813 0 1.813 0 0.160 - 0.044 - 1.662
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 2.886 0 2.886 0 0.063 - 0.041 - 2.606
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 1.576 29 1.622 29 0.046 - 0.000 - 1.188
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.960 0 0.960 0 0.064 - 0.064 - 0.830
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 2.685 46 2.700 47 0.019 - 0.004 - 2.600
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 3.207 0 3.207 0 0.080 - 0.045 - 3.167
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 5.102 65 5.326 68 0.224 - 0.000 - 4.726
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 32.520 98 30.880 93 0.530 - 1.077 - 27.380
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 13.165 70 13.248 70 0.261 - 0.018 - 11.998
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 29.600 0 30.400 0 0.026 - 0.017 - 29.650
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 5.452 0 5.419 0 0.033 - 0.033 - 4.859
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 728.726 82 729.507 82 12.303 0.000 10.337 0.000 645.998
  สูงสุด 96.000 15.90 96.000 108 96.140 105 3.118 3.268 80.240
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.544 29 0.543 29 0.000 0.000 0.108
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.471 75 2.483 75 0.026 - 0.012 - 2.410
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 2.639 71 2.627 71 0.019 - 0.026 - 1.906
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 24.343 84 24.285 84 0.463 - 0.506 - 22.285
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.653 46 0.660 46 0.008 - 0.000 - 0.560
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 1.312 96 1.321 97 0.011 - 0.000 - 1.291
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 23.396 88 23.211 88 0.036 - 0.212 - 21.746
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 2.288 84 2.288 84 0.003 - 0.000 - 2.100
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.314 102 0.310 101 0.004 - 0.008 - 0.231
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.221 100 0.219 100 0.006 - 0.008 - 0.157
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.573 86 0.469 71 0.000 - 0.069 - 0.253
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.311 88 0.314 88 0.003 - 0.000 - 0.222
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 9.580 111 9.365 109 0.000 - 0.342 - 8.225
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.304 0 0.299 0 0.004 - 0.008 - 0.230
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 7.495 96 7.285 93 0.000 - 0.436 - 6.685
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 2.086 76 2.086 76 0.000 - 0.000 - 1.966
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 2.424 0 2.438 0 0.085 - 0.068 - 1.568
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 1.725 87 1.725 87 0.003 - 0.000 - 1.555
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.398 85 3.298 82 0.000 - 0.169 - 3.048
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.666 75 0.666 75 0.000 - 0.000 - 0.416
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 2.684 99 2.677 99 0.000 - 0.065 - 2.502
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 25.280 0 24.300 0 11.484 - 12.329 - 21.270
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 3.772 94 3.776 94 0.000 - 0.024 - 3.536
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 7.854 101 7.828 101 0.000 - 0.139 - 7.128
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 21.057 100 21.043 100 0.000 - 0.210 - 19.758
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.630 100 1.596 98 0.000 - 0.048 - 1.216
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 8.957 100 8.885 99 0.000 - 0.051 - 8.185
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 8.178 108 7.874 104 0.000 - 0.068 - 7.834
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 1.142 104 1.124 102 0.000 - 0.091 - 1.002
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 4.203 103 4.141 101 0.000 - 0.121 - 3.961
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 4.015 100 4.007 100 0.000 - 0.019 - 3.457
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 5.006 85 4.964 84 0.000 - 0.132 - 4.444
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 2.083 102 2.070 101 0.000 - 0.068 - 2.010
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 6.905 106 6.815 105 0.000 - 0.098 - 6.415
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 6.596 110 6.795 113 0.000 - 0.151 - 6.395
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 2.235 102 2.193 100 0.000 - 0.056 - 1.993
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 1.500 100 1.497 100 0.000 - 0.056 - 1.347
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 2.192 100 2.176 99 0.000 - 0.029 - 2.026
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 3.860 102 3.860 102 0.000 - 0.021 - 3.635
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.815 100 1.879 103 0.000 - 0.000 - 1.684
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.978 99 1.978 99 0.000 - 0.028 - 1.478
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.990 99 0.990 99 0.000 - 0.027 - 0.890
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 1.466 98 1.454 97 0.000 - 0.017 - 1.451
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.630 68 1.606 67 0.000 - 0.011 - 1.488
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 4.008 100 4.000 100 0.000 - 0.131 - 3.505
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.725 86 1.725 86 0.002 - 0.000 - 1.475
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 8.741 58 8.560 57 0.012 - 0.176 - 7.675
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 3.460 0 3.460 0 0.000 - 0.000 - 3.210
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 3.160 72 2.975 68 0.488 - 0.665 - 2.975
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 7.800 0 7.800 0 0.000 - 0.000 - 7.460
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 5.165 80 5.185 81 0.033 - 0.000 - 5.010
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 12.930 0 12.844 0 0.000 - 0.122 - 12.674
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.433 10 0.386 9 6.531 - 6.573 - 0.014
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.424 79 2.408 78 0.000 - 0.000 - 1.408
48 ห้วยคำผักหนามย สกลนคร 0.000 0.00 2.874 0 2.874 0 0.000 - 0.029 - 2.434
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 1.222 0 1.211 0 0.000 - 0.035 - 1.139
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.131 69 0.131 69 0.021 - 0.011 - 0.112
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.114 29 0.114 29 0.004 - 0.000 - 0.104
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.200 0 0.198 0 0.000 - 0.036 - 0.157
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 1.512 0 1.504 0 0.000 - 0.061 - 1.354
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.146 47 0.146 47 0.003 - 0.000 - 0.090
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.316 68 0.316 68 0.009 - 0.004 - 0.252
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 3.336 0 3.320 0 0.000 - 0.414 - 3.050
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 1.050 0 1.047 0 0.000 - 0.051 - 0.933
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.378 74 0.378 74 0.020 - 0.009 - 0.328
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.700 0 0.694 0 0.000 - 0.051 - 0.624
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.537 91 0.537 91 0.002 - 0.000 - 0.434
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.562 131 0.562 131 0.006 - 0.001 - 0.553
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 3.100 0 3.073 0 0.000 - 0.075 - 2.323
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.970 92 1.967 92 0.000 - 0.006 - 1.847
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.075 0 0.075 0 0.000 - 0.000 - 0.073
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 5.970 78 5.953 78 0.000 - 0.000 - 5.353
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.400 0 0.400 0 0.000 - 0.016 - 0.335
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.876 0 0.873 0 0.000 - 0.015 - 0.753
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 8.700 84 8.790 85 0.190 - 0.100 - 7.757
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 3.195 91 3.195 91 0.981 - 0.981 - 3.115
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.400 0 0.394 0 0.000 - 0.052 - 0.344
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.494 0 0.493 0 0.000 - 0.000 - 0.364
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 36.220 85 35.320 83 0.104 - 0.973 - 32.020
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 17.200 88 17.020 87 0.569 - 0.749 - 14.020
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 1.488 0 1.494 0 0.000 - 0.000 - 1.384
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 2.857 0 2.931 0 0.000 - 0.000 - 2.831
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.275 57 0.277 57 0.002 - 0.000 - 0.175
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 1.491 0 1.500 0 0.000 - 0.000 - 1.380
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 25.788 111 25.788 111 0.000 - 1.599 - 25.138
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 2.108 0 2.001 0 0.000 - 0.000 - 1.731
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 14.700 126 14.700 126 0.000 - 0.124 - 14.200
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.292 91 3.292 91 0.000 - 0.069 - 3.007
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 3.364 100 3.364 100 0.000 - 0.055 - 3.208
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 7.894 105 7.894 105 0.000 - 0.327 - 7.365
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 4.137 100 4.137 100 0.000 - 0.191 - 4.074
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 3.918 110 3.918 110 0.000 - 0.732 - 3.909
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.558 105 2.558 105 0.000 - 0.564 - 2.328
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 6.152 106 6.152 106 0.000 - 0.354 - 5.552
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 3.642 88 3.642 88 0.000 - 0.838 - 3.402
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 7.537 117 7.537 117 0.000 - 1.098 - 6.837
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 7.382 100 7.382 100 0.000 - 0.459 - 6.715
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 50.584 141 50.392 140 8.387 - 8.035 - 49.092
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.923 97 2.923 97 0.039 - 0.028 - 2.393
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.993 71 0.993 71 0.004 - 0.000 - 0.783
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 76.918 0 77.995 0 3.201 - 1.963 - 77.995
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 2.392 102 2.383 101 0.265 - 0.256 - 2.153
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 18.838 139 18.784 138 10.771 - 10.565 - 14.474
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 1.260 90 1.260 90 0.036 - 0.034 - 0.890
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 3.876 104 3.876 104 0.149 - 0.136 - 3.846
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 5.195 97 5.175 97 0.000 - 0.037 - 4.875
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 5.328 95 5.280 94 0.000 - 0.058 - 5.020
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 8.280 0 8.140 0 0.053 - 0.193 - 6.640
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.205 0 0.205 0 0.000 - 0.000 - 0.197
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.400 82 0.400 82 0.000 - 0.000 - 0.280
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.222 0 0.219 0 0.000 - 0.003 - 0.139
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.126 109 0.128 110 0.045 - 0.030 - 0.128
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.973 98 0.973 98 0.030 - 0.022 - 0.793
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.757 143 0.690 131 6.378 - 6.697 - 0.370
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 8.551 107 8.733 109 0.000 - 2.954 - 6.733
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 8.886 103 8.821 102 0.000 - 0.430 - 7.741
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.685 105 1.685 105 0.000 - 0.026 - 1.407
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 3.282 92 3.282 92 0.058 - 0.000 - 2.790
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 1.093 85 1.111 86 0.009 - 0.037 - 1.071
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 2.289 82 2.306 82 0.070 - 0.048 - 2.266
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 4.553 110 4.424 107 0.537 - 0.037 - 4.090
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 2.303 87 2.328 88 0.000 - 0.000 - 2.183
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.483 91 1.521 94 0.000 - 0.000 - 1.401
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 23.989 77 23.995 77 0.137 - 0.007 - 20.995
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.809 93 0.809 93 0.000 - 0.000 - 0.759
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 3.093 86 3.145 88 0.096 - 0.041 - 3.111
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 5.067 100 5.067 100 0.000 - 0.000 - 4.917
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0 0.000 - 0.000 - 0.000
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 2.782 99 2.801 99 0.395 - 0.414 - 2.658
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.478 0 0.478 0 0.000 - 0.030 - 0.000
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.835 0 0.835 0 0.000 - 0.000 - 0.824
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 2.329 104 2.346 105 0.762 - 0.062 - 2.179
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.579 103 0.583 103 0.000 - 0.000 - 0.567
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 0.000 0 0.000 - 0.000 - 0.000
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.243 0 0.243 0 0.000 - 0.000 - 0.201
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.349 95 0.349 95 0.000 - 0.000 - 0.339
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 17.594 79 17.744 80 0.150 - 0.000 - 17.344
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 2.448 116 2.470 117 0.000 - 0.000 - 2.320
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 3.842 122 4.098 130 0.256 - 0.000 - 3.888
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 3.488 79 3.534 80 0.046 - 0.000 - 3.344
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 11.779 102 11.727 102 0.000 - 0.000 - 11.407
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 1.879 94 1.879 94 0.000 - 0.000 - 1.729
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 3.046 109 3.046 109 0.000 - 0.000 - 2.746
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 6.057 105 6.114 106 0.000 - 0.000 - 5.564
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.351 8 0.351 8 0.000 - 0.000 - 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.010 1 0.000 0 0.000 - 0.000 - 0.000
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 2.413 101 2.413 101 0.000 - 0.002 - 2.288
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 2.881 103 2.881 103 0.023 - 0.003 - 2.581
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 2.263 98 2.263 98 0.000 - 0.003 - 2.240
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 4.896 94 4.896 94 0.000 - 0.013 - 4.646
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 11.263 102 11.263 102 0.000 - 0.018 - 10.713
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 3.050 126 3.050 126 0.000 - 0.016 - 3.030
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 2.213 101 2.213 101 0.000 - 0.002 - 1.793
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 3.270 99 3.270 99 0.000 - 0.004 - 2.820
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 2.071 104 2.071 104 0.002 - 0.014 - 1.991
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 5.365 106 5.365 106 0.000 - 0.017 - 4.965
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.435 96 1.435 96 0.009 - 0.014 - 1.405
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.309 90 0.309 90 0.000 - 0.000 - 0.279
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.193 55 0.193 55 0.000 - 0.000 - 0.139
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 18.313 77 18.313 77 0.130 - 0.130 - 16.313
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 18.688 102 18.688 102 0.361 - 0.361 - 18.038
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 4.808 113 4.922 116 0.000 - 0.000 - 4.722
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 4.106 103 4.106 103 0.370 - 0.370 - 3.606
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.863 102 2.863 102 0.310 - 0.310 - 2.563
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 11.680 111 11.680 111 0.000 - 0.000 - 10.880
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 4.900 109 4.900 109 0.000 - 0.000 - 4.200
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 2.807 110 2.807 110 0.000 - 0.590 - 2.507
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 4.380 110 4.380 110 0.000 - 0.000 - 3.527
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.500 112 2.500 112 0.000 - 0.000 - 1.970
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 2.143 107 2.090 105 0.000 - 0.000 - 1.790
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 1.150 111 1.150 111 0.010 - 0.010 - 1.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.570 106 0.570 106 0.000 - 0.000 - 0.440
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 10.816 79 10.888 79 0.088 - 0.000 - 9.988
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 34.330 102 34.540 103 0.860 - 0.640 - 33.420
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 17.010 101 17.020 101 0.208 - 0.195 - 16.420
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 7.960 100 7.960 100 0.113 - 0.110 - 7.160
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.110 93 11.139 93 0.137 - 0.106 - 6.609
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 8.007 0 8.016 0 0.000 - 0.000 - 7.566
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 14.621 99 14.647 100 0.155 - 0.125 - 13.047
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.706 70 0.706 70 0.002 - 0.000 - 0.406
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 6.600 89 6.600 89 0.003 - 0.003 - 5.880
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 2.363 95 2.363 95 0.026 - 0.002 - 2.001
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 8.031 105 8.179 107 0.403 - 0.167 - 8.155
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.665 100 0.665 100 0.111 - 0.109 - 0.580
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 19.200 104 19.700 107 0.500 - 0.226 - 19.300
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 23.850 89 23.910 89 0.060 - 0.000 - 23.310
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 16.058 83 16.536 86 0.495 - 0.000 - 15.645
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 5.785 78 6.002 81 0.226 - 0.000 - 5.458
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 9.700 92 9.850 93 0.123 - 0.053 - 9.450
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.290 68 0.324 76 0.035 - 0.000 - 0.206
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 6.734 89 6.734 89 0.000 - 0.003 - 6.426
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 13.655 99 13.655 99 0.089 - 0.115 - 12.655
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.539 81 1.539 81 0.009 - 0.000 - 1.249
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.303 0 0.289 0 0.000 - 0.000 - 0.255
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 8.552 63 8.552 63 0.024 - 0.004 - 7.552
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.100 0 0.100 0 0.000 - 0.000 - 0.100
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 25.723 92 25.723 92 0.000 - 0.255 - 25.073
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.318 0 0.311 0 0.000 - 0.000 - 0.179
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 23.267 89 23.267 89 0.166 - 0.126 - 21.797
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 3.081 76 3.081 76 0.006 - 0.002 - 2.981
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.660 58 1.660 58 0.089 - 0.088 - 0.660
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.057 2 0.057 2 0.001 - 0.000 - 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 1.397 87 1.397 87 0.001 - 0.001 - 1.367
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 1.140 95 1.140 95 0.000 - 0.000 - 1.050
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 1.130 86 1.130 86 0.000 - 0.000 - 0.990
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 18.257 72 18.196 72 0.035 - 0.091 - 17.196
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 25.212 70 25.212 70 0.007 - 0.188 - 23.412
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.985 66 0.985 66 0.001 - 0.000 - 0.683
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 65.838 67 65.752 67 0.073 - 0.130 - 58.452
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.395 72 1.360 70 0.026 - 0.059 - 1.310
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 21.166 90 20.793 89 0.000 - 0.287 - 19.533
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.700 0 2.700 0 0.000 - 0.000 - 2.400
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 3.524 98 3.497 98 0.025 - 0.047 - 3.377
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 5.970 58 5.970 58 0.016 - 0.000 - 4.740
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 4.960 90 4.924 89 0.000 - 0.018 - 4.624
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 10.556 73 10.556 73 0.008 - 0.000 - 9.756
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 35.210 88 35.000 88 0.000 - 0.158 - 33.000
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 18.955 69 19.280 70 0.503 - 0.156 - 17.880
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 4.422 68 4.422 68 0.007 - 0.000 - 3.902
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 3.680 74 3.680 74 0.002 - 0.000 - 2.910
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 8.312 30 8.312 30 0.172 - 0.146 - 7.162
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 1.809 62 1.809 62 0.013 - 0.000 - 1.629
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 14.585 110 14.324 108 0.000 - 0.115 - 13.774
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.336 0 4.434 0 0.339 - 0.236 - 3.882
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 4.887 56 4.800 55 0.118 - 0.199 - 3.950
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 3.751 91 3.734 91 0.026 - 0.036 - 3.514
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 7.862 83 7.908 83 0.171 - 0.109 - 7.858
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 1.530 15 1.530 15 0.000 - 0.000 - 1.530
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.240 69 1.235 69 0.000 - 0.000 - 0.933
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 8.206 182 8.168 182 0.125 - 0.147 - 7.978
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 8.498 85 8.391 84 0.361 - 0.509 - 7.761
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.746 72 2.746 72 0.040 - 0.037 - 2.296
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 5.896 74 5.947 74 0.027 - 0.000 - 5.117
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 22.911 103 22.639 102 0.272 - 0.530 - 20.839
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 10.005 81 9.869 80 0.323 - 0.449 - 8.569
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 34.660 93 34.520 93 0.717 - 0.856 - 31.720
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 26.776 102 26.704 102 0.323 - 0.376 - 23.304
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.290 210 2.296 211 0.003 - 0.000 - 2.186
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.819 101 3.814 101 0.174 - 0.173 - 3.104
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 2.657 98 2.669 99 0.016 - 0.000 - 1.989
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 37.568 101 37.285 100 0.488 - 0.718 - 36.565
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 3.808 98 3.823 98 0.194 - 0.172 - 3.173
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.678 77 0.678 77 0.089 - 0.087 - 0.564
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 2.677 0 2.677 0 0.003 - 0.000 - 2.177
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 4.919 100 4.919 100 0.000 - 0.015 - 4.475
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 6.821 85 6.821 85 0.021 - 0.014 - 6.378
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 15.530 100 15.530 100 0.199 - 0.208 - 14.880
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 23.793 86 24.078 87 0.312 - 0.016 - 22.830
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 18.736 94 19.542 98 0.904 - 0.148 - 19.378
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 8.109 72 8.536 76 0.000 - 0.026 - 7.886
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 9.400 100 9.380 100 0.016 - 0.037 - 8.240
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 12.010 100 12.020 100 0.024 - 0.009 - 11.620
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 15.045 100 15.075 101 0.137 - 0.101 - 14.575
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 7.060 141 7.200 144 2.570 - 2.466 - 3.800
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 8.766 102 8.739 102 0.031 - 0.079 - 8.680
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.942 88 0.942 88 0.000 - 0.000 - 0.920
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.400 100 3.470 102 0.084 - 0.046 - 3.070
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.913 90 0.913 90 0.003 - 0.000 - 0.880
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.532 79 0.558 83 0.049 - 0.021 - 0.448
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.163 109 1.151 108 0.127 - 0.137 - 0.911
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 29.833 0 29.874 0 0.972 - 0.953 - 27.474
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 6.985 0 6.985 0 0.123 - 0.147 - 6.685
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.258 0 0.258 0 0.001 - 0.000 - 0.227
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.290 0 0.290 0 0.001 - 0.000 - 0.264
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.444 0 0.444 0 0.001 - 0.000 - 0.438
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.249 0 0.252 0 0.003 - 0.000 - 0.247
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,783.599 91 1,782.900 92 68.426 0.000 80.271 0.000 1,641.547
  สูงสุด 98.000 7.30 76.918 210 77.995 211 11.484 12.329 77.995
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.010 1 0.000 2 0.000 0.000 0.000
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 41.000 103 41.130 103 0.180 - 0.047 - 33.330
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 3.200 76 3.200 76 0.000 - 0.012 - 3.000
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.334 68 1.334 68 0.000 - 0.000 - 1.166
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.552 79 1.552 79 0.000 - 0.000 - 1.392
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.300 12 0.300 12 0.000 - 0.000 - 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 6.650 67 6.650 67 0.100 - 0.000 - 5.650
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 52.649 75 52.649 75 0.000 - 0.252 - 51.659
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 6.020 79 6.020 79 0.006 - 0.006 - 5.740
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 5.089 72 5.060 72 0.000 - 0.006 - 4.660
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 8.883 54 8.863 53 0.013 - 0.033 - 8.103
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 21.600 101 21.500 100 0.137 - 0.237 - 20.500
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 2.000 42 2.000 42 0.003 - 0.003 - 1.750
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 1.016 83 1.014 82 0.000 - 0.000 - 1.014
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 3.614 94 3.614 94 0.004 - 0.004 - 3.314
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.849 93 1.849 93 0.000 - 0.000 - 1.849
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 8.050 0 7.913 0 0.068 - 0.205 - 7.913
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.518 101 1.512 101 0.000 - 0.000 - 1.512
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.631 89 2.618 88 0.000 - 0.000 - 2.618
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.637 91 2.597 90 0.034 - 0.000 - 2.397
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.720 124 2.680 122 0.019 - 0.018 - 2.180
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.332 95 0.342 98 0.009 - 0.000 - 0.312
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 61.114 86 61.314 86 0.402 - 0.000 - 58.314
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 18.360 93 18.489 94 0.214 - 0.064 - 18.289
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 34.141 85 33.657 84 0.022 - 0.000 - 30.657
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 39.543 169 39.543 169 0.081 - 0.071 - 38.743
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.282 97 2.265 96 0.022 - 0.038 - 1.515
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 6.292 112 6.203 111 0.911 - 0.998 - 5.723
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 21.112 57 21.037 57 0.000 - 0.014 - 17.693
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.189 108 7.110 107 0.000 - 0.014 - 6.510
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 51.400 53 51.400 53 0.262 - 0.138 - 47.400
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 2.754 69 2.754 69 0.003 - 0.000 - 1.894
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 7.030 96 7.030 96 0.024 - 0.020 - 6.780
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 4.163 72 4.163 72 0.003 - 0.012 - 3.023
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.524 14 0.524 14 0.000 - 0.010 - 0.404
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.245 77 4.245 77 0.003 - 0.000 - 3.445
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.146 98 2.146 98 0.000 - 0.003 - 1.946
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.453 32 0.453 32 0.001 - 0.000 - 0.353
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 24.340 41 24.340 41 0.101 - 0.000 - 20.340
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.457 15 1.457 15 0.000 - 0.000 - 1.257
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.480 140 1.480 140 0.000 - 0.000 - 1.380
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.134 0 0.134 0 0.000 - 0.001 - 0.084
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.176 0 0.176 0 0.001 - 0.001 - 0.141
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.275 0 0.275 0 0.012 - 0.012 - 0.220
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.379 0 0.379 0 0.000 - 0.000 - 0.329
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 7.261 87 7.294 88 0.046 - 0.039 - 7.174
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 1.136 100 1.134 99 0.027 - 0.029 - 1.084
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 4.034 103 4.046 103 0.039 - 0.026 - 3.976
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.800 90 1.803 90 0.089 - 0.085 - 1.683
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 6.967 101 6.977 101 0.461 - 0.374 - 6.777
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.763 95 0.766 96 0.003 - 0.000 - 0.716
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 3.112 100 3.112 100 0.012 - 0.012 - 3.112
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 490.706 82 490.103 82 3.312 0.000 2.784 0.000 451.021
  สูงสุด 97.000 7.80 61.114 169 61.314 169 0.911 0.998 58.314
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.134 12 0.134 12 0.000 0.000 0.000
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.606 51 0.606 51 0.010 - 0.000 - 0.386
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 11.744 0 11.702 0 0.050 - 0.320 - 11.702
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 30.400 70 30.580 70 0.480 - 0.350 - 28.410
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 5.524 66 5.524 66 0.000 - 0.000 - 5.524
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.929 45 0.921 44 0.000 - 0.000 - 0.872
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 32.783 76 32.932 77 0.149 - 0.000 - 32.932
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 11.697 97 11.640 97 0.000 - 0.057 - 11.428
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.892 0 0.888 0 0.000 - 0.004 - 0.868
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.901 0 0.888 0 0.000 - 0.013 - 0.814
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.673 0 1.673 0 0.000 - 0.000 - 1.473
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 1.480 47 1.486 47 0.005 - 0.000 - 1.236
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 5.500 76 5.480 76 0.000 - 0.000 - 5.480
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.639 58 0.639 58 0.000 - 0.000 - 0.542
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.334 48 0.334 48 0.000 - 0.000 - 0.334
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 2.310 83 2.310 83 0.020 - 0.003 - 2.110
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 107.412 65 107.603 65 0.714 0.000 0.747 0.000 104.111
  สูงสุด 43.410 2.17 32.783 97 32.932 97 0.480 0.350 32.932
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.334 45 0.334 44 0.000 0.000 0.334
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 38.409 77 38.409 77 0.107 - 0.000 - 33.609
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 8.014 75 8.014 75 0.000 - 0.000 - 6.614
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.841 71 2.841 71 0.001 - 0.000 - 2.601
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.052 24 1.048 24 0.000 - 0.000 - 1.016
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 17.679 50 17.270 49 0.000 - 0.000 - 15.270
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.783 88 3.783 88 0.000 - 0.000 - 3.563
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 12.297 53 12.252 52 0.000 - 0.000 - 11.872
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.174 0 0.174 0 0.000 - 0.000 - 0.149
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 84.249 63 83.791 62 0.108 0.000 0.000 0.000 74.694
  สูงสุด 50.000 4.80 38.409 88 38.409 88 0.107 0.000 33.609
  ต่ำสุด 4.000 0.032 0.174 24 0.174 24 0.000 0.000 0.149
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 1.462 43 1.462 43 0.000 - 0.000 - 1.342
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.386 59 2.381 59 0.000 - 0.000 - 2.141
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.306 16 0.305 16 0.000 - 0.000 - 0.265
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 4.733 59 4.715 59 0.000 - 0.000 - 4.105
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 1.220 31 1.178 29 0.000 - 0.000 - 1.178
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.156 49 0.156 49 0.000 - 0.000 - 0.150
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.143 54 0.143 54 0.000 - 0.000 - 0.138
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.363 45 0.363 45 0.000 - 0.000 - 0.360
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.099 28 0.099 28 0.000 - 0.000 - 0.089
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 3.473 63 3.461 63 0.000 - 0.010 - 3.161
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.401 0 0.401 0 0.000 - 0.001 - 0.321
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 5.451 52 5.444 52 0.014 - 0.021 - 4.944
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 0.255 0 0.255 0 0.000 - 0.000 - 0.035
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 13.680 0 13.770 0 0.185 - 0.086 - 11.730
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 24.945 61 24.966 61 0.052 - 0.021 - 24.966
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 2.423 0 2.423 0 0.000 - 0.000 - 2.323
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 8.544 38 8.498 38 0.006 - 0.052 - 7.698
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 0.678 24 0.678 24 0.000 - 0.000 - 0.528
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 4.064 43 4.042 43 0.000 - 0.010 - 4.042
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 10.201 64 10.178 64 0.133 - 0.156 - 7.678
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.656 68 1.644 67 0.008 - 0.020 - 1.584
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 5.330 0 5.310 0 0.033 - 0.053 - 5.154
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.670 83 2.640 83 0.019 - 0.049 - 2.600
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 29.587 37 29.729 37 0.381 - 0.239 - 27.729
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 6.313 0 6.261 0 0.000 - 0.021 - 5.591
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 47.030 67 46.560 66 1.431 - 1.901 - 46.560
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.270 75 1.300 76 0.000 - 0.000 - 1.300
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 50.630 84 49.950 83 0.357 - 1.037 - 49.950
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 3.610 49 3.610 49 0.010 - 0.040 - 3.340
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 12.904 70 12.880 70 0.029 - 0.053 - 12.480
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 8.743 44 8.718 44 0.096 - 0.116 - 7.818
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 11.344 55 11.275 55 0.000 - 0.161 - 10.475
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 1.970 33 1.970 33 0.000 - 0.000 - 1.970
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 12.870 60 12.940 60 0.070 - 0.000 - 12.940
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 5.580 0 5.580 0 0.000 - 0.020 - 5.470
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.685 77 1.685 77 0.000 - 0.000 - 1.585
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 31.755 0 31.635 0 0.000 - 0.120 - 30.079
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.151 0 1.151 0 0.000 - 0.000 - 1.131
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.787 0 2.787 0 0.000 - 0.023 - 2.737
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 323.868 53 322.543 53 2.824 0.000 4.210 0.000 307.687
  สูงสุด 80.000 2.50 96.000 84 49.950 83 1.431 1.901 49.950
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 16 0.099 16 0.000 0.000 0.035
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,518.560 84 3,516.447 85 87.687 0.000 98.349 0.000 3,225.058