ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2561 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2561
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.378 52 2.378 52 0.000 - - 1.578 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 1.070 97 1.070 97 0.000 - - 0.970 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.764 41 1.764 41 0.000 - - 1.664 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.002 39 1.002 39 0.000 - - 0.952 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 16.936 43 16.936 43 0.000 - - 16.436 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 2.020 37 2.020 37 0.000 - - 1.700 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.670 86 3.670 86 0.000 - - 3.387 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.657 73 2.657 73 0.000 - - 2.530 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.581 63 2.581 63 0.000 - - 2.231 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 0.964 66 0.964 66 0.000 - - 0.614 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 8.790 57 8.790 57 0.000 - - 6.490 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 3.100 31 3.120 31 0.020 - - 2.620 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 2.240 14 2.250 14 0.010 - - 1.990 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 2.590 58 2.590 58 0.000 - - 2.440 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 1.380 38 1.420 39 0.040 - - 1.140 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.696 27 1.694 27 0.003 - - 1.394 0.006
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.540 39 3.500 39 0.000 - - 2.050 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 10.650 15 10.650 15 0.651 - - 7.650 0.126
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 0.890 35 0.890 35 0.000 - - 0.650 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 1.830 24 1.835 24 0.005 - - 1.295 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 8.614 76 8.669 76 0.055 - - 7.309 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.934 78 0.949 79 0.015 - - 0.789 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.560 13 0.560 13 0.000 - - 0.160 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 5.838 85 5.882 85 0.044 - - 5.082 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.748 0 0.748 0 0.000 - - 0.610 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 2.868 57 2.868 57 0.015 - - 2.328 0.000
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.050 0 1.050 0 0.000 - - 0.900 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.950 0 0.990 0 0.040 - - 0.830 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 3.888 30 3.888 30 0.320 - - 1.018 0.000
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.352 25 0.352 25 0.002 - - 0.000 0.000
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.262 0 0.262 0 0.000 - - 0.192 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 1.612 27 1.612 27 0.000 - - 1.212 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.452 0 0.452 0 0.000 - - 0.274 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.686 0 0.686 0 0.000 - - 0.571 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 23.290 63 23.290 63 0.000 - - 20.790 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.049 0 1.049 0 0.000 - - 0.944 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 26.455 62 26.455 62 0.000 - - 24.805 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.576 0 0.576 0 0.000 - - 0.460 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.480 0 1.497 0 0.017 - - 0.806 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 8.624 15 8.624 15 0.163 - - 2.624 0.040
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.832 59 0.832 59 0.000 - - 0.812 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 4.899 0 4.725 0 0.000 - - 3.775 0.100
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 7.250 39 7.250 39 0.000 - - 6.150 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.197 0 0.201 0 0.004 - - 0.153 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 20.820 32 20.820 32 0.000 - - 8.220 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.033 0 1.042 0 0.009 - - 0.988 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 7.910 26 7.910 26 0.000 - - 5.410 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 1.120 0 1.120 0 0.000 - - 0.782 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 0.592 9 0.592 9 0.000 - - 0.464 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.236 0 1.253 0 0.023 - - 1.083 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 2.181 24 2.181 24 0.019 - - 1.841 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.026 0 1.053 0 0.017 - - 0.893 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 29.898 52 29.898 52 0.085 - - 21.098 0.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 9.048 0 9.048 0 0.027 - - 8.448 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.269 0 1.269 0 0.000 - - 1.118 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.433 28 3.433 28 0.000 - - 2.393 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 1.496 0 1.496 0 0.000 - - 1.216 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 1.996 36 1.996 36 0.000 - - 1.562 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 1.009 17 1.009 17 0.000 - - 0.909 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.464 0 0.464 0 0.000 - - 0.334 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 1.643 21 1.643 21 0.000 - - 0.943 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 2.115 0 2.115 0 0.000 - - 2.075 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 17.480 53 17.480 53 0.176 - - 14.260 0.176
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 2.962 16 2.962 16 0.140 - - 1.262 0.011
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 17.080 0 17.080 0 0.000 - - 16.330 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 1.010 0 1.010 0 0.028 - - 0.830 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 302.035 43 302.122 43 1.928 0.000 0.000 234.834 0.461
  สูงสุด 96.000 15.90 29.898 97 29.898 97 0.651 24.805 0.176
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.197 9 9
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 1.148 35 1.136 34 0.000 - - 0.191 0.001
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.107 30 1.111 30 0.007 - - 0.391 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 8.373 29 8.373 29 0.009 - - 6.373 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.181 13 0.181 13 0.001 - - 0.101 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.504 37 0.501 37 0.000 - - 0.471 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 6.683 25 6.666 25 0.008 - - 5.196 0.019
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.894 33 0.894 33 0.002 - - 0.706 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.597 7 0.607 7 0.010 - - 0.207 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.264 10 0.242 9 0.002 - - 0.122 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.222 56 2.222 56 0.002 - - 2.122 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.347 13 0.351 13 0.004 - - 0.176 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.380 60 2.383 60 0.003 - - 2.143 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 3.218 42 3.193 41 0.048 - - 2.493 0.000
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 9.556 46 9.665 46 0.109 - - 8.375 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.530 33 0.530 33 0.109 - - 0.150 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 3.818 42 3.805 42 0.005 - - 3.105 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 2.320 31 2.320 31 0.004 - - 2.280 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.045 4 0.045 4 0.004 - - 0.000 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.125 53 2.130 53 0.005 - - 1.580 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 1.413 24 1.413 24 0.004 - - 0.893 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 1.007 15 1.007 15 0.004 - - 0.607 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 0.942 16 0.934 16 0.004 - - 0.534 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.591 27 0.591 27 0.005 - - 0.391 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.150 10 0.150 10 0.005 - - 0.000 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.001 0 0.001 0 0.005 - - 0.000 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.159 31 1.159 31 0.005 - - 0.934 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.811 45 0.809 44 0.000 - - 0.649 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.344 17 0.344 17 0.005 - - 0.000 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.105 11 0.105 11 0.005 - - 0.005 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.213 14 0.211 14 0.005 - - 0.208 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.135 47 1.135 47 0.003 - - 1.017 0.000
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.638 41 1.649 41 0.011 - - 1.154 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.376 68 1.380 69 0.005 - - 1.130 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 2.250 15 2.426 16 0.183 - - 1.541 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 0.525 12 0.510 12 0.010 - - 0.507 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 2.865 44 2.880 45 0.026 - - 2.705 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.320 7 0.320 7 0.026 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 2.640 0 2.600 0 0.005 - - 2.430 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.633 53 1.633 53 0.010 - - 0.633 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 0.386 0 0.386 0 0.005 - - 0.000 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.552 26 0.544 25 0.002 - - 0.424 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.876 11 0.876 11 0.000 - - 0.276 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 2.995 29 2.995 29 0.000 - - 1.962 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 0.809 23 0.809 23 0.000 - - 0.729 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 24.900 58 24.853 58 0.027 - - 21.553 0.056
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 6.780 35 6.780 35 0.000 - - 3.780 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.610 0 0.607 0 0.000 - - 0.497 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.259 0 1.259 0 0.000 - - 1.109 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.326 0 0.326 0 0.000 - - 0.206 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 2.298 10 2.327 10 0.029 - - 1.677 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 2.250 19 2.237 19 0.000 - - 1.737 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 2.200 61 2.200 61 0.000 - - 1.915 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 0.844 25 0.844 25 0.000 - - 0.688 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 2.340 31 2.340 31 0.000 - - 1.811 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 0.933 23 0.938 23 0.000 - - 0.875 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.954 55 1.939 55 0.014 - - 1.930 0.029
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.881 77 1.853 76 0.000 - - 1.623 0.022
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 0.624 11 0.624 11 0.000 - - 0.024 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 0.449 11 0.458 11 0.009 - - 0.218 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 1.196 19 1.196 19 0.000 - - 0.496 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 1.458 20 1.467 20 0.000 - - 0.800 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 15.120 42 15.032 42 0.000 - - 13.732 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.902 30 0.902 30 0.000 - - 0.372 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.324 23 0.324 23 0.000 - - 0.114 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.672 29 0.672 29 0.000 - - 0.442 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 5.172 38 5.086 37 0.000 - - 0.776 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.571 41 0.571 41 0.000 - - 0.201 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.516 14 0.548 15 0.035 - - 0.518 0.002
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.538 10 0.538 10 0.000 - - 0.238 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.545 10 0.563 10 0.020 - - 0.303 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 7.460 0 7.460 0 0.000 - - 5.960 0.015
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 1.921 24 1.914 24 0.000 - - 0.000 0.007
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 1.551 18 1.540 18 0.002 - - 0.460 0.012
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.547 34 0.547 34 0.002 - - 0.269 0.002
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.429 40 1.410 39 0.000 - - 0.918 0.018
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.061 5 0.061 5 0.000 - - 0.021 0.001
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.073 3 0.073 3 0.001 - - 0.033 0.001
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.297 7 0.293 7 0.000 - - 0.000 0.004
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.171 6 0.171 6 0.001 - - 0.026 0.001
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.517 32 0.517 32 0.001 - - 0.397 0.001
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 4.435 14 4.435 14 0.014 - - 1.435 0.014
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 0.735 21 0.725 20 0.000 - - 0.691 0.015
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 0.885 17 0.877 17 0.000 - - 0.727 0.008
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.233 44 1.226 44 0.000 - - 1.083 0.006
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.519 23 0.519 23 0.002 - - 0.352 0.002
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 6.753 30 6.753 30 0.000 - - 6.353 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.217 10 0.212 10 0.000 - - 0.121 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.250 6 0.245 6 0.000 - - 0.055 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 1.669 15 1.730 15 0.061 - - 1.410 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.160 8 0.173 9 0.013 - - 0.000 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.646 23 0.659 24 0.013 - - 0.359 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.078 1 0.082 1 0.004 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.506 12 0.506 12 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.520 22 0.520 22 0.000 - - 0.395 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.435 51 1.435 51 0.000 - - 1.135 0.003
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 0.716 31 0.716 31 0.000 - - 0.686 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 2.000 38 2.000 38 0.000 - - 1.750 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 2.050 19 2.050 19 0.000 - - 2.020 0.018
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 0.290 12 0.290 12 0.000 - - 0.260 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 0.754 34 0.754 34 0.000 - - 0.334 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 1.438 44 1.438 44 0.000 - - 0.988 0.004
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.564 28 0.564 28 0.000 - - 0.484 0.014
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 2.138 42 2.138 42 0.000 - - 1.738 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.510 34 0.510 34 0.000 - - 0.480 0.014
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 15.430 65 15.430 65 0.000 - - 13.430 0.010
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 8.142 44 8.142 44 0.000 - - 7.492 0.100
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 1.865 44 1.850 44 0.000 - - 1.650 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.085 77 3.085 77 0.000 - - 2.585 0.210
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.441 51 1.441 51 0.000 - - 1.331 0.000
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 4.145 39 4.159 40 0.000 - - 3.359 0.030
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 1.390 31 1.406 31 0.000 - - 0.706 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 0.538 21 0.532 21 0.000 - - 0.232 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.260 32 1.273 32 0.000 - - 0.423 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.028 46 1.028 46 0.000 - - 0.498 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.401 20 0.406 20 0.000 - - 0.106 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.770 74 0.770 74 0.000 - - 0.620 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 4.977 36 4.977 36 0.010 - - 4.377 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 14.350 43 14.350 43 0.010 - - 13.230 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 5.480 32 5.480 32 0.003 - - 4.880 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 2.430 30 2.430 30 0.001 - - 1.630 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 7.580 63 7.580 63 0.000 - - 5.734 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 3.125 0 3.177 0 0.052 - - 2.727 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 9.130 62 9.130 62 0.001 - - 7.530 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.330 33 0.330 33 0.001 - - 0.030 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 0.733 30 0.733 30 0.102 - - 0.373 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 2.920 39 2.920 39 0.000 - - 2.890 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 2.413 31 2.413 31 0.005 - - 2.373 0.000
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 4.100 22 4.100 22 0.000 - - 3.700 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 15.030 56 14.990 56 0.000 - - 14.390 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 5.975 31 6.041 31 0.180 - - 5.150 0.105
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 1.646 22 1.358 18 0.000 - - 0.814 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 3.601 34 3.611 34 0.009 - - 3.211 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 0.709 9 0.709 9 0.000 - - 0.401 0.003
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 6.700 49 6.700 49 0.002 - - 5.700 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.355 71 1.351 71 0.000 - - 1.061 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 0.444 3 0.444 3 0.007 - - 0.000 0.004
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 0.990 4 0.961 3 0.006 - - 0.000 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 0.890 3 0.854 3 0.000 - - 0.000 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 1.291 32 1.287 32 0.001 - - 1.187 0.002
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 0.955 34 0.962 34 0.000 - - 0.518 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.181 5 0.181 5 0.004 - - 0.000 0.002
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.027 2 0.027 2 0.001 - - 0.000 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.090 8 0.092 8 0.000 - - 0.000 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.082 6 0.083 6 0.000 - - 0.000 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 9.688 38 9.814 39 0.005 - - 8.614 0.012
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 18.688 52 18.736 52 0.000 - - 16.936 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.615 41 0.615 41 0.001 - - 0.313 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 33.040 34 32.989 34 0.002 - - 23.689 0.061
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.273 14 0.273 14 0.000 - - 0.223 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 8.510 36 8.467 36 0.000 - - 7.211 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.009 0 1.009 0 0.000 - - 0.709 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 1.210 34 1.203 34 0.000 - - 1.083 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.321 13 1.299 13 0.000 - - 0.067 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 1.072 19 1.072 19 0.003 - - 0.772 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 4.324 30 4.324 30 0.005 - - 3.564 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 10.099 25 10.051 25 0.057 - - 8.051 0.086
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 7.815 28 7.790 28 0.000 - - 6.389 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.855 13 0.850 13 0.000 - - 0.330 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 2.595 52 2.580 52 0.035 - - 1.815 0.055
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 8.312 30 8.237 30 0.000 - - 7.085 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.726 25 0.719 25 0.001 - - 0.537 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 6.495 49 6.495 49 0.012 - - 5.945 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 3.830 0 3.830 0 0.004 - - 3.280 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.967 11 0.967 11 0.002 - - 0.113 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.182 29 1.182 29 0.000 - - 1.042 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.005 0 0.005 0 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.793 44 0.793 44 0.002 - - 0.491 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 4.553 45 4.569 46 0.024 - - 3.939 0.000
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 0.980 26 0.980 26 0.002 - - 0.530 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 3.964 49 3.952 49 0.000 - - 3.352 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 4.528 20 4.528 20 0.005 - - 2.728 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 4.860 39 4.860 39 0.008 - - 3.560 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 10.230 28 10.230 28 0.018 - - 7.430 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 13.931 53 14.117 54 0.201 - - 10.717 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 1.641 151 1.641 151 0.003 - - 1.531 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.736 72 2.736 72 0.005 - - 2.026 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 0.738 27 0.714 26 0.000 - - 0.044 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 10.515 28 10.357 28 0.000 - - 9.627 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 0.736 19 0.718 18 0.000 - - 0.068 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.435 0 1.435 0 0.003 - - 1.035 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 0.958 19 0.958 19 0.001 - - 0.514 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 3.340 42 3.330 42 0.000 - - 2.887 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 6.088 39 6.088 39 0.007 - - 5.438 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 1.578 6 1.565 6 0.000 - - 0.135 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 4.463 22 4.364 22 0.000 - - 3.548 0.000
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 2.291 20 2.266 20 0.000 - - 1.616 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 4.166 44 4.154 44 0.000 - - 3.014 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 2.895 24 2.895 24 0.000 - - 2.495 0.000
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 7.087 47 7.112 47 0.032 - - 6.612 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 1.510 30 1.500 30 0.000 - - 1.450 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 1.967 23 1.940 23 0.000 - - 1.881 0.000
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.501 47 0.501 47 0.000 - - 0.481 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 1.388 41 1.388 41 0.000 - - 0.988 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.206 20 0.223 22 0.012 - - 0.190 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.153 14 0.153 14 0.000 - - 0.000 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 8.280 0 8.266 0 0.000 - - 5.866 0.000
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 0.774 0 0.780 0 0.025 - - 0.480 0.018
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 563.183 30 562.662 30 1.783 0.000 0.000 440.265 1.039
  สูงสุด 98.000 7.30 33.040 151 32.989 151 0.201 23.689 0.210
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.001 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 9.999 25 9.866 25 0.000 - - 2.066 0.107
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 1.440 34 1.440 34 0.000 - - 1.240 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.941 48 0.941 48 0.000 - - 0.773 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.930 47 0.926 47 0.000 - - 0.766 0.004
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 4.219 42 4.219 42 0.004 - - 3.219 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 30.945 44 30.360 43 0.349 - - 29.370 0.664
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 3.320 43 3.288 43 0.034 - - 3.008 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 4.350 62 4.324 62 0.016 - - 3.924 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 10.334 62 10.334 62 0.042 - - 9.574 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 5.144 24 5.098 24 0.076 - - 4.098 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.523 32 1.512 32 0.020 - - 1.262 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.838 68 0.836 68 0.000 - - 0.636 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.744 71 2.729 71 0.014 - - 2.429 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.293 65 1.293 65 0.000 - - 1.103 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 7.408 0 4.408 0 0.012 - - 1.588 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 0.758 51 0.765 51 0.000 - - 0.675 0.014
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.707 57 1.707 57 0.000 - - 1.507 0.018
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 0.943 33 0.933 32 0.000 - - 0.733 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 0.875 40 0.866 39 0.011 - - 0.366 0.084
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 26.835 38 26.835 38 0.250 - - 23.835 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 5.228 27 5.192 26 0.000 - - 4.992 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 26.700 67 26.612 67 0.135 - - 23.612 0.387
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 21.411 92 21.411 92 0.000 - - 20.611 0.022
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 1.326 56 1.326 56 0.004 - - 0.576 0.023
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 2.311 41 2.311 41 0.000 - - 1.831 0.028
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 18.712 51 18.712 51 0.000 - - 15.368 0.436
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 4.874 74 4.874 74 0.002 - - 4.274 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 56.800 59 56.800 59 0.000 - - 52.800 0.267
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 1.730 43 1.730 43 0.002 - - 0.870 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 2.435 33 2.435 33 0.000 - - 2.185 0.006
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.461 60 3.461 60 0.000 - - 2.321 0.007
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 1.011 27 1.011 27 0.000 - - 0.891 0.004
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.087 74 4.087 74 0.000 - - 3.287 0.016
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 0.467 21 0.467 21 0.000 - - 0.267 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.216 15 0.216 15 0.000 - - 0.116 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 4.760 8 4.760 8 0.008 - - 0.760 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.029 10 1.029 10 0.002 - - 0.829 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 0.986 93 0.986 93 0.000 - - 0.886 0.004
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.360 0 0.360 0 0.000 - - 0.310 0.001
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 4.540 55 4.540 55 0.039 - - 4.420 0.029
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.405 36 0.405 36 0.000 - - 0.355 0.008
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 1.856 47 1.856 47 0.000 - - 1.786 0.010
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.090 55 1.090 55 0.017 - - 0.970 0.007
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 2.266 33 2.266 33 0.000 - - 2.066 0.013
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 1.324 43 1.324 43 0.000 - - 1.224 0.017
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 285.961 46 281.971 46 1.037 0.000 0.000 239.779 2.187
  สูงสุด 97.000 7.80 56.800 93 56.800 93 0.349 52.800 0.664
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 4.198 0 4.198 0 0.000 - - 3.168 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 6.560 15 6.560 15 0.000 - - 4.390 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 4.000 48 3.974 47 0.000 - - 3.624 0.026
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.055 3 0.055 3 0.000 - - 0.006 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 11.000 26 11.000 26 0.000 - - 9.000 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 2.649 22 2.649 22 0.000 - - 2.437 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 0.894 0 0.894 0 0.000 - - 0.694 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 1.132 36 1.134 36 0.002 - - 0.884 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 4.610 64 4.610 64 0.000 - - 4.513 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.383 35 0.038 3 0.000 - - 0.000 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 0.689 25 0.689 25 0.000 - - 0.489 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 36.170 30 35.801 27 0.002 0.000 0.000 29.205 0.029
  สูงสุด 43.410 2.17 11.000 64 11.000 64 0.002 9.000 0.026
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.055 3 3
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 29.939 60 30.245 60 0.652 - - 25.445 0.346
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 2.232 21 2.284 21 0.052 - - 0.884 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.369 59 2.383 60 0.013 - - 2.143 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.412 33 1.412 33 0.000 - - 1.380 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 10.756 30 10.792 30 0.000 - - 8.792 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 2.876 67 2.876 67 0.000 - - 2.656 0.000
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 14.518 62 14.493 62 0.000 - - 14.113 0.000
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 64.102 47 64.485 48 0.717 0.000 0.000 55.413 0.346
  สูงสุด 50.000 4.80 29.939 67 30.245 67 0.652 25.445 0.346
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.412 21 21
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 1.962 58 1.962 58 0.000 - - 1.842 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.252 56 2.252 56 0.000 - - 2.012 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.250 64 1.250 64 0.000 - - 1.210 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 3.818 48 3.818 48 0.000 - - 3.208 0.005
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.137 53 2.137 53 0.005 - - 2.007 0.010
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 3.211 58 3.206 58 0.005 - - 2.906 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 4.252 0 4.252 0 0.000 - - 4.032 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 6.921 67 6.878 66 0.000 - - 6.378 0.031
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 18.792 46 18.671 45 0.000 - - 14.671 0.104
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 10.252 0 10.283 0 0.204 - - 8.243 0.173
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 16.976 76 16.987 77 0.032 - - 16.187 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.978 71 1.971 70 0.003 - - 1.821 0.010
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 5.074 53 5.062 53 0.009 - - 4.162 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 7.788 49 7.846 49 0.126 - - 5.346 0.068
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.146 47 1.140 47 0.006 - - 1.080 0.012
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.635 0 3.631 0 0.045 - - 3.475 0.049
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.051 64 2.050 64 0.063 - - 2.010 0.064
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 4.933 0 4.920 0 0.008 - - 4.250 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 42.392 53 42.046 53 0.044 - - 40.046 0.390
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 51.530 73 51.530 73 0.086 - - 37.230 0.086
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 0.940 55 0.940 55 0.000 - - 0.940 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 33.520 56 33.560 56 0.213 - - 20.560 0.173
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 0.893 12 0.893 12 0.013 - - 0.623 0.030
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 10.970 59 10.910 59 0.000 - - 10.510 0.052
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 12.250 61 12.200 61 0.003 - - 11.300 0.042
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 10.220 50 10.170 50 0.059 - - 9.370 0.098
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 2.530 42 2.530 42 0.000 - - 2.470 0.000
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 12.660 59 12.590 59 0.000 - - 12.440 0.070
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.651 0 0.651 0 0.000 - - 0.541 0.012
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.712 78 1.712 78 0.000 - - 1.612 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 36.735 0 36.675 0 0.000 - - 35.125 0.060
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 0.649 0 0.649 0 0.000 - - 0.629 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 1.900 0 1.880 0 0.000 - - 1.830 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 317.980 56 317.252 56 0.924 0.000 0.000 270.066 1.612
  สูงสุด 80.000 2.50 56.800 78 51.530 78 0.213 40.046 0.390
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 12 12
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 1,917.036 37 1,911.733 37 7.674 0.000 0.000 1,539.866 7.049