สถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า
<<วันที่ก่อนหน้านี้

ข้อมูลล่าสุดวันที่  

วันที่ถัดไป>>
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า สถิติข้อมูลสถานี น้ำท่าเวลา 06.00 น. เปอร์เซ็นต์
ความจุลำน้ำ
(%)
ระดับน้ำท่าเทียบกับเมื่อวาน
ม.
อยู่ในเกณฑ์
ตลิ่ง
ม.
ความจ
ม.3 / วิ.
น้ำสูงสุด
ย้อน 20 ปี
ม.
ระดับน้ำท่า
ม.
ปริมาณน้ำท่า
ม.3 / วิ.
  คลองพระปรง  บ้านโนนสุขภูมิ (Kgt.13A) อ.อ.กบินทร์บุรี จ.จ.ปราจีนบุรี   220  220 13.14  0.00  
กก  แม่ลาว  บ้านหนองผำ (G.10) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  3.5 260  2.75 179.10  -0.74  
  แม่ลาว  บ้านดอนสลี (G.11) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  500  67 2.72  0.00  
  แม่ลาว  บ้านต้นยาง (G.8) อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  310 3.95 300.80  0.71  
  แม่สรวย  บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว (G.9) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  6.9 200  1.05 2.35  -0.05  
น่าน  น่าน  หน้าสำนักงานป่าไม้ (N.1) อ.เมือง จ.น่าน  1300 7.25 6.34 959.00  -1.91  
  น่าน  บ้านผาขวาง (N.64) อ.เมือง จ.น่าน  9.5 1060 10.2 5.59 608.60  -4.84  
  น้ำว้า  สะพานท่าลี่ (N.75) อ.เวียงสา จ.น่าน  10 1400  64 62.20  0.00  
    บ้านบุญนาค (N.13A) อ.เวียงสา จ.น่าน     3.92 2,202.00  -5.18  
    บ้านน้ำยาว (N.49) อ.ปัว จ.น่าน     1.86 366.20  0.00  
    บ้านปางสา (N.65) อ.ท่าวังผา จ.น่าน     1.01 16.70  -0.05  
บางปะกง  คลองสมอปูน  น้ำตกเหวนรก (Ny.4) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  3.37 180.4  185 3.37  0.00  
    บ้านเขานางบวช( (Ny.1B) อ.อ.เมือง* จ.นครนายก  8.81 228 10.4 206 8.81  0.00  
ปราจีนบุรี  คลองยาง  บ้านทุ่งแฝก (Kgt.14) อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  7.06 345  313 7.06  0.00  
ปิง  ทา  บ้านป่าซาง (P.87) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  4.1 120 5.1 2.05 28.00  -1.15  
  น้ำกวง  สะพานท่าสิงห์พิทักษ์ (P.5) อ.เมือง จ.ลำพูน  140 6.32 4.44 78.90  0.38  
  ปิง  ที่สะพานนวรัฐ (P.1) อ.เมือง จ.เชียงใหม่  3.7 440 4.93 2.52 227.70  -0.33  
  ปิง  บ้านแม่แต (P.67) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  420 6.49 1.75 214.40  -0.98  
  ลี้  บ้านแม่อีไฮ (P.76) อ.ลี้ จ.ลำพูน  5.4 320 5.68 1.32 2.70  -0.05  
  แม่ขอด  บ้านสันปูเลย (P.91) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่     0.83 4.22  -0.07  
  แม่ขาน  บ้านกลาง (P.71A) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่     10.2 0.00  5.30  
  แม่ริม  บ้านสลวงนอก (P.93) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่     1.75 12.20  -1.03  
  แม่ออน  บ้านโฮ่ง (P.86) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  4.2 25  0.1 0.75  -0.10  
  แม่แตง  บ้านเมืองกึ๊ด (P.92) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่     1.4 82.90  -3.00  
    บ้านแม่แตง (P.14A) อ.แ่ม่แตง จ.เชียงใหม่     1.8 65.40  -0.20  
    บ้านเชียงดาว (P.20) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่     0.61 3.20  -0.45  
    บ้านริมใต้ (P.21) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่     1.9 14.00  -1.53  
    สะพานประชาอุทิศ (P.24A) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่     0.66 7.52  0.05  
    บ้านแม่แตง (P.4A) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่     -0.11 0.60  0.00  
    บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า (P.56A) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่     2.7 49.30  -0.66  
    บ้านหลวง (P.64) อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่     1.31 21.40  -0.08  
    บ้านม่วงป๊อก (P.65) อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่     1.23 11.40  0.18  
    บ้านสบสอย (P.73) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่     0.73 6.40  -0.51  
    บ้านช่อแล (P.75) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่     2.08 84.70  -0.59  
    บ้านสบแม่สะป๊วด (P.77) อ.แม่ทา จ.ลำพูน     2.15 19.10  -0.39  
    บ้านแม่หวาน (P.79) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่     0.5 1.55  -0.11  
    บ้านโป่งดิน (P.80) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่     0.7 2.70  -0.30  
    บ้านโป่ง (P.81) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  5.8 110  4.8 107.80  -0.10  
    บ้านสบวิน (P.82) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  3.8 150  7.50  -0.04  
    บ้านพันตน (P.84) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  100  0.9 9.07  0.15  
    บ้านหล่ายแก้ว (P.85) อ.บ้่านโฮ่ง จ.ลำพูน     -0.36 5.63  -0.06  
ยม  ยม  ที่สะพานบ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่  8.2 1000 11.73 7.47 885.20  2.54  
  ยม  บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่  12 3100 13.06 5.45 357.50  -3.70  
    บ้านหลวงเหนือ (Y.13A) อ.งาว จ.ลำปาง     1.5 57.00  -0.80  
    บ้านมาง (Y.24) อ.เชียงม่วน จ.พะเยา     2.79 210.50  -0.06  
    บ้านโป่ง (Y.30) อ.งาว จ.ลำปาง     0.69 3.30  -0.56  
    บ้านทุ่งหนอง (Y.31) อ.เชียงม่วน จ.พะเยา     1.43 447.80  -0.05  
    บ้านแม่หล่าย (Y.34) อ.เมือง จ.แพร่     2.12 8.50  0.00  
    บ้านวังชิ้น (Y.37) อ.วังชิ้น จ.แพร่     3.07 145.30  -0.48  
    บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม (Y.38) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่     65 1.20  0.00  
ลุ่มน้ำวัง  แม่ต๋ำ  สถานีแม่ต๋ำ (W.18A) จ.ลำปาง     0.16 0.00  -0.44  
วัง  น้ำวัง  บ้านร่องเคาะ (W.25) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  5.3 400  0.00  -1.50  
  วัง  ท้ายเขื่อนกิ่วลม (W.10A) อ.แจ้ห่ม* จ.ลำปาง  6.6 570 7.3 1.67 19.50  0.02  
  วัง  สะพานเสตุวารี (W.1C) อ.เมือง* จ.ลำปาง  5.2 640 6.55 0.76 23.40  0.79  
  ห้วยแม่ต๋า  บ้านไผ่ปง (W.26) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     -0.23 0.42  -0.31  
  แม่สอย  บ้านทุ่งทอง (W.17A) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     0.76 0.00  -1.04  
    บ้านไฮ (W.16A) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     1.24 5.55  -0.02  
    บ้านหนองนาว (W.17) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     -0.04 69.20  -1.12  
    บ้านท่าล้อ (W.20) อ.เมือง จ.ลำปาง     0.55 32.44  -0.55  
    บ้านท่าเดื่อ (W.21) อ.เมือง จ.ลำปาง     0.17 9.00  -0.28  
    บ้านวังพร้าว (W.22) อ.เกาะคา จ.ลำปาง     0.88 38.15  -0.09  
    บ้านดอนชัย (W.3A) อ.เถิน จ.ลำปาง     0.59 72.10  -0.24  
    (W.5A) จ.ลำปาง      0.39 0.00  -0.28  
    (W.6A) จ.ลำปาง      1.46 0.00  -0.38  
สาละวิน  ปาย  บ้านท่าโป่งแดง (Sw.5A) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  700 7.06 1.63 202.60  -2.01  
อิง  อิง  บ้านจดีย์งาม (I.17) อ.เมือง จ.พะเยา  3.5 120 2.9 31.30  0.02  
โขง  แม่คำ  บ้านแม่คำหลักเจ็ด (Kh.72) อ.แม่จัน จ.เชียงราย  3.6 80  1.78 26.30  -1.62  
  แม่จัน  บ้านหัวสะพาน (Kh.89) อ.แม่จัน จ.เชียงราย  2.7 70  9.74  -0.35  

ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
HAII