สถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า
<<วันที่ก่อนหน้านี้

ข้อมูลล่าสุดวันที่  

วันที่ถัดไป>>
ลุ่มน้ำ แม่น้ำ สถานีสำรวจปริมาณน้ำท่า สถิติข้อมูลสถานี น้ำท่าเวลา 06.00 น. เปอร์เซ็นต์
ความจุลำน้ำ
(%)
ระดับน้ำท่าเทียบกับเมื่อวาน
ม.
อยู่ในเกณฑ์
ตลิ่ง
ม.
ความจ
ม.3 / วิ.
น้ำสูงสุด
ย้อน 20 ปี
ม.
ระดับน้ำท่า
ม.
ปริมาณน้ำท่า
ม.3 / วิ.
  คลองพระปรง  บ้านโนนสุขภูมิ (Kgt.13A) อ.อ.กบินทร์บุรี จ.จ.ปราจีนบุรี   220  220 13.14  0.00  
กก  แม่ลาว  บ้านหนองผำ (G.10) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  3.5 260  0.23 14.50  -0.02  
  แม่ลาว  บ้านดอนสลี (G.11) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  500  67 0.10  0.00  
  แม่ลาว  บ้านต้นยาง (G.8) อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  310 -0.32 0.16  0.00  
  แม่สรวย  บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว (G.9) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  6.9 200  0.9 0.72  0.00  
ชี  ลำน้ำพอง  บ้านท่าเม่า   (E.22B) อ.น้ำพอง   จ.ขอนแก่น  9.9 434 9.65 2.65 50.80  0.50  
  ลำปาว  บ้านหนองม่วง   (E.75) อ.เมือง   จ.กาฬสินธุ์  572 7.96 1.64 16.80  0.00  
  แม่น้ำชี  บ้านท่าไคร้   (E.18) อ.กิ่งทุ่งเขาหลวง   จ.ร้อยเอ็ด  9.5 999 10.45 166.00  0.15  
  แม่น้ำชี  บ.บ้านฟ้าหยาด (E.20A) อ.มหาชนะชัย   จ.ยโสธร  10 1268 11.66 4.24 144.00  0.16  
  แม่น้ำชี  บ้านค่าย   (E.23) อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ  400 8.85 3.15 1.40  0.00  
  แม่น้ำชี  บ้านม่วงลาด   (E.66A) อ.จังหาร   จ.ร้อยเอ็ด     3.96 87.00  -0.01  
  แม่น้ำชี  บ้านโจด   (E.9) อ.มัญจาคีรี   จ.ขอนแก่น  11 589 11.4 0.98 0.70  0.01  
  แม่น้ำชี  บ้านหนองขนวน   (E.91) อ.โกสุมพิสัย   จ.มหาสารคาม  11.7 834 10.9 2.76 59.00  0.00  
น่าน  น่าน  หน้าสำนักงานป่าไม้ (N.1) อ.เมือง จ.น่าน  1300 7.25 -0.06 13.80  0.04  
  น่าน  บ้านบุญนาค (N.12A) อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  12.24 3043 6.8 0.96 15.00  -0.11  
  น่าน  ท้ายเขื่อนนเรศวร (N.27A) อ.พรหมพิราม* จ.พิษณุโลก  10.61 1233 10.41 2.64 221.00  0.19  
  น่าน  ที่สะพานเอกาทศรถ (N.5A) อ.เมือง* จ.พิษณุโลก  10.54 1452 10.83 280.00  0.09  
  น่าน  บ้านเด่นสำโรง (N.60) อ.ตรอน* จ.อุตรดิตถ์  9.7 2055 9.72 2.45 316.00  0.16  
  น่าน  บ้านผาขวาง (N.64) อ.เมือง จ.น่าน  9.5 1060 10.2 0.7 9.70  0.00  
  น่าน  สะพานบ้านเกยไชย (N.67) อ.ชุมแสง* จ.นครสวรรค์  28.3 1520 28.09 20.6 254.00  0.02  
  น่าน  บ้านราชช้างขวัญ (N.7A) อ.เมือง* จ.พิจิตร  10.78 1350 11.35 3.62 269.00  -0.01  
  น่าน  บ้านบางมูลนาก (N.8A) อ.บางมูลนาก* จ.พิจิตร  11.29 1454 11.35 3.88 294.00  0.05  
  น้ำว้า  สะพานท่าลี่ (N.75) อ.เวียงสา จ.น่าน  10 1400  64 11.40  0.00  
  เข็ก  บ้านวังนกแอ่น (N.24A) อ.วังทอง* จ.พิษณุโลก  13.21 878 13.66 1.67 7.00  0.27  
    บ้านบุญนาค (N.13A) อ.เวียงสา จ.น่าน     -0.02 1.70  0.02  
    (N.27) จ.พิษณุโลก      2.64 221.00  0.19  
    ในเมือง (N.2B) อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์     2.57 441.00  0.09  
    บ้านหนองกระท้าว (N.36) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก     2.33 8.00  0.03  
    บ้านน้ำยาว (N.49) อ.ปัว จ.น่าน     1.27 0.60  0.00  
    บ้านท่าสะแก (N.55) อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก     0.82 4.00  -0.67  
    บ้านปางสา (N.65) อ.ท่าวังผา จ.น่าน     0.57 1.30  0.00  
บางปะกง  คลองสมอปูน  น้ำตกเหวนรก (Ny.4) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  3.37 180.4  185 3.37  0.00  
    บ้านเขานางบวช( (Ny.1B) อ.อ.เมือง* จ.นครนายก  8.81 228 10.4 206 8.81  0.00  
ปราจีนบุรี  คลองยาง  บ้านทุ่งแฝก (Kgt.14) อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  7.06 345  313 7.06  0.00  
ปิง  ทา  บ้านป่าซาง (P.87) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  4.1 120 5.1 0.5 1.00  0.00  
  น้ำกวง  สะพานท่าสิงห์พิทักษ์ (P.5) อ.เมือง จ.ลำพูน  140 6.32 1.48 8.30  -0.01  
  น้ำปิง  บ้านทับเดื่อ (P.90) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่     0.4 0.00  0.00  
  ปิง  ที่สะพานนวรัฐ (P.1) อ.เมือง จ.เชียงใหม่  3.7 440 4.93 1.24 0.00  0.21  
  ปิง  บ้านท่างิ้ว (P.17) อ.บรรพตพิสัย* จ.นครสวรรค์  38.08 1815 38.24 35.33 281.00  -0.05  
  ปิง  บ้านท่าแค (P.2A) อ.เมือง* จ.ตาก  5.72 4230 4.87 1.5 524.00  0.09  
  ปิง  บ้านแม่แต (P.67) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  420 6.49 -0.65 12.50  0.50  
  ปิง  ที่สะพานบ้านห้วยยาง (P.7A) อ.เมือง* จ.กำแพงเพชร  5.87 4035 4.89 1.24 401.00  -0.03  
  ลี้  บ้านแม่อีไฮ (P.76) อ.ลี้ จ.ลำพูน  5.4 320 5.68 1.12 7.12  0.00  
  แม่ขอด  บ้านสันปูเลย (P.91) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่     0.42 0.00  0.00  
  แม่ขาน  บ้านกลาง (P.71A) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่     1.05 2.04  -0.01  
  แม่ริม  บ้านสลวงนอก (P.93) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่     0.17 0.42  -0.01  
  แม่ออน  บ้านโฮ่ง (P.86) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  4.2 25  -0.1 0.22  0.00  
  แม่แตง  บ้านเมืองกึ๊ด (P.92) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่     0.11 0.00  0.01  
    (P.12C) จ.ตาก      1.52 236.00  0.70  
    บ้านแม่แตง (P.14A) อ.แ่ม่แตง จ.เชียงใหม่     0.1 6.00  0.00  
    (P.16) จ.กำแพงเพชร      1.53 262.00  -0.06  
    บ้านเชียงดาว (P.20) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่     0.01 2.06  0.00  
    บ้านริมใต้ (P.21) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่     0.56 0.10  0.06  
    สะพานประชาอุทิศ (P.24A) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่     0.4 1.74  0.00  
    (P.47) จ.กำแพงเพชร      0.47 3.00  0.14  
    บ้านแม่แตง (P.4A) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่     -0.11 0.00  0.00  
    (P.50A) จ.กำแพงเพชร      35 0.00  0.00  
    บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า (P.56A) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่     0.41 0.45  -0.01  
    บ้านหลวง (P.64) อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่     0.68 2.30  0.00  
    บ้านม่วงป๊อก (P.65) อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่     0.92 2.07  0.04  
    บ้านสบสอย (P.73) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่     2.31 0.00  0.13  
    บ้านช่อแล (P.75) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่     0.46 12.90  -0.10  
    บ้านสบแม่สะป๊วด (P.77) อ.แม่ทา จ.ลำพูน     1.95 14.12  -0.01  
    บ้านแม่หวาน (P.79) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่     0.2 0.40  0.00  
    บ้านโป่งดิน (P.80) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่     0.34 0.35  -0.01  
    บ้านโป่ง (P.81) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  5.8 110  1.1 0.44  0.00  
    บ้านสบวิน (P.82) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  3.8 150  0.63 1.96  0.01  
    บ้านพันตน (P.84) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  100  0.08 0.11  0.01  
    บ้านหล่ายแก้ว (P.85) อ.บ้่านโฮ่ง จ.ลำพูน     -0.7 0.20  0.00  
ป่าสัก  ป่าสัก  บ้านคำพราน (S.28A) อ.วังม่วง* จ.สระบุรี  31.46 1175 29.37 18.4 45.00  0.38  
  ป่าสัก  บ้านท่าห้วยยาง (S.33) อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  8.81 384 9.16 1.26 7.00  -0.14  
  ป่าสัก  สะพานพัฒนาภาคเหนือ3 (S.4B) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  10.1 190 9.9 4.02 0.00  -0.03  
  ป่าสัก  บ้านป่า (S.9) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  22.56 1740 20.21 9.37 42.00  0.00  
    (S.28) จ.ลพบุรี      18.4 45.00  0.38  
ยม  ยม  บ้านดอนระเบียง (Y.14) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  12 2319 9.19 8.00  0.00  
  ยม  บ้านบางระกำ (Y.16) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  368 11.2 1.95 0.00  1.27  
  ยม  บ้านสามง่าม (Y.17) อ.สามง่าม จ.พิจิตร  7.04 480 6.97 2.05 0.00  0.27  
  ยม  ที่สะพานบ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่  8.2 1000 11.73 0.17 2.90  0.04  
  ยม  บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่  12 3100 13.06 0.78 5.70  0.03  
  ยม  บ้านคลองตาล (Y.33) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  9.56 800 11.28 1.91 0.00  0.27  
  ยม  บ้านวังไม้ขอน (Y.3A) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  10.15 1198 10.82 -0.36 0.00  -0.02  
  ยม  ที่สะพานตลาดธานี (Y.4) อ.เมือง** จ.สุโขทัย  7.43 563 7.43 15 0.00  0.00  
  ยม  บ้านแก่งหลวง (Y.6) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  10 2524 9.19 1.93 0.00  -0.01  
    บ้านหลวงเหนือ (Y.13A) อ.งาว จ.ลำปาง     1.13 4.60  0.01  
    บ้านมาง (Y.24) อ.เชียงม่วน จ.พะเยา     2.04 0.00  -0.02  
    บ้านโป่ง (Y.30) อ.งาว จ.ลำปาง     0.21 0.40  -0.02  
    บ้านทุ่งหนอง (Y.31) อ.เชียงม่วน จ.พะเยา     0.74 1.78  -0.01  
    บ้านแม่หล่าย (Y.34) อ.เมือง จ.แพร่     1.92 2.37  -0.01  
    บ้านวังชิ้น (Y.37) อ.วังชิ้น จ.แพร่     1.78 2.90  0.04  
    บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม (Y.38) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่     65 0.10  0.00  
    หน้าอำเภอโพทะเล (Y.5) อ.โพทะเล จ.พิจิตร  29.47 652  4.26 0.00  1.93  
ลุ่มน้ำวัง  แม่ต๋ำ  สถานีแม่ต๋ำ (W.18A) จ.ลำปาง     -0.25 0.00  0.00  
วัง  น้ำวัง  บ้านร่องเคาะ (W.25) อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  5.3 400  -0.35 0.35  0.00  
  วัง  ท้ายเขื่อนกิ่วลม (W.10A) อ.แจ้ห่ม* จ.ลำปาง  6.6 570 7.3 0.9 0.80  0.00  
  วัง  สะพานเสตุวารี (W.1C) อ.เมือง* จ.ลำปาง  5.2 640 6.55 -0.26 2.96  0.00  
  วัง  บ้านวังหมัน (W.4A) อ.สามเงา* จ.ตาก  6.1 458 6.92 0.95 0.00  0.00  
  ห้วยแม่ต๋า  บ้านไผ่ปง (W.26) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     -0.41 0.00  0.04  
  แม่สอย  บ้านทุ่งทอง (W.17A) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     0.16 0.00  0.01  
    บ้านไฮ (W.16A) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     1.42 8.46  0.00  
    บ้านหนองนาว (W.17) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     -0.75 0.05  0.00  
    บ้านท่าล้อ (W.20) อ.เมือง จ.ลำปาง     0.26 3.02  -0.03  
    บ้านท่าเดื่อ (W.21) อ.เมือง จ.ลำปาง     -0.06 2.40  -0.10  
    บ้านวังพร้าว (W.22) อ.เกาะคา จ.ลำปาง     -0.28 0.09  0.01  
    บ้านเชียงราย (W.23) อ.สามเงา จ.ตาก     0.95 0.00  -0.10  
    บ้านดอนชัย (W.3A) อ.เถิน จ.ลำปาง     -0.2 14.20  0.02  
    (W.5A) จ.ลำปาง      0.12 0.00  -0.08  
    (W.6A) จ.ลำปาง      0.74 0.00  -0.09  
สะแกกรัง  สะแกกรัง  บ้านปางมะค่า (Ct.5A) อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร  107.7 495 107.08 103.2 0.00  0.00  
    (Ct.19) จ.อุทัยธานี    338  17.56 0.00  0.00  
    (Ct.4) จ.นครสวรรค์      67.01 0.00  0.45  
สาละวิน  ปาย  บ้านท่าโป่งแดง (Sw.5A) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  700 7.06 -0.32 12.00  0.00  
อิง  อิง  บ้านจดีย์งาม (I.17) อ.เมือง จ.พะเยา  3.5 120 2.9 -0.12 0.56  0.00  
เจ้าพระยา  คลองโพธิ์  บ้านใหม่คลองเจริญ (Ct.7) อ.กิ่งอ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์  104.88 170 105.82 100.9 0.00  0.00  
  สะแกกรัง  หน้าศาลากลาง (Ct.2A) อ.เมือง* จ.อุทัยธานี  21 616 21.19 16.23 0.00  -0.11  
  ห้วยขุนแก้ว  บ้านสมอทอง (C.30) อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี  108.3 830 108.6 102.3 2.00  0.00  
  ห้วยทับเสลา  บ้านบุ้งอ้ายเจี้ยม (Ct.9) อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  127.47 280 128.31 123.2 1.00  0.00  
  เจ้าพระยา  ที่ค่ายจิรประวัติ (C.2) อ.เมือง* จ.นครสวรรค์  26.2 3590 26.33 18.91 487.00  0.10  
  เจ้าพระยา  สถานีบางไทร (C.29) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  4.09 3500  0.75 356.00  0.25  
  เจ้าพระยา  บางไทร (C.29A) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา     0.75 356.00  0.25  
โขง  ห้วยหลวง  บ้านท่าตูม   (Kh.103) อ.เมือง   จ.อุดรธานี     1.01 1.30  0.10  
  แม่คำ  บ้านแม่คำหลักเจ็ด (Kh.72) อ.แม่จัน จ.เชียงราย  3.6 80  0.4 1.40  0.00  
  แม่จัน  บ้านหัวสะพาน (Kh.89) อ.แม่จัน จ.เชียงราย  2.7 70  0.45 2.23  0.15  
  แม่น้ำสงคราม  บ้านท่าห้วยหลัว   (Kh.74) อ.บ้านม่วง   จ.สกลนคร     4.3 0.00  0.00  
  แม่น้ำเลย  สะพานบ้านนาหลัก   (Kh.28A) อ.วังสะพุง   จ.เลย     1.57 4.60  0.12  
  แม่น้ำเลย  บ้านฟากเลย   (Kh.58A) อ.เมือง   จ.เลย  500 12.13 1.06 6.20  -0.01  
  แม่น้ำเลย  บ้านแก่งบง   (Kh.61) อ.ภูหลวง   จ.เลย     0.38 1.80  -0.02  
    บ้านท่างาม (E.92) อ.อ.เสลภูมิ จ.จ.ร้อยเอ็ด     2.85 5.50  0.60  

ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
HAII