สถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตร
(6) โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูล

(10) โทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ข้อมูลล่าสุด

(19) โทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี
ข้อมูลล่าสุด

(21) โทรมาตรลุ่มน้ำท่าตะเภา
ข้อมูลล่าสุด

(21) โทรมาตรลุ่มน้ำปากพนัง
ข้อมูลล่าสุด

(21) โทรมาตรลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูล

(14) โทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง
ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2563 03:00
ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

(6) โทรมาตรเขื่อนภูมิพล
ที่มา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์
ที่มา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์
ที่มา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(5) โทรมาตรเขื่อนปากมูล
ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
(4) โทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว
ข้อมูลล่าสุด

(12) โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก
ข้อมูลล่าสุด

(5) โทรมาตรลุ่มน้ำมูล
ข้อมูลล่าสุด

(5) โทรมาตรลุ่มน้ำมูลตอนบน
ข้อมูลล่าสุด 15 มิ.ย. 2561 06:00

(16) โทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง
ข้อมูลล่าสุด

(18) โทรมาตรลุ่มน้ำจันทบุรี
ข้อมูลล่าสุด

(2)สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง
ข้อมูลจาก กรมทรัพยากรน้ำ
ที่มา : กรมชลประทาน
(ตัวเลขในวงเล็บ) คือ รหัสลุ่มน้ำมาตรฐาน จัดตามกรมชลประทาน อ่านเพิ่มเติม

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII