สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  19 ตุลาคม 2557
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 98.80 มม.ที่ พะเยา
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล 1.60 มม. ที่ เชียงราย สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 34.90 มม. ที่ อุตรดิตถ์
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ 4.70 มม. ที่ ท่าวังผา
10.65
5819
(43.2254%)
2.5
9.73
5748
(60.4416%)
2.99
342
-
3.1
806
0.89
0.65
0.07
20/10/14
0.42
-0.3
20/10/14
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 60 มม.
ที่
ตาก  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 24 มม.
ที่
สุพรรณบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 103มม.
ที่
นครปฐม (กำแพงแสน)  
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ตาก
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
สุพรรณบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 52 มม.
ที่
นครสวรรค์  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 52 มม.
ที่
ตากฟ้า สกษ.  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 98 มม.
ที่
กรุงเทพมหานคร  
ฝน 24ชม.สูงสุด 3 มม.
ที่
พิษณุโลก
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ลพบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ปทุมธานี สกษ.
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2557
เขื่อนภูมิพล (43.2254%)
     ปริมาณน้ำ  5819 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (60.4416%)
     ปริมาณน้ำ  5748 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด  เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง