สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  29 สิงหาคม 2557
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 190.10 มม.ที่ ลำปาง สกษ.
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล 9.20 มม. ที่ ลำพูน
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 279.80 มม. ที่ ทุ่งช้าง
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ 55.30 มม. ที่ ท่าวังผา
28.45
4421
(32.8406%)
3
25.97
4139
(43.5226%)
3.88
633
-
360
11.01
248
0.73
1.05
-0.13
0.07
-1.53
29/08/14 14:00
1.41
-0.71
-0.5
-0.95
29/08/14 14:00
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 178 มม.
ที่
กำแพงเพชร  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 98 มม.
ที่
สุพรรณบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 179มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 55 มม.
ที่
กำแพงเพชร
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
สุพรรณบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 41 มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 149 มม.
ที่
นครสวรรค์  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 127 มม.
ที่
ลพบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 177 มม.
ที่
กรุงเทพมหานคร  
ฝน 24ชม.สูงสุด 12 มม.
ที่
พิษณุโลก
ฝน 24ชม.สูงสุด 2 มม.
ที่
ลพบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 2 มม.
ที่
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย
ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2557
เขื่อนภูมิพล (32.8406%)
     ปริมาณน้ำ  4421 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (43.5226%)
     ปริมาณน้ำ  4139 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด 0.91 เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง