สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  18 ธันวาคม 2557
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0.00 มม.ที่ ลำปาง สกษ.
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล 0.00 มม. ที่ ลำปาง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0.50 มม. ที่ อุตรดิตถ์
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ 0.00 มม. ที่ อุตรดิตถ์
2.2
6210
(46.1298%)
6
0.46
5959
(62.6604%)
6
118
-
70
0
824
3.09
0.92
0.08
-0.15
-0.92
21/12/14 00:00
21/12/14
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 7 มม.
ที่
ตาก  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0 มม.
ที่
สุพรรณบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ตาก
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
สุพรรณบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 1 มม.
ที่
นครสวรรค์  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0 มม.
ที่
ลพบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0 มม.
ที่
ปทุมธานี สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ศรีสำโรง สกษ.
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ลพบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ปทุมธานี สกษ.
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2557
เขื่อนภูมิพล (46.1298%)
     ปริมาณน้ำ  6210 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (62.6604%)
     ปริมาณน้ำ  5959 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด  เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง