สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  23 เมษายน 2557
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.ที่
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล - มม. ที่
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม. ที่
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ - มม. ที่
0
5446
(40.4546%)
8
2.66
4137
(43.5016%)
10.04
192
-
85
0
242
2.61
0.59
-0.45
-0.16
-1.24
23/04/14 15:30
1.44
-0.92
-0.51
-0.67
23/04/14 15:30
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.
ที่
  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.
ที่
  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด -มม.
ที่
  
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.
ที่
  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.
ที่
  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.
ที่
  
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ประจำวันที่ 23 เมษายน 2557
เขื่อนภูมิพล (40.4546%)
     ปริมาณน้ำ  5446 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (43.5016%)
     ปริมาณน้ำ  4137 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด 0.92 เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง