สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  18 เมษายน 2557
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.ที่
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล - มม. ที่
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม. ที่
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ - มม. ที่
3.54
5491
(40.7889%)
10
4.62
4186
(44.0168%)
12.06
180
-
80
0.73
254
2.6
0.64
-0.45
0.03
0.1
20/04/14 14:15
1.51
-1
-0.84
-0.88
20/04/14 14:15
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.
ที่
  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.
ที่
  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด -มม.
ที่
  
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.
ที่
  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.
ที่
  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด - มม.
ที่
  
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ฝน 24ชม.สูงสุด - มม.
ที่
-
ประจำวันที่ 18 เมษายน 2557
เขื่อนภูมิพล (40.7889%)
     ปริมาณน้ำ  5491 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (44.0168%)
     ปริมาณน้ำ  4186 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด 1.04 เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง