สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  18 กันยายน 2557
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 186.50 มม.ที่ เชียงราย
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล 0.00 มม. ที่ ลำปาง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 107.00 มม. ที่ น่าน
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ 0.40 มม. ที่ ทุ่งช้าง
15.91
5122
(38.0478%)
2.5
24.78
5192
(54.5952%)
3.04
826
-
674
15.6
590
15.58
1.06
-0.07
-0.03
-1.52
19/09/14 08:15
1.07
-0.71
-0.48
-0.98
19/09/14 08:15
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 107 มม.
ที่
กำแพงเพชร  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 112 มม.
ที่
สุพรรณบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 87มม.
ที่
กาญจนบุรี  
ฝน 24ชม.สูงสุด 1 มม.
ที่
ตาก
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
สุพรรณบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 83 มม.
ที่
พิจิตร สกษ.  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 127 มม.
ที่
ลพบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 121 มม.
ที่
ปทุมธานี สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 4 มม.
ที่
พิษณุโลก
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ลพบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 1 มม.
ที่
นำร่อง
ประจำวันที่ 18 กันยายน 2557
เขื่อนภูมิพล (38.0478%)
     ปริมาณน้ำ  5122 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (54.5952%)
     ปริมาณน้ำ  5192 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด 0.68 เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง