สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  29 กรกฎาคม 2557
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 131.10 มม.ที่ เชียงใหม่
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล 10.80 มม. ที่ พะเยา
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 140.30 มม. ที่ น่าน สกษ.
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ 2.30 มม. ที่ ทุ่งช้าง
7.63
4084
(30.3372%)
6
49.99
3387
(35.6151%)
16.06
438
-
2.47
88
1.06
0.77
-0.15
-0.14
-0.22
29/07/14 12:45
1.31
-0.97
-1.01
-1.15
29/07/14 12:45
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 205 มม.
ที่
กำแพงเพชร  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 46 มม.
ที่
สุพรรณบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 60มม.
ที่
กาญจนบุรี  
ฝน 24ชม.สูงสุด 2 มม.
ที่
ตาก
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
สุพรรณบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 11 มม.
ที่
กาญจนบุรี
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 184 มม.
ที่
สุโขทัย  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 55 มม.
ที่
ชัยนาท สกษ.  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 66 มม.
ที่
ปทุมธานี สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 1 มม.
ที่
สุโขทัย
ฝน 24ชม.สูงสุด 1 มม.
ที่
ชัยนาท สกษ.
ฝน 24ชม.สูงสุด 35 มม.
ที่
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.
ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
เขื่อนภูมิพล (30.3372%)
     ปริมาณน้ำ  4084 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (35.6151%)
     ปริมาณน้ำ  3387 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด 0.47 เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง