สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  21 พฤศจิกายน 2557
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 44.50 มม.ที่ ลำปาง
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล 0.00 มม. ที่ ลำปาง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 26.30 มม. ที่ ทุ่งช้าง
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ 0.00 มม. ที่ อุตรดิตถ์
8.56
6226
(46.2487%)
4
5.77
5969
(62.7655%)
3
371
-
251
0
922
0.94
0.99
-0.03
-0.18
-0.74
23/11/14 03:00
23/11/14
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 32 มม.
ที่
กำแพงเพชร  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 63 มม.
ที่
สุพรรณบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 30มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ตาก
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
สุพรรณบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 77 มม.
ที่
พิจิตร สกษ.  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 39 มม.
ที่
ชัยนาท สกษ.  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 17 มม.
ที่
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย  
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ศรีสำโรง สกษ.
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ลพบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ปทุมธานี สกษ.
ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เขื่อนภูมิพล (46.2487%)
     ปริมาณน้ำ  6226 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (62.7655%)
     ปริมาณน้ำ  5969 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด -0.29 เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง