สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  30 มกราคม 2558
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0.10 มม.ที่ เชียงราย
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล 0.00 มม. ที่ ลำปาง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0.00 มม. ที่ อุตรดิตถ์
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ 0.00 มม. ที่ อุตรดิตถ์
2.85
6012
(44.659%)
7
2.66
5750
(60.4627%)
10.07
173
-
70
0.69
637
4.34
1.16
-0.11
0.18
0.31
01/02/15 21:00
1.87
-0.48
-1.61
01/02/15 21:00
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0 มม.
ที่
ตาก  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0 มม.
ที่
สุพรรณบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ตาก
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
สุพรรณบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0 มม.
ที่
ศรีสำโรง สกษ.  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0 มม.
ที่
ลพบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 0 มม.
ที่
ปทุมธานี สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ศรีสำโรง สกษ.
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ลพบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ปทุมธานี สกษ.
ประจำวันที่ 30 มกราคม 2558
เขื่อนภูมิพล (44.659%)
     ปริมาณน้ำ  6012 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (60.4627%)
     ปริมาณน้ำ  5750 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด 0.91 เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง