สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  25 กรกฎาคม 2557
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 154.30 มม.ที่ เชียงราย
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล 9.30 มม. ที่ เชียงใหม่
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 134.10 มม. ที่ น่าน สกษ.
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ 0.00 มม. ที่ อุตรดิตถ์
12.75
4072
(30.2481%)
6
28.12
3304
(34.7424%)
14
364
-
50
3.29
82
1.05
0.91
-0.15
0.37
-0.5
27/07/14 01:30
1.34
-0.93
0.27
-0.91
27/07/14 01:30
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 223 มม.
ที่
กำแพงเพชร  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 51 มม.
ที่
สุพรรณบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 34มม.
ที่
กาญจนบุรี  
ฝน 24ชม.สูงสุด 5 มม.
ที่
กำแพงเพชร
ฝน 24ชม.สูงสุด 4 มม.
ที่
สุพรรณบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 6 มม.
ที่
กาญจนบุรี
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 182 มม.
ที่
พิษณุโลก  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 102 มม.
ที่
ตากฟ้า สกษ.  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 112 มม.
ที่
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 3 มม.
ที่
พิจิตร สกษ.
ฝน 24ชม.สูงสุด 10 มม.
ที่
ลพบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 3 มม.
ที่
กรุงเทพมหานคร
ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
เขื่อนภูมิพล (30.2481%)
     ปริมาณน้ำ  4072 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (34.7424%)
     ปริมาณน้ำ  3304 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด 0.45 เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง