สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงหน้าฝน (1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม)
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ประจำวันที่  31 ตุลาคม 2557
วันที่ถัดไป>>
ภฺมิพล สิริกิติ์ นครสวรรค์ มะขามเฒ่า มโนรมย์ พลเทพ เข้าคลองเล็ก บรมธาตุ พิษณุโลก มหาราช เจ้าพระยา เริงราง ป่าสัก ผักไห่ พระราม6 พระนารายณ์ โพธิ์พระยา โพธิคอย แม่กลอง พระศรีศิลป์ พระศรีเสาวภาค ไซฟอนพระะรรม บางเขนใหม่ บางอ้อ ปลายคลอง 13 ท่าจีน สะพานพุทธ บางขนาก ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำตามธรรมชาติ
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 111.30 มม.ที่ ลำปาง สกษ.
ฝน 24ชม. สูงสุดเหนือเขื่อนภูมิพล 0.00 มม. ที่ ลำปาง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 56.40 มม. ที่ ท่าวังผา
ฝน 24ชม.สูงสุดเหนือเขื่อนสิริกิต์ 1.60 มม. ที่ แพร่
14.04
6015
(44.6813%)
2.5
9.75
5835
(61.3565%)
2.96
447
-
302
4.85
817
0.9
1.17
-0.17
1.08
-0.6
01/11/14 14:00
-5.03
01/11/14 14:00
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 128 มม.
ที่
ตาก  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 95 มม.
ที่
สุพรรณบุรี  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 168มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ตาก
ฝน 24ชม.สูงสุด 10 มม.
ที่
สุพรรณบุรี
ฝน 24ชม.สูงสุด 1 มม.
ที่
อู่ทอง สกษ.
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 184 มม.
ที่
พิษณุโลก  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 63 มม.
ที่
ตากฟ้า สกษ.  
ฝนสะสม 14วันสูงสุด 154 มม.
ที่
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.  
ฝน 24ชม.สูงสุด 35 มม.
ที่
สุโขทัย
ฝน 24ชม.สูงสุด 12 มม.
ที่
ชัยนาท สกษ.
ฝน 24ชม.สูงสุด 0 มม.
ที่
ปทุมธานี สกษ.
ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2557
เขื่อนภูมิพล (44.6813%)
     ปริมาณน้ำ  6015 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนสิริกิติ์ (61.3565%)
     ปริมาณน้ำ  5835 ล้าน ลบ.ม.
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
เขื่อนป่าสัก
     ระบายน้ำ  ลบ.ม./วิ
สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
    ระดับน้ำสูงสุด 1.11 เมตร
    (ระดับของตลิ่ง   1.9 ม.)
แสดงแผนผัง
แสดงแผนผัง