รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 ตุลาคม 2562

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,208 5,918 44 2,118.44 16 5,617 15.19 2,502.93 44.56 6.90 4,993.88
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,333 5,329 56 2,479.35 26 5,716 7.08 3,591.46 62.83 8.42 5,435.87
เขื่อนแม่งัด      265 217 153 58 140.92 53 314 0.48 100.33 31.95 0.08 195.94
เขื่อนกิ่วลม      106 89 60 57 56.80 53 560 0.92 368.31 65.77 1.54 399.15
เขื่อนแม่กวง      263 115 75 29 61.31 23 190 0.40 97.16 51.14 0.05 154.83
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 174 117 69 110.61 65 246 0.23 131.37 53.40 0.32 183.84
เขื่อนแควน้อย      939 727 502 53 458.70 49 1,482 0.94 571.13 38.54 0.86 673.79
เขื่อนแม่มอก      110 35 42 39 26.54 24 255 0.29 41.26 16.18 0.29 34.30
รวมภาคเหนือ      24,825 18,898 12,198 49 5,452.67 22 14,380 25.53 7,403.95 51.49 18.46 12,071.60
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,292 1,643 83 1,543.30 78 2,303 2.45 1,678.74 72.89 5.15 1,130.64
เขื่อนลำตะคอง      314 267 180 57 157.05 50 266 0.56 94.83 35.65 0.43 108.15
เขื่อนลำพระเพลิง      155 93 38 24 36.21 23 170 0.32 53.57 31.51 1.04 78.36
เขื่อนน้ำอูน      520 477 325 63 280.00 54 460 0 233.43 50.75 1.94 321.27
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 820 611 25 30.05 1 2,536 0 374.45 14.77 0.31 172.02
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,393 1,867 95 1,035.97 53 1,674 0.94 1,743.44 104.15 0 624.20
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 116 51 31 13.61 8 162 0.05 53.69 33.14 0 101.17
เขื่อนห้วยหลวง      136 65 79 59 72.72 54 165 0 90.21 54.68 0.54 65.67
เขื่อนลำนางรอง      121 41 25 21 21.66 18 51 0.03 18.49 36.25 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 75 55 39 47.61 34 96 0.12 42.29 44.05 0.38 41.07
เขื่อนน้ำพุง      165 127 91 55 82.64 50 136 0.07 101.14 74.37 0 91.52
เขื่อนลำแซะ      275 181 115 42 107.73 39 203 0.67 95.09 46.84 1.24 107.46
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,946 5,079 61 3,428.55 41 8,222 5.21 4,579.37 55.70 11.03 2,864.18
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 688 374 39 370.58 39 2,438 0 453.95 18.62 0.09 470.55
เขื่อนกระเสียว      299 99 82 28 42.30 14 339 0.63 44.30 13.07 0.02 23.88
เขื่อนทับเสลา      160 48 36 23 19.21 12 140 0 4.45 3.18 0 9.89
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 836 492 35 432.09 30 2,917 0.63 502.70 17.23 0.11 504.32
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,235 15,577 88 5,312.00 30 4,661 12.59 3,824.61 82.06 8.05 3,726.01
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,831 7,886 89 4,873.53 55 5,494 9.52 5,503.68 100.18 12.16 4,463.83
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,066 23,463 88 10,185.53 38 10,155 22.11 9,328.29 91.86 20.21 8,189.84
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 91 63 54 50.55 43 50 0 35.99 71.97 0.21 71.86
เขื่อนหนองปลาไหล      164 165 101 62 87.77 54 218 0.30 102.59 47.06 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 392 146 35 116.35 28 299 0 137.04 45.83 0 265.35
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 224 209 93 204.08 91 316 0.31 214.80 67.98 0.05 187.46
เขื่อนประแสร์      295 284 150 51 130.11 44 286 0 151.62 53.01 0.17 181.79
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 295 271 92 251.83 85 391 0.34 241.51 61.77 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,451 940 62 840.69 56 1,560 0.95 883.55 56.64 0.43 954.37
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 636 559 79 493.74 70 896 4.86 1,024.06 114.29 3.46 1,035.95
เขื่อนปราณบุรี      391 355 284 73 266.45 68 454 2.20 541.55 119.28 1.58 577.39
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,846 3,879 69 2,527.77 45 2,680 5.39 1,817.27 67.81 5.03 2,514.84
เขื่อนบางลาง      1,454 891 836 57 559.49 38 1,581 7.17 807.92 51.10 5.08 1,002.12
รวมภาคใต้      8,194 6,728 5,558 68 3,847.45 47 5,611 19.62 4,190.80 74.69 15.15 5,130.30
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,926 47,729 67 24,186.98 34 42,845 74.05 26,888.66 62.76 65.39 29,714.61
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ