รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 3 ธันวาคม 2559

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4625,0177,234543,434.01265,6417.353,781.6767.045.001,181.23
เขื่อนสิริกิติ์     9,5104,8457,727814,877.42515,6773.705,807.37102.309.952,578.72
เขื่อนแม่งัด     2657518068167.96633230.39198.7561.530.1384.80
เขื่อนกิ่วลม     10625969192.92875491.14478.8187.220.12406.48
เขื่อนแม่กวง     263291124397.86371930.21141.7673.450.0353.41
เขื่อนกิ่วคอหมา     17027181107175.201032151.23314.08146.081.36150.80
เขื่อนแควน้อย     939404953101909.77971,3810.281,414.59102.431.73824.31
รวมภาคเหนือ     24,71510,42216,483679,755.143913,97914.3012,137.0386.8218.325,279.75
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,9809431,143581,043.30532,3141.091,338.3057.831.131,106.91
เขื่อนลำตะคอง     3141291233999.81322720.1097.1635.720114.61
เขื่อนลำพระเพลิง     15588724770.75461740.0497.8356.22096.31
เขื่อนน้ำอูน     52020727753232.40454440203.7545.89061.33
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4317812,400991,818.53752,4822.952,926.93117.939.20815.29
เขื่อนสิรินธร     1,9661,4021,65284820.52421,67301,634.3897.690761.20
เขื่อนจุฬาภรณ์     1648515997121.93741580.28168.69106.770.2578.31
เขื่อนห้วยหลวง     1363910880101.55751680130.1077.440.1234.78
เขื่อนลำนางรอง     12168655361.2850570.0420.7236.3509.28
เขื่อนมูลบน     14151715064.1746970.0480.0682.54041.20
เขื่อนน้ำพุง     16568643956.29341310.0969.9653.400.0341.03
เขื่อนลำแซะ     27510113248124.87452060157.4776.44085.75
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3683,9626,266754,615.40558,1764.636,925.3584.7010.733,246.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96057895399950.00992,3310.612,585.04110.901.781,987.40
เขื่อนกระเสียว     24078243101203.40853410.21267.4778.440.2187.04
เขื่อนทับเสลา     16051161100143.66901380.11211.09152.96058.52
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง     1,3607071,3571001,297.06952,8100.933,063.60109.021.992,132.96
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74512,97113,652773,387.31194,6419.453,674.6679.185.972,429.77
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8605,3385,816662,804.45325,4853.713,743.4868.256.012,765.77
รวมภาคตะวันตก     26,60518,30919,468736,191.762310,12613.167,418.1473.2611.985,195.54
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     11749968283.8672450.0265.53145.610.2454.83
เขื่อนหนองปลาไหล     1641561086694.77582200.2462.1428.24058.55
เขื่อนคลองสียัด     42025527064239.99572980236.2879.290136.64
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22419022199216.17973140.14260.7783.050.11194.68
เขื่อนประแสร์     29526622476203.88692840209.8073.870.59181.33
เขื่อนนฤบดินทรจินดา     295023981219.36743200.06387.70121.280141.51
รวมภาคตะวันออก     1,5159161,158761,058.03701,4810.461,222.2282.530.94767.54
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71032837052304.69438910.57483.8854.310.45391.05
เขื่อนปราณบุรี     39113715439136.39354480.20160.4935.820.15119.76
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,9064,875863,523.11622,61116.553,446.71132.011.153,182.05
เขื่อนบางลาง     1,4541,01244230166.19111,56714.08572.0236.500.301,130.88
รวมภาคใต้     8,1946,3835,841714,130.38505,51731.404,663.1084.522.054,823.74
รวมทั้งประเทศ 70,757 40,699 50,573 71 27,047.77 38 42,089 64.88 35,429.44 84.18 46.01 21,445.53
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ