ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4627,3116,226462,426185,8338.563,095.4253.074.003,698.11
เขื่อนสิริกิติ์     9,5105,9845,969633,119335,8855.774,530.3076.983.004,084.56
เขื่อนแม่งัด     26523718971167633420.37178.8252.310.07213.14
เขื่อนกิ่วลม     106103545150475610.48430.9776.780.12473.43
เขื่อนแม่กวง     263122451731122150.2089.2041.580.04165.99
เขื่อนกิ่วคอหมา     17019112674120712880.30148.5251.520.10199.29
เขื่อนแควน้อย     93983579184748801,6910.691,034.8461.192.59806.79
รวมภาคเหนือ     24,71514,78313,400546,6612714,81516.389,508.0764.189.929,641.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,9801,0151,181601,081552,6761.331,404.6552.481.421,170.91
เขื่อนลำตะคอง     31431017355150482760.25202.9773.530.35270.22
เขื่อนลำพระเพลิง     110107292628251770.05106.1059.891.04162.94
เขื่อนน้ำอูน     52037936570322624700376.7180.130.08275.65
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4311,9621,25452673282,5802.321,193.0546.241.001,111.61
เขื่อนสิรินธร     1,9661,7661,80792976501,6150.172,527.63156.492.001,870.87
เขื่อนจุฬาภรณ์     1641411217484511620.20114.8370.710115.77
เขื่อนห้วยหลวง     1359264475742181082.1945.380.1073.78
เขื่อนลำนางรอง     1211228469816755029.0352.61039.84
เขื่อนมูลบน     141141715064451010.2046.1945.530.0594.96
เขื่อนน้ำพุง     1668073446338136063.2846.67044.75
เขื่อนลำแซะ     27530215657149542110.59169.7080.270.27256.77
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3236,4175,378653,728458,6425.116,316.3373.096.305,488.06
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96095392296919962,72201,321.2248.530.941,018.04
เขื่อนกระเสียว     2402451315591383530.38252.4371.481.36308.15
เขื่อนทับเสลา     160147694352331560.1048.9831.39049.95
รวมภาคกลาง     1,3601,3451,122831,062783,2320.481,622.6350.212.301,376.14
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74515,50813,119742,854164,6794.462,481.1053.037.144,513.08
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8607,4705,346602,334265,4963.003,384.6361.598.094,839.26
รวมภาคตะวันตก     26,60522,97818,465695,1882010,1757.465,865.7357.6515.239,352.34
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     117866656544643053.05123.670.1954.76
เขื่อนหนองปลาไหล     16416414890134822020.53214.45106.160.41237.55
เขื่อนคลองสียัด     42041328668256612410249.81103.630.32265.79
เขื่อนขุนด่านปราการชล     224205223100219982700.22270.39100.070.28211.20
เขื่อนประแสร์     248248250101230932690187.0869.480.2794.28
รวมภาคตะวันออก     1,1731,11697383893761,0250.74974.7795.061.48863.58
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71067147367406578951.60757.9984.673.09916.07
เขื่อนปราณบุรี     39133326267244624560.86305.1866.981.31365.85
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,7334,788853,436612,4694.582,532.18102.550.912,360.48
เขื่อนบางลาง     1,45476380655546381,6306.51987.9860.632.171,155.55
รวมภาคใต้     8,1946,5006,329774,632575,45013.554,583.3384.107.484,797.95
รวมทั้งประเทศ70,37053,13945,6676522,1643143,33943.7228,870.8566.6242.7031,519.39

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)