ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4624,6114,0423024225,641053.660.954.00729.04
เขื่อนสิริกิติ์     9,5104,0913,6153876585,6779.96452.057.9610.581,463.80
เขื่อนแม่งัด     2658429111763230.079.853.050.0146.97
เขื่อนกิ่วลม     10642171614135490.098.451.540.0914.84
เขื่อนแม่กวง     263342491041930.137.503.890.0411.00
เขื่อนกิ่วคอหมา     1705117101162150.071.850.8606.20
เขื่อนแควน้อย     93918324126198211,3810.7132.252.341.47159.09
รวมภาคเหนือ     24,7159,0967,985321,257513,97911.03565.614.0516.192,430.94
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98047032416224112,3140.4541.551.800.49605.52
เขื่อนลำตะคอง     3149372234916272010.563.880.4459.06
เขื่อนลำพระเพลิง     155292013191217404.942.840.8857.65
เขื่อนน้ำอูน     52020614227971944408.561.93029.17
เขื่อนอุบลรัตน์     2,43184551621-65-32,4820.1067.002.700.5088.34
เขื่อนสิรินธร     1,9668819344810351,6735.93120.077.183.35122.74
เขื่อนจุฬาภรณ์     16474543317111580.016.734.26028.60
เขื่อนห้วยหลวง     136301411861680.053.271.940.1014.42
เขื่อนลำนางรอง     12164574754445702.604.5600.64
เขื่อนมูลบน     141583424271997010.7811.110.0412.91
เขื่อนน้ำพุง     16541372229181310.056.595.03017.80
เขื่อนลำแซะ     275112511844162060.1910.785.230.1130.75
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3682,9032,2552760678,1766.78293.433.595.911,067.60
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96013821923216232,3311.3556.682.431.79271.53
เขื่อนกระเสียว     240905724177341010.873.190.0516.37
เขื่อนทับเสลา     160494327261613801.290.9305.87
รวมภาคกลาง     1,36027731923259192,8101.3568.842.451.84293.77
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74512,20611,691661,42684,6410210.794.548.191,130.97
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8603,8613,6834267185,4856.11149.272.729.911,411.37
รวมภาคตะวันตก     26,60516,06715,374582,097810,1266.11360.063.5618.102,542.34
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     117361916764502.094.650.1423.63
เขื่อนหนองปลาไหล     1648474456037220016.297.410.3840.85
เขื่อนคลองสียัด     420737017401029801.750.590.80115.50
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22427582653243140.012.620.830.54107.32
เขื่อนประแสร์     295160137471174028404.191.480.6193.37
รวมภาคตะวันออก     1,22038035829277231,1610.0126.942.322.47380.67
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71029420329138198911.2483.319.351.33177.30
เขื่อนปราณบุรี     347995315361044805.621.250.2570.17
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,0764,068722,716482,61125.59380.9014.5901,017.19
เขื่อนบางลาง     1,4541,15966846392271,5671.40310.2819.805.10663.81
รวมภาคใต้     8,1505,6284,992613,282405,51728.23780.1114.146.681,928.47
รวมทั้งประเทศ70,41834,35131,283447,7781141,76953.512,094.995.0251.198,643.79

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)