ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 4 สิงหาคม 2558
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2557

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4624,1424,0573025735,71619.08451.097.895.002,132.50
เขื่อนสิริกิติ์     9,5103,4993,2513440165,72226.241,136.8519.8711.083,608.68
เขื่อนแม่งัด     265117542032133310.5244.6213.480.35148.67
เขื่อนกิ่วลม     10647333129285621.60134.0723.861.29181.54
เขื่อนแม่กวง     2633926101252020.3315.267.551.3232.82
เขื่อนกิ่วคอหมา     170781911138245014.996.120.2378.14
เขื่อนแควน้อย     93914614315100111,5222.05156.9810.311.21661.53
รวมภาคเหนือ     24,7158,0687,58331844314,30049.821,953.8513.6620.486,843.88
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98062649425394212,38915.18213.048.923.73822.65
เขื่อนลำตะคอง     314143712348162750.1568.1624.790.17125.72
เขื่อนลำพระเพลิง     11012211920181770.2214.137.98015.84
เขื่อนน้ำอูน     52038220439161344541.6658.6512.920134.69
เขื่อนอุบลรัตน์     2,431693632265132,5267.28221.338.761.50363.88
เขื่อนสิรินธร     1,9661,723925479481,6930.52293.3417.330437.06
เขื่อนจุฬาภรณ์     164404326651610.1719.2211.94080.79
เขื่อนห้วยหลวง     135322519181417205.012.910.1023.91
เขื่อนลำนางรอง     1217351424841590.120.841.42011.49
เขื่อนมูลบน     1417544313728100010.0810.080.3017.88
เขื่อนน้ำพุง     16653412531201330.7123.5117.680.3031.75
เขื่อนลำแซะ     275149762869262130.1538.4218.040.5668.78
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3234,0012,62732977128,35226.17965.7211.566.672,134.43
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     960963943642,4592.3399.854.061.07702.00
เขื่อนกระเสียว     24095652725133481.1929.998.620.9059.24
เขื่อนทับเสลา     160254729302114503.302.2806.44
รวมภาคกลาง     1,360216151119172,9523.52133.144.511.97767.68
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74512,51912,041681,776244,70313.15745.9215.865.811,485.83
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8604,1524,236481,224215,51942.001,662.2130.1219.082,374.18
รวมภาคตะวันตก     26,60516,67116,277613,0001110,22255.152,408.1323.5624.893,860.01
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     117301815664508.2018.220.1840.94
เขื่อนหนองปลาไหล     16460623848322160.76111.6351.680.1042.11
เขื่อนคลองสียัด     42072379723031.719.083.000.10174.76
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22476411837173242.1642.9413.250.06182.08
เขื่อนประแสร์     24814015864138612844.4943.8215.430.3966.16
รวมภาคตะวันออก     1,17337831627236201,1729.12215.6618.400.83506.05
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71032129542228358981.49291.7932.492.77401.94
เขื่อนปราณบุรี     391182982580214570.8772.9015.950.28209.47
เขื่อนรัชชประภา     5,6393,9214,368773,016702,6235.07818.8031.2201,003.88
เขื่อนบางลาง     1,45459896166701591,5643.24756.3548.365.711,170.71
รวมภาคใต้     8,1945,0225,722704,025495,54210.671,939.8435.008.762,786.00
รวมทั้งประเทศ70,37034,35632,676469,1731342,540154.467,616.3517.9063.5916,898.05

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)