ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
ภูมิพล     13,4627,0326,015452,215165,60214.042,791.6249.832.503,613.61
สิริกิติ์     9,5105,9265,835612,985315,3919.754,318.4880.112.964,021.02
แม่งัด     26521917666154583321.08162.0948.820.23209.93
กิ่วลม     10698363432302811.75404.25143.861.64464.59
แม่กวง     26311538142491860.3480.6743.370.08164.82
กิ่วคอหมา     17018412674120712970.24139.2846.901.15189.86
แควน้อย     93989578483741791,6532.94982.5359.440.86763.87
รวมภาคเหนือ     24,71514,46913,010536,2712513,74230.148,878.9164.619.419,427.69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำปาว     1,9801,0151,190601,090551,98501,367.9968.924.571,125.60
ลำตะคอง     31430717355150482700.87188.7969.920.52260.01
ลำพระเพลิง     110111474346421840101.9955.430.95141.19
น้ำอูน     52038537472331644430376.7185.041.50274.87
อุบลรัตน์     2,4312,0611,21650635262,2714.811,105.7248.691.001,090.56
สิรินธร     1,9661,8701,842941,011511,6644.122,508.42150.750.421,847.52
จุฬาภรณ์     1641391116874451650.35104.8663.550115.60
ห้วยหลวง     1359567506044161081.6650.720.4171.65
ลำนางรอง     12112379657663300.3223.7679.19039.84
มูลบน     14114972516546820.1244.0853.760.3193.16
น้ำพุง     16679734463381030.2061.6159.82044.61
ลำแซะ     27530516560158571930.90162.1584.021.02246.26
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3236,6395,409653,759457,55111.696,127.7681.1510.705,350.87
ภาคกลาง
ป่าสักฯ     96096381785814852,2004.851,185.2253.870.90998.79
กระเสียว     24024014460104432560.80237.6792.841.28283.30
ทับเสลา     160140613844281240.1340.1132.350.0449.95
รวมภาคกลาง     1,3601,3431,02275962712,5805.781,463.0056.712.221,332.04
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์     17,74515,50413,102742,837164,3399.422,290.4052.7912.054,337.76
วชิราลงกรณ     8,8607,5055,390612,378275,3697.933,238.2760.3110.034,663.94
รวมภาคตะวันตก     26,60523,00918,492705,215209,70817.355,528.6756.9522.089,001.70
ภาคตะวันออก
บางพระ     1178161524942440.5646.75106.250.2150.69
หนองปลาไหล     16416911570101622031.63185.9891.610.43228.37
คลองสียัด     42042827966249592044.32237.81116.570.06261.89
ขุนด่านปราการชล     224212223100219983370.74259.6577.050.33202.16
ประแสร์     248258252102232942952.13177.5660.190.5988.58
รวมภาคตะวันออก     1,1731,14893079850721,0839.38907.7483.821.61831.68
ภาคใต้
แก่งกระจาน     71065149169424609292.50712.7276.722.30858.79
ปราณบุรี     39131324663228584361.36265.5460.901.31343.75
รัชชประภา     5,6394,7524,845863,493622,5986.672,394.8392.187.922,174.73
บางลาง     1,45472569448434301,54512.67818.8653.002.001,100.17
รวมภาคใต้     8,1946,4416,276774,579565,50823.204,191.9576.1113.534,477.44
รวมทั้งประเทศ70,37053,04945,1396421,6363140,17297.5427,098.0267.4559.5530,421.42

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)