ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 30 กันยายน 2559
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4624,6995,949442,149.00165,64145.672,377.2842.141.001,093.23
เขื่อนสิริกิติ์     9,5104,4187,098754,248.00455,67729.584,886.1886.071.852,336.48
เขื่อนแม่งัด     2656513350120.00453232.06141.8443.910.2674.53
เขื่อนกิ่วลม     10625736970.00665494.59213.5838.902.20164.46
เขื่อนแม่กวง     26332863372.00271931.02103.2953.520.3042.21
เขื่อนกิ่วคอหมา     1702216195155.00912152.75180.2483.831.2841.28
เขื่อนแควน้อย     93929771276669.00711,38113.641,078.0078.065.01731.51
รวมภาคเหนือ     24,7159,55814,212587,483.003013,97999.318,980.4164.2411.904,483.70
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,9807591,106561,006.00512,31414.141,144.5449.463.68942.32
เขื่อนลำตะคอง     314102742351.00162722.1258.9821.680112.31
เขื่อนลำพระเพลิง     15567332132.00211741.5543.5425.02080.35
เขื่อนน้ำอูน     52023329757252.00484440.35197.2744.43042.34
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4316381,46460883.00362,48250.721,222.8949.271.50182.45
เขื่อนสิรินธร     1,9661,1851,37270540.00271,67314.571,228.1873.410700.05
เขื่อนจุฬาภรณ์     164671116874.00451582.0397.9161.97057.60
เขื่อนห้วยหลวง     13625866480.00591680.9694.9556.520.1426.84
เขื่อนลำนางรอง     12144564652.0043570.7310.4518.3308.30
เขื่อนมูลบน     14141604353.0038971.7960.2162.08035.42
เขื่อนน้ำพุง     16555633855.00331310.4162.4147.64039.91
เขื่อนลำแซะ     27583943487.00322062.88104.1750.570.1473.14
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3683,2994,816583,165.00388,17692.254,325.5052.905.462,301.03
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96025781385810.00842,33148.961,337.6157.3839.77936.44
เขื่อนกระเสียว     240741215081.00343412.18120.3935.300.0655.56
เขื่อนทับเสลา     16054996282.00511381.6660.3143.7008.47
รวมภาคกลาง     1,3603851,03376973.00722,81052.801,518.3154.0339.831,000.47
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74512,54912,392702,127.00124,64154.142,122.4445.732.032,182.91
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8605,2725,136582,124.00245,48530.902,770.8250.522.162,516.13
รวมภาคตะวันตก     26,60517,82117,528664,251.001610,12685.044,893.2648.324.194,699.04
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     11727494237.0031450.4042.3594.110.2042.52
เขื่อนหนองปลาไหล     164108593645.00282200.5126.5312.06058.55
เขื่อนคลองสียัด     42016418043150.00362986.80138.3446.420135.47
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22415318281177.00793142.20193.2061.530.54170.11
เขื่อนประแสร์     29525917760157.00532840.95120.0542.270.44149.95
เขื่อนนฤบดินทรจินดา     295012643107.00363202.02257.4680.540131.05
รวมภาคตะวันออก     1,51571177351673.00441,48112.88777.9352.531.18687.65
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71033020729142.00208912.22292.6332.840368.89
เขื่อนปราณบุรี     391115601543.00114480.9953.2011.870.19108.27
เขื่อนรัชชประภา     5,6395,0734,592813,240.00572,61114.522,520.2496.5217.332,580.38
เขื่อนบางลาง     1,45491540628129.0091,5670.09439.5228.052.081,039.26
รวมภาคใต้     8,1946,4335,265643,554.00435,51717.823,305.5959.9219.604,096.80
รวมทั้งประเทศ70,75738,20743,6276220,099.002842,089360.1023,801.0056.5582.1617,268.69

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)