รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 เมษายน 2563

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4627,0034,73935938.5775,566048.110.867.00675.00
เขื่อนสิริกิติ์     9,5105,3083,953421,102.68125,6762.46178.823.1511.18977.52
เขื่อนแม่งัด     265181632450.951930800.280.090.1313.33
เขื่อนกิ่วลม     10660565252.19495550.1949.188.860.7949.58
เขื่อนแม่กวง     26392662552.03201860.037.534.050.0412.69
เขื่อนกิ่วคอหมา     170111573350.353023600.040.02037.43
เขื่อนแควน้อย     93934232435281.01301,402018.881.351.12118.30
เขื่อนแม่มอก     11038272511.25102440.027.813.200.0212.10
รวมภาคเหนือ     24,82513,1349,284372,539.031014,1732.70310.652.1920.281,895.95
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98057078039680.32342,276035.221.554.11524.98
เขื่อนลำตะคอง     3141901093586.28272630.123.611.370.0428.69
เขื่อนลำพระเพลิง     1554713912.0481650.010.870.5305.56
เขื่อนน้ำอูน     52024519838153.25294540.247.011.540.2476.36
เขื่อนอุบลรัตน์     2,43162137115-210.00-92,4931.2326.361.060.3042.52
เขื่อนสิรินธร     1,9668961,19261360.16181,677061.113.643.70223.80
เขื่อนจุฬาภรณ์     1647939241.7011600.102.071.3005.73
เขื่อนห้วยหลวง     13636392932.342416301.631.000.1113.94
เขื่อนลำนางรอง     12137191615.6413490.031.503.0600.36
เขื่อนมูลบน     14153302223.4417940.020.750.790.0411.43
เขื่อนน้ำพุง     16583724463.903913504.523.35010.48
เขื่อนลำแซะ     275120531946.011719704.242.150.3622.40
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3682,9762,916351,475.08188,1261.75148.891.838.90966.25
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96024915616153.10162,322011.570.500.4447.66
เขื่อนกระเสียว     29954551814.6653310000.022.96
เขื่อนทับเสลา     16039332116.32101330000.083.36
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง     1,41934224417184.08132,7860.0011.570.420.5453.98
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74514,79013,402763,136.54184,6510.71218.984.7117.931,485.25
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8605,6815,139582,126.59245,500057.171.0417.861,709.50
รวมภาคตะวันตก     26,60520,47118,540705,263.132010,1510.71276.152.7235.793,194.75
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     11758282416.2314500.218.3016.590.3028.40
เขื่อนหนองปลาไหล     16410623149.3762110.0210.194.830.2322.41
เขื่อนคลองสียัด     420145581428.02728900.210.070.1344.61
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22468542449.50223100.042.570.831.23105.71
เขื่อนประแสร์     295157561936.24122760.040.250.090.7466.09
เขื่อนนฤบดินทรจินดา     2951471174097.863335503.661.030.5095.63
รวมภาคตะวันออก     1,51568133722237.22161,4910.3125.181.693.13362.85
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71039830042234.83339010.3360.156.682.07185.45
เขื่อนปราณบุรี     39125316642148.54384580.0210.952.391.3297.61
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,1143,127551,775.33312,6622.70231.778.719.83801.92
เขื่อนบางลาง     1,4541,0841,03271755.62521,5751.06228.2814.492.25250.04
รวมภาคใต้     8,1945,8494,625562,914.32365,5964.11531.159.4915.471,335.02
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,453 35,945 51 12,612.86 18 42,323 9.58 1,303.59 3.08 84.11 7,808.80
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ