ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
ภูมิพล     13,4624,1754,1163131625,60218.94557.569.956.003,312.05
สิริกิติ์     9,5103,4763,4533660365,39128.211,515.2628.1112.023,652.69
แม่งัด     265531174495363320.5367.8020.420.49178.63
กิ่วลม     10651504746432810.96229.6681.731.73275.75
แม่กวง     26342411627101860.1733.7418.141.11115.83
กิ่วคอหมา     17053764570412970.4234.4011.580.26135.19
แควน้อย     9392381361493101,6534.46234.1314.161.73668.71
รวมภาคเหนือ     24,7158,0887,989321,250513,74253.692,672.5419.4523.338,338.85
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำปาว     1,98041860030500251,9858.99375.9018.942.59699.93
ลำตะคอง     3147914446121392700.4088.8932.920.69201.19
ลำพระเพลิง     1103012111110184019.3710.530.6993.35
น้ำอูน     52033136871325634435.73213.5548.210136.83
อุบลรัตน์     2,4318236952911452,2711.33302.8113.332.00920.40
สิรินธร     1,9661,2151,77490943481,66426.861,325.6979.6739.49828.88
จุฬาภรณ์     164454024321650.0125.6015.520108.64
ห้วยหลวง     13541332426191610.2319.1411.890.0948.08
ลำนางรอง     12167756272603002.367.850.3627.34
มูลบน     1414475536848820.1017.4421.270.1864.72
น้ำพุง     16660533243261030.5727.0526.260.3035.77
ลำแซะ     27511914954142521930.8063.1332.710.25171.40
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3233,2724,018482,368287,55145.022,480.9232.8646.643,336.54
ภาคกลาง
ป่าสักฯ     960799198892,2002.07179.588.161.06748.35
กระเสียว     240133984158242560.6592.7236.221.53193.53
ทับเสลา     1605525168512403.462.790.0349.11
รวมภาคกลาง     1,36026721416154112,5802.72275.7610.692.62990.99
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์     17,74512,75912,529712,264134,3399.20812.0818.728.383,449.08
วชิราลงกรณ     8,8605,3524,108461,096125,36924.01967.2118.0116.183,736.78
รวมภาคตะวันตก     26,60518,11116,637633,360139,70833.211,779.2918.3324.567,185.86
ภาคตะวันออก
บางพระ     11747312619164407.1516.260.2434.46
หนองปลาไหล     164103633849302030.3586.4142.570.96162.88
คลองสียัด     42014970174010204018.629.130.26257.53
ขุนด่านปราการชล     22489743370313370.9677.0622.870.28172.39
ประแสร์     2481341405612048295031.7310.760.1270.22
รวมภาคตะวันออก     1,17352237832298251,0831.31220.9720.401.86697.48
ภาคใต้
แก่งกระจาน     71030232245255369291.99316.3734.063.02642.46
ปราณบุรี     3476918152163474360.7890.2320.700.32236.02
รัชชประภา     5,6394,1173,920702,568462,59827.471,229.2547.3211.181,970.17
บางลาง     1,45485560141341231,5450.84512.2433.152.37896.99
รวมภาคใต้     8,1505,3435,024623,327415,50831.082,148.0939.0016.893,745.64
รวมทั้งประเทศ70,32635,60334,2604910,7571540,172167.039,577.5723.84115.9124,295.36

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)