ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 23 กันยายน 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
ภูมิพล     13,4625,6185,223391,423115,60217.501,887.8233.702.503,516.00
สิริกิติ์     9,5105,4255,312562,462265,39123.033,655.0867.802.953,905.33
แม่งัด     26515916462142543320.57137.2341.330.32198.81
กิ่วลม     10672312927252812.60342.40121.851.16407.73
แม่กวง     26387471833131860.2966.9435.990.30142.83
กิ่วคอหมา     17012813881132782970.91116.8839.351.11155.52
แควน้อย     93966462066577611,6537.18782.8247.360.86731.19
รวมภาคเหนือ     24,71512,15311,535474,7961913,74252.086,989.1850.869.199,057.40
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำปาว     1,9808871,207611,107561,98513.941,185.3559.725.38916.50
ลำตะคอง     31414315048127402700.55133.5449.460.69232.58
ลำพระเพลิง     11075343133301840.0659.0832.110.96111.54
น้ำอูน     52040542181378734431.49342.3577.282.05199.59
อุบลรัตน์     2,4311,22988937308132,2712.13626.3827.581.10992.85
สิรินธร     1,9661,8011,81292981501,66418.622,269.77136.406.861,690.06
จุฬาภรณ์     16493855248291650.4574.5045.150112.36
ห้วยหลวง     13583675060441610.1064.0439.770.1053.40
ลำนางรอง     1219866556352300.1411.0636.88039.66
มูลบน     1416871506445820.0529.3235.760.3679.49
น้ำพุง     16669633853321030.4149.4347.99044.56
ลำแซะ     27517817062163591930.17127.1665.890.87207.65
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3235,1295,035603,385417,55138.114,971.9965.8518.374,680.24
ภาคกลาง
ป่าสักฯ     96053261364610642,2007.25922.6841.941.34957.98
กระเสียว     2401721275387362563.46180.3370.441.54247.02
ทับเสลา     16079332116101240.0712.5410.11049.65
รวมภาคกลาง     1,36078377357713522,58010.781,115.5543.242.881,254.64
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์     17,74514,54812,861722,596154,33910.111,703.0239.2512.643,992.68
วชิราลงกรณ     8,8606,8515,175582,163245,36922.822,672.8549.788.024,342.21
รวมภาคตะวันตก     26,60521,39918,036684,759189,70832.934,375.8745.0720.668,334.89
ภาคตะวันออก
บางพระ     1174734292219440.1916.9438.490.1743.23
หนองปลาไหล     164129744560372031.25141.2169.560.82207.64
คลองสียัด     42024516339133322041.52117.1357.420.06260.33
ขุนด่านปราการชล     22420719085186833371.36212.1562.950.55189.67
ประแสร์     24815720683186752952.47115.6439.200.5880.38
รวมภาคตะวันออก     1,17378566757587501,0836.79603.0655.682.18781.25
ภาคใต้
แก่งกระจาน     71041935250285409294.03501.6654.001.99791.62
ปราณบุรี     34712716548147424363.30149.2934.241.31309.58
รัชชประภา     5,6394,4194,476793,124552,5987.361,949.5175.042.252,113.83
บางลาง     1,45470556139301211,5452.13594.4938.482.041,012.46
รวมภาคใต้     8,1505,6705,554683,857475,50816.823,194.9558.017.594,227.49
รวมทั้งประเทศ70,32645,91941,6005918,0972640,172157.5121,250.6052.9060.8828,335.92

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)