ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2557

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4626,2495,029371,22995,7163.221,853.0832.424.402,525.70
เขื่อนสิริกิติ์     9,5105,9844,869512,019215,7223.593,631.5863.478.534,421.87
เขื่อนแม่งัด     265189742852203310.0996.8329.250.11176.16
เขื่อนกิ่วลม     10655252421205620.19207.7136.960.09262.78
เขื่อนแม่กวง     2634629111562020.1456.2627.850.0568.47
เขื่อนกิ่วคอหมา     170127261520122450.0732.4813.26087.19
เขื่อนแควน้อย     93978040743364391,5220.54520.4134.191.04756.71
รวมภาคเหนือ     24,71513,43010,459423,7201514,3007.846,398.3544.7414.228,298.88
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,9801,17594448844432,3891.191,059.1444.331.511,234.69
เขื่อนลำตะคอง     31417213142108342750.19164.0459.650.27156.31
เขื่อนลำพระเพลิง     11027888087791770.12122.9969.490.1753.68
เขื่อนน้ำอูน     52036120840165324540165.9536.550217.83
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4311,2477833220282,5260613.0524.270.51466.35
เขื่อนสิรินธร     1,9661,7901,40471573291,6930850.9150.260453.10
เขื่อนจุฬาภรณ์     164122855248291610.0867.9042.17085.86
เขื่อนห้วยหลวง     1356341303425172048.8928.420.1035.74
เขื่อนลำนางรอง     121846957665559031.3953.20020.92
เขื่อนมูลบน     14171513644311000.0842.1542.150.0341.18
เขื่อนน้ำพุง     16673684158351330.0773.4355.21048.37
เขื่อนลำแซะ     2751571013794342130.03126.1359.220123.90
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3235,3423,973482,323288,3521.763,365.9740.302.592,937.93
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96092258661583612,4590780.8031.751.61790.68
เขื่อนกระเสียว     240128793339163480.02118.4134.030.09125.21
เขื่อนทับเสลา     1607051323421145043.7630.18027.47
รวมภาคกลาง     1,3601,12071653656482,9520.02942.9731.941.70943.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74513,09112,981732,716154,7031.692,349.2049.954.032,072.76
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8605,3205,387612,375275,51904,367.6779.1412.023,845.55
รวมภาคตะวันตก     26,60518,41118,368695,0911910,2221.696,716.8765.7116.055,918.31
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     117655043383245047.47105.490.1762.42
เขื่อนหนองปลาไหล     16415015896144882160.38246.85114.28051.42
เขื่อนคลองสียัด     42027925661226543030238.9178.850180.03
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22422119085186833240.03206.2963.670.05191.20
เขื่อนประแสร์     2482512691082491002840281.0098.940.43173.08
รวมภาคตะวันออก     1,17396692379843721,1720.411,020.5287.080.65658.15
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71046233046263378980.70592.9966.031.76656.02
เขื่อนปราณบุรี     39125513835120314570169.5137.090.28262.17
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,7934,920873,568632,6232.142,194.6583.675.121,780.04
เขื่อนบางลาง     1,45483296166701481,5645.401,431.9691.563.141,832.50
รวมภาคใต้     8,1946,3426,349774,652575,5428.244,389.1179.2010.304,530.73
รวมทั้งประเทศ70,37045,61140,7885817,2852542,54019.9622,833.7953.6845.5123,287.36

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)