ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 21 ธันวาคม 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4627,3196,197462,397185,8333.283,234.6055.457.503,858.11
เขื่อนสิริกิติ์     9,5105,8765,948633,098335,8854.614,677.2479.486.024,231.92
เขื่อนแม่งัด     26525418771165623420.02185.3754.230.86219.75
เขื่อนกิ่วลม     106101847980755611.70465.3282.900.12477.12
เขื่อนแม่กวง     263133481834132150.1393.7243.690.04167.23
เขื่อนกิ่วคอหมา     1702001036197572880.66155.0553.781.46227.81
เขื่อนแควน้อย     93963071977676721,6910.121,048.4462.003.02887.84
รวมภาคเหนือ     24,71514,51313,286546,5472614,81510.519,859.7466.5519.0210,069.78
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,9809791,145581,045532,67601,421.7753.121.261,212.91
เขื่อนลำตะคอง     31430116352140452760.17208.4275.500.52280.91
เขื่อนลำพระเพลิง     110107282527251770.02107.9460.930164.76
เขื่อนน้ำอูน     52034433665293564700376.7180.131.21299.36
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4311,8431,20650625262,58001,225.9447.520.801,136.44
เขื่อนสิรินธร     1,9661,7421,64484813411,61502,553.95158.123.221,985.94
เขื่อนจุฬาภรณ์     1641401227485521620.04118.5973.030.46117.41
เขื่อนห้วยหลวง     1358759445239181082.1945.380.1076.78
เขื่อนลำนางรอง     1211188369806655029.0552.64039.88
เขื่อนมูลบน     141142715064451010.0949.1648.460.0596.12
เขื่อนน้ำพุง     1667972436237136064.9347.89046.21
เขื่อนลำแซะ     27530315857151552110.28180.5885.420.17261.98
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3236,1855,087613,437418,6420.606,419.2374.287.795,718.70
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96083981084807842,72201,334.2049.014.341,107.65
เขื่อนกระเสียว     2402421295489373530.22267.5675.770.10320.91
เขื่อนทับเสลา     1607753333623156050.3132.24066.23
รวมภาคกลาง     1,3601,15899273932693,2320.221,652.0751.124.441,494.79
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74515,38813,036732,771164,6793.352,600.3755.572.474,717.45
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8607,3025,235592,223255,4962.983,474.6363.225.135,020.26
รวมภาคตะวันตก     26,60522,69018,271694,9941910,1756.336,075.0059.717.609,737.71
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     117826253504343054.70127.540.1459.59
เขื่อนหนองปลาไหล     16416215494140852020.57232.89115.290.37251.04
เขื่อนคลองสียัด     42037324859218522410253.63105.213.00306.38
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22418720893204912700.05273.88101.361.04227.65
เขื่อนประแสร์     24823624298222902690193.2471.770.20102.09
รวมภาคตะวันออก     1,1731,04091478834711,0250.611,008.3498.334.75946.75
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71067944362376538950.31785.8287.770.93969.51
เขื่อนปราณบุรี     39134125766239614560.35320.4570.340.28383.74
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,7804,661833,309592,4691.982,644.72107.116.472,589.22
เขื่อนบางลาง     1,4549931,12277862591,63032.321,368.0483.9501,216.96
รวมภาคใต้     8,1946,7936,483794,786585,45034.965,119.0393.937.685,159.43
รวมทั้งประเทศ70,37052,37945,0336421,5303143,33953.2430,133.4169.5351.2633,127.16

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)