ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4623,9224,1873138735,64117.36415.207.363.00915.54
เขื่อนสิริกิติ์     9,5103,1423,983421,133125,67721.511,439.8625.368.042,045.60
เขื่อนแม่งัด     26552582245173230.9349.7115.390.3358.07
เขื่อนกิ่วลม     10634403836345490.7654.209.871.5138.31
เขื่อนแม่กวง     26334431629111930.4229.7315.400.0313.11
เขื่อนกิ่วคอหมา     17021462740232150.2041.4019.250.2516.47
เขื่อนแควน้อย     93912940743364391,3813.47397.0928.757.95356.54
รวมภาคเหนือ     24,7157,3348,764352,034813,97944.652,427.1917.3621.113,443.64
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98045652627426222,3142.53298.1412.882.57668.01
เขื่อนลำตะคอง     31473611938122720.5628.7710.580.1793.73
เขื่อนลำพระเพลิง     15525221421131741.2713.017.480.0462.35
เขื่อนน้ำอูน     5201841633111823444044.4710.021.1934.56
เขื่อนอุบลรัตน์     2,43164157624-502,4821.29215.008.660.30113.18
เขื่อนสิรินธร     1,9669121,04153210111,6737.62596.7335.6710.85440.80
เขื่อนจุฬาภรณ์     16443573520121580.3921.2813.471.2037.21
เขื่อนห้วยหลวง     13626312325181680.2428.8517.170.1020.42
เขื่อนลำนางรอง     12154584854455704.147.2700.64
เขื่อนมูลบน     1414831222417970.4616.1216.620.3519.20
เขื่อนน้ำพุง     16538301822131310.1214.3310.94027.86
เขื่อนลำแซะ     2757944163713206021.0310.21039.47
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3682,5792,64032990128,17614.481,301.8715.9216.771,557.43
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     9603731032307322,33113.97317.6413.636.97427.06
เขื่อนกระเสียว     24074682828123411.0627.428.040.0519.55
เขื่อนทับเสลา     16047422625161380.173.552.5708.03
รวมภาคกลาง     1,36015842031360262,81015.20348.6112.417.02454.64
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74511,99911,509651,24474,64113.44593.4512.798.041,618.70
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8604,0613,7984378695,48510.84821.4714.988.041,944.57
รวมภาคตะวันตก     26,60516,06015,307582,030810,12624.281,414.9213.9716.083,563.27
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     11720211887450.348.1618.130.1432.16
เขื่อนหนองปลาไหล     1646156344226220021.289.67056.21
เขื่อนคลองสียัด     42034852055132980.4232.5710.930.05128.86
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22426803676343140.1843.6113.890.82124.87
เขื่อนประแสร์     29514413245112382840.6035.0912.360.44120.47
รวมภาคตะวันออก     1,22028537431293241,1611.54140.7112.121.45462.57
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71030121130146218911.12144.4816.220.84223.92
เขื่อนปราณบุรี     3479349143194480.2021.984.910.1990.10
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,3444,071722,719482,6118.421,076.6241.235.051,684.78
เขื่อนบางลาง     1,45499049734221151,5673.23376.8424.052.56893.82
รวมภาคใต้     8,1505,7284,828593,117385,51712.971,619.9229.368.642,892.62
รวมทั้งประเทศ70,41832,14432,333468,8241341,769113.127,253.2217.3771.0712,374.17

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)