ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
ภูมิพล     13,4624,1094,0473024725,60212.57420.587.516.003,248.05
สิริกิติ์     9,5103,1923,2543440445,39135.931,159.3521.5114.043,501.27
แม่งัด     265521174495363320.6161.2818.460.56173.04
กิ่วลม     10655575453502810.88219.6978.182.13259.36
แม่กวง     26345481834131860.1532.4417.440.47108.28
กิ่วคอหมา     17055724266392970.4226.969.080.26131.67
แควน้อย     939215122137981,6532.63202.6312.261.73651.41
รวมภาคเหนือ     24,7157,7237,71731978413,74253.192,122.9315.4525.188,073.07
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำปาว     1,98030945923359181,98516.04209.0810.532.49673.16
ลำตะคอง     3147815048127402701.2083.2930.851.38191.31
ลำพระเพลิง     1103520181917184018.179.870.7686.51
น้ำอูน     52022933164288554437.70173.6539.200136.83
อุบลรัตน์     2,4317097183013762,2715.83283.3512.483.00891.21
สิรินธร     1,9661,0101,46975638321,66427.39901.8754.207.27725.48
จุฬาภรณ์     164434024321650.2624.2914.720107.13
ห้วยหลวง     13538322425191610.4816.4610.230.0947.18
ลำนางรอง     12164796576633002.367.850.2824.41
มูลบน     1414376546949820.4815.7219.180.3461.53
น้ำพุง     16645513141251030.6922.5121.850.1133.27
ลำแซะ     2751101505514352193057.0729.570.91163.81
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3232,7133,575431,925237,55160.061,807.8223.9416.643,141.84
ภาคกลาง
ป่าสักฯ     960837587282,2005.79151.176.871.05737.78
กระเสียว     240139974057242560.8187.7134.260.09191.16
ทับเสลา     1605425168512403.372.72048.87
รวมภาคกลาง     1,36027619714137102,5806.60242.259.391.14977.81
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์     17,74512,33512,522712,257134,33920.41693.0715.9712.003,342.15
วชิราลงกรณ     8,8604,0353,99945987115,36940.46691.9712.8916.023,575.48
รวมภาคตะวันตก     26,60516,37016,521623,244129,70860.871,385.0414.2728.026,917.63
ภาคตะวันออก
บางพระ     1174833282118440.056.9615.820.2732.31
หนองปลาไหล     164102684254332030.4282.2840.530.99154.05
คลองสียัด     420132731743102041.2016.528.101.00252.86
ขุนด่านปราการชล     22456492245203372.2548.3414.340.18169.55
ประแสร์     24813813755117472950.2925.898.780.1269.02
รวมภาคตะวันออก     1,17347636031280241,0834.21179.9916.622.57677.79
ภาคใต้
แก่งกระจาน     71024031444247359290285.6930.751.28619.69
ปราณบุรี     3474517550157454362.2079.9418.330.32232.82
รัชชประภา     5,6393,8333,831682,479442,59811.871,006.4938.7414.341,840.39
บางลาง     1,45488963344373261,5450.23506.4632.784.16859.87
รวมภาคใต้     8,1505,0074,953613,256405,50814.301,878.5834.1120.103,552.77
รวมทั้งประเทศ70,32632,56533,323479,8201440,172199.237,616.6118.9693.6523,340.91

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)