ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 3 มีนาคม 2558
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2557

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4626,1055,771431,971155,7161.89144.892.537.00434.00
เขื่อนสิริกิติ์     9,5104,8015,487582,637285,7224.04238.244.1611.01602.66
เขื่อนแม่งัด     2652071555813350331012.763.851.0735.58
เขื่อนกิ่วลม     10694625858555620.3837.856.741.6556.89
เขื่อนแม่กวง     263109451731122020.046.253.090.047.85
เขื่อนกิ่วคอหมา     1701467946734324506.552.670.2422.58
เขื่อนแควน้อย     93935546650423451,522018.641.233.46216.70
รวมภาคเหนือ     24,71511,81712,065495,3262214,3006.36465.193.2524.471,376.26
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98059081041710362,38904.150.175.78308.57
เขื่อนลำตะคอง     31423613443111352750.4518.346.670.6932.55
เขื่อนลำพระเพลิง     11090272526241770.020.950.5400.73
เขื่อนน้ำอูน     520249259502164245405.181.141.5762.75
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4311,2341,06144480202,5260.1156.972.261.0958.53
เขื่อนสิรินธร     1,9661,3391,25664425221,6932.0673.004.314.10166.23
เขื่อนจุฬาภรณ์     16481814944271610.024.162.58032.93
เขื่อนห้วยหลวง     135544634392917201.210.700.106.20
เขื่อนลำนางรอง     121101736070585900.040.0702.17
เขื่อนมูลบน     1411246546584110003.933.930.253.78
เขื่อนน้ำพุง     166725936493013303.362.5308.18
เขื่อนลำแซะ     275269134491274621307.683.610.3219.25
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3234,4394,005482,355288,3522.65178.972.1413.90701.86
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96043648751484502,4591.6428.671.174.37248.36
เขื่อนกระเสียว     24020411448743134807.422.131.0513.24
เขื่อนทับเสลา     16028513234211450.190.960.6601.44
รวมภาคกลาง     1,36066865248592442,9521.8337.051.265.42263.04
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74514,33412,643712,378134,7032.50162.493.464.61457.93
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8606,0164,801541,789205,5191.1186.081.568.11423.91
รวมภาคตะวันตก     26,60520,35017,444664,1671610,2223.61248.572.4312.72881.84
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     11764474035304501.182.630.1410.45
เขื่อนหนองปลาไหล     16412312275108662160.2214.286.610.222.91
เขื่อนคลองสียัด     42018112029902130300.820.270.4095.51
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22460944290403240.044.421.360.5392.94
เขื่อนประแสร์     248201206831867528400.870.310.2015.20
รวมภาคตะวันออก     1,17362958950509431,1720.2521.571.841.49217.01
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71051737553308438980.5936.774.091.3088.05
เขื่อนปราณบุรี     39129021655198514570.2226.775.861.3163.52
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,5884,455793,103552,6232.54101.633.8712.91269.91
เขื่อนบางลาง     1,4541,0101,373941,113771,5641.38379.8724.294.31408.32
รวมภาคใต้     8,1946,4056,419784,722585,5424.73545.049.8319.83829.80
รวมทั้งประเทศ70,37044,30841,1745917,6712542,54019.431,496.403.5277.834,269.82

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)