ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 27 สิงหาคม 2559
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4624,3464,6143481465,64119.67952.3716.883.001,014.54
เขื่อนสิริกิติ์     9,5103,8045,514582,664285,67759.083,202.8856.424.962,259.21
เขื่อนแม่งัด     26563843272273231.7885.7926.560.1767.57
เขื่อนกิ่วลม     10632393635335491.7995.5517.401.2281.01
เขื่อนแม่กวง     26331421628111931.4550.8826.360.6434.23
เขื่อนกิ่วคอหมา     17017764570412151.7878.6636.580.3124.76
เขื่อนแควน้อย     93923135237309331,3817.48625.8845.328.64640.08
รวมภาคเหนือ     24,7158,52410,721433,9921613,97993.035,092.0136.4318.944,121.40
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98060459130491252,31418.72498.4421.544.46809.36
เขื่อนลำตะคอง     31472581835112720.3137.1113.640.43105.53
เขื่อนลำพระเพลิง     15518161115101740.1117.199.88070.60
เขื่อนน้ำอูน     52023119538150294444.5790.0620.28042.34
เขื่อนอุบลรัตน์     2,431627661278032,4822.48351.2714.151.50131.20
เขื่อนสิรินธร     1,9669891,03953208111,6738.31733.7743.860559.63
เขื่อนจุฬาภรณ์     164514628961581.6132.2720.42057.02
เขื่อนห้วยหลวง     13625392933241680.9741.8524.910.0823.67
เขื่อนลำนางรอง     12147554551425705.048.850.224.34
เขื่อนมูลบน     1413929212216970.1223.4724.190.3428.60
เขื่อนน้ำพุง     16548462838231310.6438.6529.500.2934.25
เขื่อนลำแซะ     27564471740152061.6547.0522.841.0462.06
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3682,8152,822341,172148,17639.491,916.1723.448.361,928.60
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96011823324230242,3311.60534.3722.925.19711.85
เขื่อนกระเสียว     240584418423410.5835.6910.470.0551.12
เขื่อนทับเสลา     16045452828171380.356.574.760.098.38
รวมภาคกลาง     1,36022132224262192,8102.53576.6320.525.33771.35
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74512,22211,723661,45884,64111.721,150.8224.809.061,926.08
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8604,6704,588521,576185,48522.651,944.0135.448.992,259.30
รวมภาคตะวันตก     26,60516,89216,311613,0341110,12634.373,094.8330.5618.054,185.38
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     117142521131145013.8830.840.1537.13
เขื่อนหนองปลาไหล     1646248303521220021.289.67057.50
เขื่อนคลองสียัด     420471052575182981.5554.9718.450.05129.99
เขื่อนขุนด่านปราการชล     2246811250107483140.96104.6633.330.52153.17
เขื่อนประแสร์     29516614750127432841.3969.1624.350.44134.99
รวมภาคตะวันออก     1,22035743736357291,1613.90263.9522.731.16512.78
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71029319127126188911.03216.3324.283.26313.10
เขื่อนปราณบุรี     34797571639114480.2137.258.310.2096.97
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,6334,394783,043542,61110.051,842.3370.569.632,113.47
เขื่อนบางลาง     1,45490844831172121,5671.99407.6726.022.18969.40
รวมภาคใต้     8,1505,9315,090623,380415,51713.282,503.5845.3815.273,492.94
รวมทั้งประเทศ70,41834,74035,7035112,1971741,769186.6013,447.1732.1967.1115,012.45

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)