ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 18 เมษายน 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
ภูมิพล     13,4625,5555,491411,691135,6023.54139.002.4810.001,664.00
สิริกิติ์     9,5103,8044,186441,336145,3914.62358.916.6612.061,839.17
แม่งัด     265971505712848332020.096.050.41106.63
กิ่วลม     10654706666622810.91122.5943.631.85149.61
แม่กวง     26366873373281860.0021.2211.410.5964.32
กิ่วคอหมา     170951015995562970.8113.564.561.5793.37
แควน้อย     93932725627213231,6530.4559.893.622.59378.36
รวมภาคเหนือ     24,7159,99810,341423,6021513,74210.33735.265.3529.074,295.46
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำปาว     1,98023937219272141,985019.480.984.39536.43
ลำตะคอง     3149019361170542700.3447.3617.540.86129.11
ลำพระเพลิง     11026605559541840.277.514.08042.51
น้ำอูน     520100183351402744302.480.560135.25
อุบลรัตน์     2,43173491438333142,2711.0396.584.256.01651.14
สิรินธร     1,9669769935116281,664096.095.774.52474.94
จุฬาภรณ์     1645650301381650.1312.517.58091.46
ห้วยหลวง     135193324261916100.280.170.1538.35
ลำนางรอง     12162867183693001.625.400.2820.90
มูลบน     1413999709265820.025.516.720.4936.10
น้ำพุง     16662664056341030.035.825.650.207.47
ลำแซะ     27511021779210761930.5628.8214.931.4485.95
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3232,5133,266391,616197,5512.39324.064.2918.332,249.60
ภาคกลาง
ป่าสักฯ     96022225426251262,2000.7366.473.022.60506.75
กระเสียว     2401161335593392560.9618.437.201.0799.62
ทับเสลา     1604026169612401.230.99047.22
รวมภาคกลาง     1,36037841330353262,5801.6986.133.343.67653.59
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์     17,74513,75213,475763,210184,3394.05320.377.3820.212,079.82
วชิราลงกรณ     8,8605,0945,016572,004235,369094.331.7620.102,069.27
รวมภาคตะวันตก     26,60518,84618,491705,214209,7084.05414.704.2740.314,149.09
ภาคตะวันออก
บางพระ     11755544642364401.453.300.0815.68
หนองปลาไหล     1641051056491562030.6633.9016.700.7576.75
คลองสียัด     42017413031100242042.962.961.451.37194.98
ขุนด่านปราการชล     2246322101883370000.41148.54
ประแสร์     248178179721596429502.190.740.1924.87
รวมภาคตะวันออก     1,17357549042410351,0833.6240.503.742.79460.82
ภาคใต้
แก่งกระจาน     71031437953312449292.1085.649.223.83360.56
ปราณบุรี     3479022364205594360.1722.725.211.75132.51
รัชชประภา     5,6393,4954,255752,903512,5981.48200.387.712.40652.01
บางลาง     1,45495198868728501,5452.94329.3421.322.77342.13
รวมภาคใต้     8,1504,8505,845724,148515,5086.69638.0811.5810.751,487.21
รวมทั้งประเทศ70,32637,16038,8465515,3432240,17228.772,238.735.57104.9213,295.76

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)