ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 21 ตุลาคม 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
ภูมิพล     13,4626,5785,833432,033155,60210.552,581.2046.082.503,588.50
สิริกิติ์     9,5105,8415,760612,910315,3919.754,206.5778.033.013,991.08
แม่งัด     26518817064148563320.36152.4345.910.31207.28
กิ่วลม     10694312927252811.64386.53137.561.51451.29
แม่กวง     26310438142491860.1676.4641.110.84160.37
กิ่วคอหมา     17017513378127752970.20134.3045.221.21178.22
แควน้อย     93990174980706751,6531.66937.9456.740.86755.27
รวมภาคเหนือ     24,71513,88112,714515,9752413,74224.328,475.4461.6810.249,332.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำปาว     1,9801,0401,239631,139581,98501,365.1068.775.831,071.22
ลำตะคอง     31429016653143462700.92175.3664.950.52254.83
ลำพระเพลิง     110120544953481840.9698.7953.690.95131.68
น้ำอูน     52040339275349674430376.7185.041.93256.48
อุบลรัตน์     2,4311,9451,21950638262,27101,062.1646.774.061,060.55
สิรินธร     1,9661,8701,82393992501,6643.372,453.95147.472.441,829.22
จุฬาภรณ์     1641341096672441650.18102.0861.870115.60
ห้วยหลวง     1359575566850161081.6650.721.2161.84
ลำนางรอง     12113076637360300.1620.7369.09039.84
มูลบน     1411547251654682040.2449.070.3589.74
น้ำพุง     16678724362371030.0760.1458.39044.61
ลำแซะ     27531316560158571930151.0578.261.02234.61
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3236,5725,462663,812467,5515.665,987.9879.3018.315,190.22
ภาคกลาง
ป่าสักฯ     96097080484801832,20001,157.9152.630.89989.87
กระเสียว     24022814962109452561.71228.9989.451.78270.52
ทับเสลา     160126553438241241.6333.9127.35049.83
รวมภาคกลาง     1,3601,3241,00874948702,5803.341,420.8155.072.671,310.21
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์     17,74515,43813,067742,802164,33913.642,158.6049.755.904,241.95
วชิราลงกรณ     8,8607,5515,381612,369275,36911.943,134.0058.378.264,576.25
รวมภาคตะวันตก     26,60522,98918,448695,171199,70825.585,292.6054.5214.168,818.20
ภาคตะวันออก
บางพระ     1177950433832440.5835.3380.280.2048.83
หนองปลาไหล     164172975983512031.30169.7483.620.48224.00
คลองสียัด     42043124959219522042.02205.79100.880.06261.29
ขุนด่านปราการชล     22421222098216963371.53253.0075.080.33198.89
ประแสร์     24827523394213862952.21154.6352.420.2086.04
รวมภาคตะวันออก     1,1731,16984972769661,0837.64818.4975.581.26819.05
ภาคใต้
แก่งกระจาน     71066848969422599295.15687.1073.960.93837.28
ปราณบุรี     34731123259214554362.67243.9155.940.45336.67
รัชชประภา     5,6394,7164,807853,455612,5988.672,328.3789.6202,150.52
บางลาง     1,45466662743367251,5456.88727.4047.082.471,076.94
รวมภาคใต้     8,1506,3616,155764,458555,50823.373,986.7872.383.854,401.41
รวมทั้งประเทศ70,32652,29644,6366321,1333040,17289.9225,982.0964.6850.4929,871.09

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)