ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2557

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4624,9364,5873478765,7160188.203.2922.001,435.50
เขื่อนสิริกิติ์     9,5103,6844,061431,211135,7224.34533.709.3333.002,236.86
เขื่อนแม่งัด     265115843262233310.1528.598.640.16107.22
เขื่อนกิ่วลม     10668424038365620.5681.4714.500.18120.22
เขื่อนแม่กวง     2637034132082020.219.624.760.0419.42
เขื่อนกิ่วคอหมา     1707851304526245013.265.410.1650.46
เขื่อนแควน้อย     93916618019137151,5220.1447.703.133.46518.46
รวมภาคเหนือ     24,7159,1179,039372,300914,3005.39902.546.3159.004,488.14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98036747024370192,3890.6521.810.910.75639.38
เขื่อนลำตะคอง     314179922969222750.2148.5517.650.6093.05
เขื่อนลำพระเพลิง     11037292628251770.028.794.9603.78
เขื่อนน้ำอูน     5201802064016331454010.572.330101.11
เขื่อนอุบลรัตน์     2,43175984335262112,5260.24120.754.781.00179.14
เขื่อนสิรินธร     1,966891879454821,6930.20164.669.731.20419.40
เขื่อนจุฬาภรณ์     16452744537231610.0912.357.670.0745.16
เขื่อนห้วยหลวง     135292921221617202.181.270.1015.94
เขื่อนลำนางรอง     12183645361505900.320.5504.59
เขื่อนมูลบน     141805740503510007.267.260.028.51
เขื่อนน้ำพุง     166604024301813307.315.50021.83
เขื่อนลำแซะ     2751761124110538213024.4111.460.1841.56
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3232,8932,895351,245158,3521.42428.965.143.931,573.45
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96014613414131142,459059.202.413.49577.52
เขื่อนกระเสียว     24097903850213480.1915.504.460.0629.61
เขื่อนทับเสลา     160264931322014502.861.9704.43
รวมภาคกลาง     1,36026927320213162,9520.1977.562.633.55611.56
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74512,89912,199691,934114,7032.62339.857.238.12976.13
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8604,2513,8524384095,5192.52208.413.7811.121,356.96
รวมภาคตะวันตก     26,60517,15016,051602,7741010,2225.14548.265.3619.242,333.09
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     11746363124214505.2511.660.3125.34
เขื่อนหนองปลาไหล     16489835169422160.4971.4933.100.2127.00
เขื่อนคลองสียัด     4201067217421030300.820.270.42136.78
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22411261222103240.017.752.390.54162.33
เขื่อนประแสร์     248161159641395628408.793.100.1843.66
รวมภาคตะวันออก     1,17341337632296251,1720.5194.098.031.66395.11
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71027229441227328981.31105.6811.772.19225.30
เขื่อนปราณบุรี     391170982580204570.1832.847.190.54174.65
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,0664,081722,729482,6236.03283.1010.791.12784.06
เขื่อนบางลาง     1,4549481,15780897621,5642.25588.8137.654.52817.66
รวมภาคใต้     8,1945,4565,630693,933485,5429.771,010.4318.238.372,001.67
รวมทั้งประเทศ70,37035,29834,2644910,7611542,54022.413,061.857.2095.7411,403.02

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)