ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 25 มิถุนายน 2559
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4624,0964,0303023025,6417.23156.322.773.00825.54
เขื่อนสิริกิติ์     9,5103,4093,5523770275,6777.04726.2512.7910.791,780.68
เขื่อนแม่งัด     26570471834133230.4728.888.94048.59
เขื่อนกิ่วลม     10648292725245490.0622.064.020.0617.64
เขื่อนแม่กวง     2633332121871930.4617.148.880.0412.08
เขื่อนกิ่วคอหมา     17044362130172150.2220.899.7206.22
เขื่อนแควน้อย     93912624726204221,3813.02103.117.472.42223.57
รวมภาคเหนือ     24,7157,8267,973321,243513,97918.501,074.657.6916.312,914.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98048739320293152,31411.41128.155.540.40618.47
เขื่อนลำตะคอง     3148163204013272012.694.670.2270.58
เขื่อนลำพระเพลิง     15530171115101740.356.413.690.0961.61
เขื่อนน้ำอูน     52019916131116224440.1733.317.50029.17
เขื่อนอุบลรัตน์     2,43175049620-85-32,4821.4894.783.820.50103.38
เขื่อนสิรินธร     1,9668469394810851,6739.69211.9512.670178.47
เขื่อนจุฬาภรณ์     16448563419121580.1010.296.51029.59
เขื่อนห้วยหลวง     1362717131181680.2010.456.220.1017.42
เขื่อนลำนางรอง     1216356475344570.043.235.6600.64
เขื่อนมูลบน     1415532232518970.0712.1312.500.0414.58
เขื่อนน้ำพุง     16535332025151310.117.916.040.1421.00
เขื่อนลำแซะ     27510545163814206012.045.850.1134.12
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3682,7262,3082865888,17623.62543.346.651.601,179.03
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     9607018019177182,3312.4584.753.642.18328.30
เขื่อนกระเสียว     2408960252083410.6216.074.710.0517.96
เขื่อนทับเสลา     16048412624151380.281.571.1407.33
รวมภาคกลาง     1,36020728121221162,8103.35102.393.642.23353.59
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74512,05111,518651,25374,6413.56316.736.828.101,372.17
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8603,5513,5824057065,4854.02351.286.407.961,696.98
รวมภาคตะวันตก     26,60515,60215,100571,823710,1267.58668.016.6016.063,069.15
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     117261613434502.685.950.1128.28
เขื่อนหนองปลาไหล     16474533340242200.9218.578.440.2051.40
เขื่อนคลองสียัด     42040581428729802.890.970.10127.81
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22415532449223140.816.592.100.54115.53
เขื่อนประแสร์     29515212843108372840.3312.464.390.45107.29
รวมภาคตะวันออก     1,22030730825229191,1612.0643.193.721.40430.31
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71025119227127188910.33103.5111.620.86204.58
เขื่อนปราณบุรี     3477541122474480.478.531.900.1984.40
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,0534,039722,688482,6118.26679.1726.0115.221,330.59
เขื่อนบางลาง     1,4541,10055838282191,5670.65342.5021.864.93801.85
รวมภาคใต้     8,1505,4794,830593,121385,5179.711,133.7120.5521.202,421.42
รวมทั้งประเทศ70,41832,14730,800447,2951041,76964.823,565.298.5458.8010,367.82

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)