ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 9 ตุลาคม 2558
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2557

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4625,6874,7983699875,7168.171,453.4125.431.002,373.00
เขื่อนสิริกิติ์     9,5105,6524,571481,721185,72216.512,999.4652.423.504,117.07
เขื่อนแม่งัด     265169662544173310.3679.7724.100.32168.96
เขื่อนกิ่วลม     10638212017165620.27183.6032.670.85242.34
เขื่อนแม่กวง     2634235132182020.3042.9821.280.0450.21
เขื่อนกิ่วคอหมา     17013722131692450.0826.0210.620.1184.58
เขื่อนแควน้อย     93972334737304321,5227.24419.6127.570.52718.82
รวมภาคเหนือ     24,71512,4489,860403,1211314,30032.925,204.8536.406.347,754.98
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,9801,30181941719362,38929.07820.8334.363.321,109.59
เขื่อนลำตะคอง     31415412439101322750.84137.4149.970.08138.33
เขื่อนลำพระเพลิง     11052857784761770.8899.3256.110.5235.10
เขื่อนน้ำอูน     52041822143178344541.11139.0430.621.41184.53
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4311,211678289742,5268.11401.7615.912.01430.55
เขื่อนสิรินธร     1,9661,8511,35169520261,69325.92744.2843.960452.36
เขื่อนจุฬาภรณ์     164103714334211610.8653.8133.42085.79
เขื่อนห้วยหลวง     13581332426191723.6932.3318.800.1030.84
เขื่อนลำนางรอง     1217258485545592.8020.3634.50020.91
เขื่อนมูลบน     14172523745321000.8431.1931.19031.50
เขื่อนน้ำพุง     16672583548291330.8460.3545.38048.28
เขื่อนลำแซะ     2751681013794342131.8296.1245.130100.24
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3235,5553,651442,001248,35276.802,636.7931.577.442,668.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96077433935336352,45916.95462.6718.820750.86
เขื่อนกระเสียว     240149823442183480.5887.1125.030.0995.50
เขื่อนทับเสลา     16043613844281450.6720.6814.2609.05
รวมภาคกลาง     1,36096648235422312,95218.20570.4519.320.09855.41
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74513,00912,721722,456144,70319.441,852.6239.393.931,864.98
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8605,3525,445612,433275,51921.523,805.7568.9611.993,265.56
รวมภาคตะวันตก     26,60518,36118,166684,8891810,22240.965,658.3755.3515.925,130.54
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     1174436312421450.8731.6470.320.1653.25
เขื่อนหนองปลาไหล     1648913381119732162.71210.8897.63050.93
เขื่อนคลองสียัด     42020620950179433030.06186.1361.430176.78
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22420318080176793241.99188.3158.120.09187.01
เขื่อนประแสร์     2482212771122571042842.22233.8882.355.56125.70
รวมภาคตะวันออก     1,17376383571755641,1727.85850.8472.605.81593.68
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71043034749280398983.59511.1556.921.68563.56
เขื่อนปราณบุรี     39119212432106274571.43127.1627.820.23234.94
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,7035,056903,704662,6238.741,911.0072.8615.161,380.45
เขื่อนบางลาง     1,45460588961629431,5644.611,030.1965.878.621,508.57
รวมภาคใต้     8,1945,9306,416784,719585,54218.373,579.5064.5925.693,687.52
รวมทั้งประเทศ70,37044,02339,4105615,9072342,540195.0918,500.8043.4961.3020,690.12

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)