ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4625,9174,7103591075,641034.780.625.00218.60
เขื่อนสิริกิติ์     9,5105,6424,449471,599175,6773.89158.662.7910.05424.74
เขื่อนแม่งัด     2651706023381432304.491.390.1610.29
เขื่อนกิ่วลม     10668292725245490.054.670.850.052.93
เขื่อนแม่กวง     2634832121871930.033.141.630.041.61
เขื่อนกิ่วคอหมา     170872515191121500.280.130.011.14
เขื่อนแควน้อย     93954435237309331,3810.3815.531.121.0445.76
รวมภาคเหนือ     24,71512,4769,657392,9181213,9794.35221.551.5816.35705.07
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98090372236622312,314011.200.484.73183.54
เขื่อนลำตะคอง     3141401123689282720.865.512.030.3615.04
เขื่อนลำพระเพลิง     11027777076691740.351.320.761.017.12
เขื่อนน้ำอูน     520269175341322544400.700.160.9012.40
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4311,089670288942,482018.780.760.5021.66
เขื่อนสิรินธร     1,9661,3581,20661375191,673028.741.72027.38
เขื่อนจุฬาภรณ์     16495684131191580.112.061.300.2514.83
เขื่อนห้วยหลวง     135482821211616800.630.380.104.35
เขื่อนลำนางรอง     12175645361505700.390.6900
เขื่อนมูลบน     14167463339289701.871.920.031.93
เขื่อนน้ำพุง     166596539553313102.031.5500
เขื่อนลำแซะ     2751458832812920600.820.400.084.91
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3234,2753,321401,671208,1761.3274.050.917.96293.16
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96056442644423442,3310.0210.880.471.7676.33
เขื่อนกระเสียว     240125652725103410000.093.97
เขื่อนทับเสลา     160524830311913800001.42
รวมภาคกลาง     1,36074153940479352,8100.0210.880.391.8581.72
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74512,75512,569712,304134,6410.9570.231.516.99309.46
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8604,9364,774541,762205,4851.9647.960.879.04394.31
รวมภาคตะวันตก     26,60517,69117,343654,0661510,1262.91118.191.1716.03703.77
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     11750373225214500.541.200.196.90
เขื่อนหนองปลาไหล     16412915192137842200.076.062.750.124.89
เขื่อนคลองสียัด     42014514735117282980001.1744.68
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22411112355119533140.020.860.270.3643.16
เขื่อนประแสร์     248213217881977928401.380.490.6424.73
รวมภาคตะวันออก     1,17364867558595511,1610.098.840.762.48124.36
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71039129141224328910.6623.772.671.3044.86
เขื่อนปราณบุรี     39123610527872244802.210.490.2820.02
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,5254,491803,139562,6110.24111.344.261.25379.42
เขื่อนบางลาง     1,4541,3941,01970759521,5673.81168.3910.753.65184.74
รวมภาคใต้     8,1946,5465,906724,209515,5174.71305.715.546.48629.04
รวมทั้งประเทศ70,37042,37737,4415313,9382041,76913.40739.221.7751.152,537.12

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)