ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 2 กันยายน 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
ภูมิพล     13,4624,8254,5573475765,60244.981,180.1321.073.003,481.05
สิริกิติ์     9,5104,7374,408461,558165,39179.552,689.4749.892.983,856.58
แม่งัด     2659613852116443321.82103.5531.190.37192.73
กิ่วลม     10672514847442812.79293.08104.304.21338.32
แม่กวง     2636437142391861.2248.5126.080.28134.26
กิ่วคอหมา     170901005994552973.6465.9422.200.30143.03
แควน้อย     93945439342350371,65318.05536.6032.461.04713.13
รวมภาคเหนือ     24,71510,3389,684392,9451213,742152.054,917.2735.7812.188,859.10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำปาว     1,9806691,04953949481,98525.04932.1946.964.09809.42
ลำตะคอง     3148714245119382701.81115.4142.740.17226.21
ลำพระเพลิง     11017151414131841.8228.3915.430.3599.35
น้ำอูน     52038443183388754431.74307.4069.391.51160.60
อุบลรัตน์     2,4317397303014962,27116.15424.8218.711.00971.53
สิรินธร     1,9661,3861,69186860441,66433.901,932.83116.166.911,497.27
จุฬาภรณ์     16457573520121650.9146.5128.190112.36
ห้วยหลวง     13560574250371612.0249.3230.630.1051.30
ลำนางรอง     1217559495646300.494.1713.880.2139.63
มูลบน     1415171506445820.7123.9729.230.4273.91
น้ำพุง     16664573447281030.4940.3339.160.1043.16
ลำแซะ     27513415456147531932.2298.5851.080.43197.98
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3233,7234,513542,863347,55187.294,003.9153.0215.284,282.71
ภาคกลาง
ป่าสักฯ     96018029631293312,20020.70420.5819.120.76779.16
กระเสียว     2401081134773302562.16145.5356.851.05228.15
ทับเสลา     1603028181171240.387.235.83049.65
รวมภาคกลาง     1,36031843732377282,58023.24573.3422.221.811,056.96
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์     17,74513,69112,650712,385134,33919.741,280.8229.529.773,786.74
วชิราลงกรณ     8,8606,3244,617521,605185,36927.001,932.7536.007.964,174.38
รวมภาคตะวันตก     26,60520,01517,267653,990159,70846.743,213.5733.1017.737,961.12
ภาคตะวันออก
บางพระ     1174528241614440.209.4921.580.1639.71
หนองปลาไหล     164112643950312030.98115.0856.690.78190.57
คลองสียัด     420164912261152040.6043.6121.380259.13
ขุนด่านปราการชล     22414213962135603373.73152.6745.300.29181.66
ประแสร์     24813115964139562952.8859.8720.290.1875.29
รวมภาคตะวันออก     1,17359448141401341,0838.39380.7135.151.41746.36
ภาคใต้
แก่งกระจาน     71036832245255369292.28430.4446.332.76753.33
ปราณบุรี     3479816447146424360.83123.0428.221.57284.84
รัชชประภา     5,6394,3774,177742,825502,5985.561,596.9861.472.172,068.28
บางลาง     1,45473356239302211,5452.86557.1936.064.96977.08
รวมภาคใต้     8,1505,5765,225643,528435,50811.532,707.6549.1611.464,083.53
รวมทั้งประเทศ70,32640,56437,6075314,1042040,172329.2415,796.4639.3259.8726,989.77

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)