ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 1 กันยายน 2558
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2557

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4624,5164,3663256665,7167.96909.0215.905.002,272.50
เขื่อนสิริกิติ์     9,5104,3323,82440974155,72214.262,005.3135.059.073,890.56
เขื่อนแม่งัด     265136622340163310.1663.2419.110.30157.69
เขื่อนกิ่วลม     10652282624245620.01159.7128.421.05211.72
เขื่อนแม่กวง     2633632121872020.1729.8414.770.0340.19
เขื่อนกิ่วคอหมา     170961710117245017.056.960.0981.32
เขื่อนแควน้อย     93937624026197221,5222.15283.8318.651.04690.65
รวมภาคเหนือ     24,7159,5448,569351,830714,30024.713,467.9924.2516.587,344.63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,9801,02861231512272,3897.10449.3918.814.55943.45
เขื่อนลำตะคอง     314140722349172750.1377.9128.330.26133.23
เขื่อนลำพระเพลิง     11014161515141770.0723.3913.220.0627.48
เขื่อนน้ำอูน     52043122844185394541.75107.2823.631.01154.70
เขื่อนอุบลรัตน์     2,431716616253522,5261.43269.0410.652.06397.61
เขื่อนสิรินธร     1,9661,6651,00451173151,6934.34398.1923.520446.10
เขื่อนจุฬาภรณ์     16456513114111610.0331.2319.400.2684.33
เขื่อนห้วยหลวง     135552418171317205.012.910.1026.71
เขื่อนลำนางรอง     1215947394437590.012.584.370.2615.32
เขื่อนมูลบน     14171372630221000.0811.4911.490.3926.29
เขื่อนน้ำพุง     16657493039251331.6640.2930.290.3040.06
เขื่อนลำแซะ     275153602253202130.5245.1921.220.9288.25
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3234,4452,816341,166148,35217.131,460.9917.4910.162,383.52
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96027611812115122,4591.05212.038.620.88730.95
เขื่อนกระเสียว     24011253221373480.4646.2813.301.5885.76
เขื่อนทับเสลา     160284629292014504.152.8608.12
รวมภาคกลาง     1,36041621716157122,9521.51262.458.892.46824.82
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74512,64012,262691,997274,70312.961,162.9324.738.841,657.19
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8604,5994,830551,818315,51944.592,717.2649.2317.042,818.82
รวมภาคตะวันตก     26,60517,23917,092643,8151410,22257.553,880.1937.9625.884,476.01
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     117281412224509.4320.960.2046.76
เขื่อนหนองปลาไหล     16463613747312160.41133.3161.720.1948.07
เขื่อนคลองสียัด     4209147111743030.1121.967.250.06176.54
เขื่อนขุนด่านปราการชล     224136763472333241.6280.1524.740.07183.88
เขื่อนประแสร์     24815616567145642840.2366.6023.450.3977.08
รวมภาคตะวันออก     1,17347436331283241,1722.36311.4526.570.91532.34
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71032329842231368982.91384.8842.863.64490.30
เขื่อนปราณบุรี     391165972579214570.5586.4318.910.23223.68
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,1744,640823,288772,6232.121,211.7846.206.531,112.62
เขื่อนบางลาง     1,45456490362643541,5642.73843.4553.935.101,312.40
รวมภาคใต้     8,1945,2265,938724,241525,5428.312,526.5445.5915.503,139.00
รวมทั้งประเทศ70,37037,34434,9955011,4921642,540111.5711,909.6128.0071.4918,700.32

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)