ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 28 เมษายน 2559
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4625,2704,2283142835,641052.690.935.00594.04
เขื่อนสิริกิติ์     9,5104,8323,78440934105,6771.77312.465.5010.181,180.06
เขื่อนแม่งัด     265102351313532304.731.460.3235.43
เขื่อนกิ่วลม     106382120171654907.711.400.1012.07
เขื่อนแม่กวง     263352491041930.035.783.000.049.93
เขื่อนกิ่วคอหมา     1705416910621500.680.310.016.20
เขื่อนแควน้อย     93928126428221241,381020.171.461.90126.16
รวมภาคเหนือ     24,71510,6128,372341,633713,9791.80404.222.8917.551,963.89
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98048234818248132,314017.280.754.58557.71
เขื่อนลำตะคอง     31410580255718272010.033.690.4849.59
เขื่อนลำพระเพลิง     11024373436331740.114.492.580.9542.75
เขื่อนน้ำอูน     520212143281001944404.080.92029.17
เขื่อนอุบลรัตน์     2,43189354122-40-22,4820.1044.731.800.5074.28
เขื่อนสิรินธร     1,9669189504811961,6730.6176.824.591.56104.60
เขื่อนจุฬาภรณ์     16475563419121580.024.182.64025.95
เขื่อนห้วยหลวง     1353416129716800.630.380.1011.62
เขื่อนลำนางรอง     12165584855455701.372.410.010.47
เขื่อนมูลบน     1415935252820970.029.419.700.0411.72
เขื่อนน้ำพุง     166484728372213104.493.430.2910.98
เขื่อนลำแซะ     2751175620491820608.374.060.1227.65
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3233,0322,3672871798,1760.86185.882.278.63946.49
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96025126027257272,3311.0928.711.232.19215.43
เขื่อนกระเสียว     24093562316734106.411.880.0514.89
เขื่อนทับเสลา     160504428271713800.250.180.084.92
รวมภาคกลาง     1,36039436026300222,8101.0935.371.262.32235.24
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74512,35511,956671,691104,6410.95167.373.617.85880.08
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8604,1623,96545953115,4850104.631.9112.091,129.35
รวมภาคตะวันตก     26,60516,51715,921602,6441010,1260.95272.002.6919.942,009.43
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     11741242112104501.613.570.1518.76
เขื่อนหนองปลาไหล     16491935779482200.0515.857.210.4028.50
เขื่อนคลองสียัด     420848420541329800.850.291.62103.07
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22445673063283140.011.970.630.2798.51
เขื่อนประแสร์     248176156631365528401.380.490.9374.38
รวมภาคตะวันออก     1,17343742436344291,1610.0621.661.873.37323.22
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71031322732160238910.1261.336.881.80135.66
เขื่อนปราณบุรี     391144661748124480.015.501.230.8259.20
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,1384,060722,708482,6113.65244.729.378.98896.09
เขื่อนบางลาง     1,4541,18679254532371,5670.94277.3017.704.26511.50
รวมภาคใต้     8,1945,7815,145633,448425,5174.72588.8510.6715.861,602.45
รวมทั้งประเทศ70,37036,77332,589469,0861341,7699.481,507.983.6167.677,080.72

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)