ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 29 มกราคม 2558
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2557

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4626,7696,017452,217165,7160113.961.997.00203.00
เขื่อนสิริกิติ์     9,5105,3725,758612,908315,7223.62128.132.249.00252.49
เขื่อนแม่งัด     26524117968157593310.147.552.280.2211.28
เขื่อนกิ่วลม     10689716767635620.5122.854.061.8231.77
เขื่อนแม่กวง     263121481834132020.104.122.040.084.12
เขื่อนกิ่วคอหมา     1701819254865124504.001.630.2810.32
เขื่อนแควน้อย     93945058863545581,5220.816.140.403.0290.05
รวมภาคเหนือ     24,71513,22312,753526,0142414,3005.17286.742.0121.43603.02
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98077898650886452,3890004.72131.23
เขื่อนลำตะคอง     31426714947126402750.295.011.820.5212.34
เขื่อนลำพระเพลิง     110105282527251770.020.480.2700.04
เขื่อนน้ำอูน     52029829356250484540000.6327.78
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4311,5041,12746546222,526020.160.800.8925.07
เขื่อนสิรินธร     1,9661,5801,44774616311,693043.042.543.1565.66
เขื่อนจุฬาภรณ์     1641181026265401610.162.321.440.9712.78
เขื่อนห้วยหลวง     13572513844331720000.102.90
เขื่อนลำนางรอง     121111786475625900.030.060.071.14
เขื่อนมูลบน     141138684861431000.101.581.580.051.38
เขื่อนน้ำพุง     166766439543313301.040.780.264.87
เขื่อนลำแซะ     275294152551455321305.822.730.306.88
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3235,3414,545552,895358,3520.5679.490.9511.65292.06
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96060864167638662,459013.210.544.35108.58
เขื่อนกระเสียว     2402401275387363480.184.311.240.062.10
เขื่อนทับเสลา     160445333362314500.770.5300.68
รวมภาคกลาง     1,36089282160761562,9520.1818.290.624.41111.36
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74514,91412,837722,572144,7032.5082.921.764.99215.12
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8606,7115,033572,021235,5192.2750.330.917.05190.89
รวมภาคตะวันตก     26,60521,62517,870674,5931710,2224.77133.251.3012.04406.01
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     1177153454135450000.174.72
เขื่อนหนองปลาไหล     16414213683122752160.004.642.1501.37
เขื่อนคลองสียัด     42025316640136323030001.5050.54
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22410413058126563240.032.340.721.2657.35
เขื่อนประแสร์     248217223902038228400.870.310.296.40
รวมภาคตะวันออก     1,17378770860628541,1720.047.840.673.22120.38
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71062540857341488980.0115.871.771.9039.82
เขื่อนปราณบุรี     39133525064232594570.9512.032.631.6616.40
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,7054,601823,249582,6232.1954.602.089.7792.89
เขื่อนบางลาง     1,4541,0851,428981,168801,5644.74269.6817.245.12248.87
รวมภาคใต้     8,1946,7506,687824,990615,5427.89352.186.3518.45397.98
รวมทั้งประเทศ70,37048,61843,3846219,8812842,54018.61877.802.0671.191,930.82

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)