ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2557

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4625,3855,226391,426115,7162.39184.163.2215.00907.00
เขื่อนสิริกิติ์     9,5104,0604,775501,925205,7225.87430.907.5323.171,445.92
เขื่อนแม่งัด     2651331023880303310.2723.527.110.4588.61
เขื่อนกิ่วลม     10673393735335620.9368.7712.240.62110.33
เขื่อนแม่กวง     2638035132182020.028.414.170.0418.40
เขื่อนกิ่วคอหมา     170855331472824509.563.900.2345.89
เขื่อนแควน้อย     93923327029227241,5220.6034.962.304.32417.22
รวมภาคเหนือ     24,71510,04910,500423,7611514,30010.09760.285.3243.833,033.37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,98036247824378192,38909.980.421.32619.64
เขื่อนลำตะคอง     3141871043381262750.4138.3813.960.6074.30
เขื่อนลำพระเพลิง     11053262425231770.024.332.4503.60
เขื่อนน้ำอูน     52018321141168324540.258.461.860101.03
เขื่อนอุบลรัตน์     2,43182788937308132,5261.0998.523.901.85153.08
เขื่อนสิรินธร     1,966911912468141,6936.97118.547.004.34377.02
เขื่อนจุฬาภรณ์     16450764639241610.199.946.17042.27
เขื่อนห้วยหลวง     13532342527201720.211.690.980.1013.34
เขื่อนลำนางรอง     12184655462515900.040.0704.59
เขื่อนมูลบน     14192594252371000.046.156.150.027.93
เขื่อนน้ำพุง     16665472837221330.466.224.680.2916.89
เขื่อนลำแซะ     27520411743110402130.3819.609.200.2936.48
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3233,0503,018361,368168,35210.02321.863.858.821,450.18
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96022224425241252,4590.8049.882.033.45474.64
เขื่อนกระเสียว     240114913851213480.1911.533.310.0628.17
เขื่อนทับเสลา     160264931322014502.581.780.093.98
รวมภาคกลาง     1,36036238428324242,9520.9963.992.173.60506.79
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74513,24112,345702,080124,7034.14297.636.336.09821.36
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8604,7424,125471,113135,5190150.462.7311.041,064.47
รวมภาคตะวันตก     26,60517,98316,470623,1931210,2224.14448.094.3817.131,885.83
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     1175140342824450.084.279.490.1518.89
เขื่อนหนองปลาไหล     164100895475462160.9451.3823.790.3921.36
เขื่อนคลองสียัด     4201208320531330300.820.270.32128.36
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22418421938173240.027.132.200.85146.22
เขื่อนประแสร์     248171174701546228407.662.700.4236.16
รวมภาคตะวันออก     1,17346042836348301,1721.0471.266.082.12350.99
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71033731344246358981.4879.698.871.04182.94
เขื่อนปราณบุรี     3912031393612131457032.547.121.40141.35
เขื่อนรัชชประภา     5,6394,1064,135732,783492,6233.14226.958.652.55686.55
เขื่อนบางลาง     1,4549851,18081920631,5643.70473.1430.253.52682.75
รวมภาคใต้     8,1945,6315,767704,070505,5428.32812.3214.668.511,693.59
รวมทั้งประเทศ70,37037,53536,5675213,0641942,54034.602,477.805.8284.008,920.75

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)