ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 24 ตุลาคม 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
ภูมิพล     13,4626,7615,873442,073155,60215.402,628.8946.932.613,596.11
สิริกิติ์     9,5105,8665,780612,930315,39111.774,237.7878.612.984,000.01
แม่งัด     26520217064148563320.54153.7146.300.29208.11
กิ่วลม     10693343230282812.42392.77139.771.20455.17
แม่กวง     26310837142391860.6577.9541.910.82162.86
กิ่วคอหมา     17018313076124732970.20135.0945.481.21181.84
แควน้อย     93989475681713761,6535.30947.8657.340.86757.85
รวมภาคเหนือ     24,71514,10712,780526,0412413,74236.278,574.0562.399.979,361.95
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำปาว     1,9801,0301,223621,123571,98501,365.1068.775.791,088.63
ลำตะคอง     31429916954146462701.19180.1366.710.52256.39
ลำพระเพลิง     110115534852471840.28101.0854.940.95134.54
น้ำอูน     52039838674343664430376.7185.041.92262.25
อุบลรัตน์     2,4312,0091,20850627262,2711.771,066.9346.983.011,071.56
สิรินธร     1,9661,8731,81592984501,6641.372,459.41147.803.191,838.77
จุฬาภรณ์     1641351106773451650.18102.7862.290115.60
ห้วยหลวง     1359572536548161081.6650.721.2165.21
ลำนางรอง     12112776637360300.3221.5371.75039.84
มูลบน     14115473526647820.3941.9151.110.3590.78
น้ำพุง     16678724362371030.2060.4858.72044.61
ลำแซะ     27530816660159581932.07155.4080.521.02237.67
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3236,6215,423653,773457,5517.776,013.1279.6317.955,245.83
ภาคกลาง
ป่าสักฯ     96096580183798832,2001.341,159.2552.690.89992.54
กระเสียว     24023814962109452561.01232.6290.871.28274.36
ทับเสลา     160133563539241240.4835.5428.66049.83
รวมภาคกลาง     1,3601,3361,00674946702,5802.831,427.4155.332.171,316.73
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์     17,74515,47713,081742,816164,33913.272,198.7950.685.534,265.83
วชิราลงกรณ     8,8607,5415,392612,380275,36917.433,171.6559.077.964,599.96
รวมภาคตะวันตก     26,60523,01818,473695,196209,70830.705,370.4455.3213.498,865.79
ภาคตะวันออก
บางพระ     1178052444034440.5837.0784.250.2149.43
หนองปลาไหล     1641721006186532030.80172.4284.940.46225.36
คลองสียัด     42043325060220522040.12207.29101.610.06261.47
ขุนด่านปราการชล     22421222199217973370.54255.5175.820.33199.87
ประแสร์     24826723796217882951.85159.4654.050.2086.64
รวมภาคตะวันออก     1,1731,16486073780671,0833.88831.7576.801.25822.77
ภาคใต้
แก่งกระจาน     71066548869421599293.17696.4574.973.07846.52
ปราณบุรี     39131223560217554361.72248.8157.070.45338.02
รัชชประภา     5,6394,7344,818853,466612,5986.062,341.9390.140.682,151.26
บางลาง     1,45469363544375261,5455.97743.4448.122.531,084.35
รวมภาคใต้     8,1946,4046,176754,479555,50816.924,030.6373.186.734,420.15
รวมทั้งประเทศ70,37052,65044,7186421,2153040,17298.3726,247.3965.3451.5630,033.22

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)