ข้อมูลสภาพน้ำท่า-น้ำฝน ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (รายวัน)
ฝายท่าดี    
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 17.37 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 14.42 ม.(รทก.)
ปตร.เปี๊ยะ    
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.33 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.32 ม.(รทก.)
ปตร.บางจาก
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.69 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.08 ม.(รทก.)
ปตร.สุขุม
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.25 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.24 ม.(รทก.)
ปตร.เปี๊ยะ
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.2 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.19 ม.(รทก.)
ฝายเสาธง    
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 25.44 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 22.8 ม.(รทก.)
ปตร.บางไทร  
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.54 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.17 ม.(รทก.)
ปตร.เชียรใหญ่  
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.25 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.28 ม.(รทก.)
ปตร.คลองฆ้อง  
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.22 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.2 ม.(รทก.)

ฝายไม้เสียบ    
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 21.51 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 14.26 ม.(รทก.)
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส  
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 78.4 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : - ม.(รทก.)
ปตร.บางลึก
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.42 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.41 ม.(รทก.)
ปตร.คลองลัด
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.29 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.45 ม.(รทก.)
ปตร.ฉุกเฉิน  
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.31 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.47 ม.(รทก.)
ปตร.ฉุกเฉิน
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.22 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.26 ม.(รทก.)
ปตร.เสือหึง
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.29 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.23 ม.(รทก.)
ปตร.ชะอวด-แพรกเมืองPhraekMueang
ข้อมูลล่าสุด : 3 ธ.ค. 2557
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำหน้า : 0.26 ม.(รทก.)
ระดับน้ำหลัง : 0.3 ม.(รทก.)
ที่มา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง
จัดทำโดย : สสน.