ปิดหน้านี้
สถานีบ้านยางคู่
สถานที่ตั้ง : ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
Latitude : 13 16' 31"
Longitude : 99 38' 28"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)