ปิดหน้านี้
สถานีบ้านเขาลูกช้าง
สถานที่ตั้ง : ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
Latitude : 12 48' 47"
Longitude : 99 47' 40"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)