ปิดหน้านี้
สถานีบ้านหนองโรง
สถานที่ตั้ง : ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
Latitude : 12 44' 36"
Longitude : 99 47' 41"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)