ปิดหน้านี้
สถานีบ้านพุมะคำ
สถานที่ตั้ง : ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
Latitude : 12 44' 20"
Longitude : 99 40' 31"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)