ปิดหน้านี้
สถานีเขื่อนแก่งกระจาน(ท้ายน้ำ)
สถานที่ตั้ง : ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
Latitude : 12 54' 53"
Longitude : 99 35' 9"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)