ปิดหน้านี้
สถานีบ้านแม่คะเมย
สถานที่ตั้ง : ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
Latitude : 13 0' 15"
Longitude : 99 35' 10"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)