ปิดหน้านี้
สถานีพะเนินทุ่ง
สถานที่ตั้ง : ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
Latitude : 12 49' 31"
Longitude : 99 21' 57"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)