ปิดหน้านี้
สถานีบ้านแหลม
สถานที่ตั้ง : ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
Latitude : 13 12' 46"
Longitude : 99 58' 57"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)