ปิดหน้านี้
สถานีเมืองเพชร
สถานที่ตั้ง : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
Latitude : 13 7' 20"
Longitude : 99 57' 13"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)