ปิดหน้านี้
สถานีบ้านลาด
สถานที่ตั้ง : ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
Latitude : 13 2' 55"
Longitude : 99 55' 11"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)