ปิดหน้านี้
สถานีท่ายาง
สถานที่ตั้ง : ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
Latitude : 12 58' 26"
Longitude : 99 53' 2"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)