ปิดหน้านี้
สถานีเขื่อนเพชร(เหนือน้ำ)
สถานที่ตั้ง : ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
Latitude : 12 54' 44"
Longitude : 99 51' 17"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)