ปิดหน้านี้
สถานีบ้านห้วยกวางจริง
สถานที่ตั้ง : ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
Latitude : 13 0' 19"
Longitude : 99 44' 34"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)