ปิดหน้านี้
สถานีบ้านท่าตะคร้อ
สถานที่ตั้ง : ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
Latitude : 13 7' 0"
Longitude : 99 43' 59"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)