ปิดหน้านี้
สถานีบ้านโป่งลึก
สถานที่ตั้ง : ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
Latitude : 12 58' 39"
Longitude : 99 22' 24"


  ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)