รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่    วันที่ถัดไป>>

เขื่อน ระดับน้ำ
(เมตร )
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด
(ล้าน ลบ.เมตร)
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง
(ล้าน ลบ.เมตร)
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ
เกษตรและผลิตไฟฟ้า
(ล้าน ลบ.เมตร)
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ
เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ
(ล้าน ลบ.เมตร)
วันนี้ วานนี้ ปริมาณน้ำ ใช้งานได้ คิดเป็น %
ของน้ำ
ใช้งานได้
คิดเป็น %
ของน้ำ
เต็มอ่าง
รับได้อีก วันนี้ สะสมเดือนนี้ สะสมปีน้ำนี้ วันนี้ สะสมเดือนนี้ สะสมปีน้ำนี้ วันนี้ สะสมเดือนนี้ สะสมปีน้ำนี้
ภาคเหนือ                
ภูมิพล (BHUMIBOL DAM)     
 215.31 215.30  4,083.59 283.59 2.94 30.33 9,378.41 7.63 192.90 381.25 6.05 292.55 1,803.09 0.00 0.00 0.00
สิริกิติ์ (SIRIKIT DAM)     
 132.15 131.91  3,386.88 536.88 8.06 35.61 6,123.12 49.99 612.98 1,092.15 16.06 476.61 2,007.23 0.00 0.00 0.00
แม่งัด (MAE NGAT DAM)     
 383.72 383.66  116.45 94.14 38.84 43.99 148.25 1.09 25.91 47.04 0.09 2.55 55.51 0.00 0.00 0.00
ภาคกลาง-ตะวันตก                
ศรีนครินทร์ (SRINAGARIND DAM)     
 166.19 166.18  12,532.20 2,267.20 30.31 70.62 5,212.60 11.53 255.11 513.40 10.22 297.44 1,673.25 0.00 0.00 0.00
เขื่อนท่าทุ่งนา (THA THUNG NA DAM)     
 58.13 58.64      6.29 276.78 1,574.71 10.07 279.33 1,583.00 0.00 0.00 0.00
วชิราลงกรณ (VAJIRALONGKORN DAM)     
 139.90 139.87  4,093.06 1,081.06 18.49 46.20 4,766.94 23.92 606.61 818.37 16.12 372.70 1,953.89 0.00 0.00 0.00
แก่งกระจาน (KANG KRACHAN DAM)     
 89.02 89.02  321.86 254.86 39.64 45.33 388.14 2.25 104.16 249.79 2.19 45.04 304.23 0.00 0.00 0.00
คีรีธาร (KIRIDHARN)     
                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
อุบลรัตน์ (UBOLRATANA DAM)     
 175.74 175.75  702.07 120.40 6.51 28.88 1,729.23 2.33 69.30 216.99 3.01 71.83 364.30 0.00 0.00 0.00
สิรินธร (SIRIDHORN)     
 141.29 141.23  1,714.91 883.53 77.84 87.21 251.56 23.84 668.46 1,141.49 7.03 197.82 388.88 0.00 0.00 0.00
จุฬาภรณ์ (CHULAPORN)     
 740.06 740.13  40.42 3.21 2.53 24.68 123.34 0.09 4.30 14.42 0.30 3.26 11.18 0.00 0.00 0.00
น้ำพุง (NAMPUNG)     
 276.75 276.75  51.48 42.80 27.29 31.11 114.00 0.36 13.29 20.08 0.30 8.69 30.74 0.00 0.00 0.00
ห้วยกุ่ม (HUAIKUM)     
 301.40 301.39  3.50 1.99 10.61 17.29 16.73 0.01 1.70 18.08 0.00 2.99 11.52 0.00 0.00 0.00
ปากมูล (PAKMUN)     
 0.00/0.00* 0.00/0.00*      0.00 0.00 0.00 8.64 2,280.57 3,778.33 0.00 2,582.07 2,685.89
ภาคใต้                
รัชชประภา (RAJJAPRABHA DAM)     
 84.35 84.25  3,896.13 2,544.59 59.35 69.09 1,742.71 18.12 455.32 1,025.50 3.33 409.96 1,501.79 0.00 0.00 0.00
บางลาง (BANGLANG DAM)     
 95.54 95.58  606.31 330.03 28.01 41.69 848.05 1.26 12.33 220.94 2.47 158.64 591.11 0.00 0.00 0.00

* หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน
ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
HAII