หน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/2013/chaopraya.php
กำลังย้ายไปหน้าใหม่....
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 
   <<วันที่ก่อนหน้านี้   วันที่ :    วันที่ถัดไป>>    

เกณฑ์เตือนภัย    
น้ำท่วม = น้ำมากกว่าความจุลำน้ำ
น้ำมาก = มากกว่า 70.1% ของความจุลำน้ำ
น้ำปกติ = 30.01 - 70 %
น้ำน้อย = 10.01 - 30%
น้ำน้อยวิกฤติ<10%

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 21%)
ไหลลง0.50 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ47.70 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.12 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 17%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ51.15 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 20%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ31.69 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.07 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 10%)
ไหลลง0.17 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ99.46 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.44 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 16%)
ไหลลง0.59 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ152.60 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย2.59 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 25%)
ไหลลง0.22 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ42.26 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.67 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 39%)
ไหลลง1.14 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ41.17 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย1.96 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 35%)
ไหลลง13.68 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ3,301.26 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย19.99 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 29%)
ไหลลง2.92 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ3,951.87 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย5.00 ล้าน ลบ.ม.
 5 / 1800 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 11 / -
 10 / -
 - / -
 8 / -
 1 / -
 10 / -
 - / -
 5 / -
 - / -
 18 / -
 - / -
 15 / -
 13 / -
 12 / -
 12 / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 15 cms
 - / 35 cms
 - / 155 cms
 - / 75 cms
 - / 15 cms
 - / 12 cms
 - / 12 cms
 - / 18 cms
 - / 12 cms
 - / 120 cms
 - / 24 cms
 - / 150 cms
 - / 132.26 cms
 - / 71.22 cms
 - / 66.74 cms
 - / -
 - / -
 - / 129 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 150 cms
 18 / -
 21 / -
 - / -
 - / -
7 / 440 cms
53 / 4230 cms
114 / 4035 cms
63 / 1815 cms
- / 640 cms
2 / 1000 cms
- / 563 cms
- / -
- / 368 cms
- / 480 cms
- / 652 cms
17 / 1300 cms
135 / 2055 cms
133 / 1452 cms
- / 476 cms
116 / 1350 cms
109 / 1454 cms
94 / 1520 cms
- / 616 cms
135 / 3590 cms
- / -
- / -
70 / 2840 cms
-570 / 3500 cms
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
315.02 / 323.0 m
 
290.82 / 297.4 m
 
119.14 / 121.6 m
 
99.08 / 101.8 m
 
80.93 / 84.6 m
 
26.96 / 31.2 m
 
132.27 / 141.9 m
 
146.2 / 155.4 m
 
171.78 / 178.7 m
 
210.35 / 214.9 m
 
289.61 / 293.1 m
 
257.79 / 267.1 m
 
154.7 / 157.0 m
 
138.08 / 147.3 m
 
60.04 / 72.3 m
 
46.67 / 57.6 m
 
36.31 / 45.0 m
 
30.08 / 40.4 m
 
26.42 / 33.0 m
 
- / 224.4 m
 
197.61 / 206.3 m
 
190.62 / 195.2 m
 
47.64 / 51.2 m
 
135.79 / 136.6 m
 
31.57 / 40.0 m
 
24.18 / 34.3 m
 
18.27 / 28.3 m
 
13.19 / 17.8 m
 
17.12 / 25.7 m
 
13.2 / 18.2 m
 
4.78 / 15.1 m
 
3.6 / 12.6 m
 
- / 10.2 m
 
0.49 / 9.1 m
 
0.7 / 4.6 m
 
0.49 / 4.9 m
 
1.12 / 4.6 m
 
1.33 / 3.0 m
 
0.78 / 2.5 m
 
0.22 / 2.6 m
 
1.06 / 1.7 m
 
1.62 / 6.5 m
 
139.88 / 143.6 m
 
111.28 / 115.9 m
 
11.09 / 21.2 m
 
- / 11.2 m
 
0.54 / 6.7 m
 
13.03 / 19.5 m
 
9.85 / 14.8 m
 
62.78 / 65.3 m
 
3.8 / 7.2 m
 
0.09 / 4.5 m
 
0.87 / 3.0 m
 
1.17 / 2.4 m
 
0.96 / 2.0 m
 
- / 1.8 m
 
0.34 / 2.6 m
 
0.94 / 2.1 m
 
0.43 / 1.4 m
 
0.45 / 1.1 m
 
0.78 / 1.6 m
 
-0.67 / 0.6 m
 
-0.25 / 0.6 m
 
-0.17 / 3.1 m
 
0.87 / 2.0 m
 
0.24 / 5.6 m