หน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/2013/chaopraya.php
กำลังย้ายไปหน้าใหม่....
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 
   <<วันที่ก่อนหน้านี้   วันที่ :    วันที่ถัดไป>>    

เกณฑ์เตือนภัย    
น้ำท่วม = น้ำมากกว่าความจุลำน้ำ
น้ำมาก = มากกว่า 70.1% ของความจุลำน้ำ
น้ำปกติ = 30.01 - 70 %
น้ำน้อย = 10.01 - 30%
น้ำน้อยวิกฤติ<10%

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลล่าสุด : 23 2562
( 14%)
ไหลลง0.10 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ30.82 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.19 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 23 2562
( 22%)
ไหลลง0.21 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ64.50 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.04 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 23 2562
( 24%)
ไหลลง0.16 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ38.16 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 23 2562
( 13%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ129.13 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย1.78 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 23 2562
( 21%)
ไหลลง0.21 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ201.16 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย2.40 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 23 2562
( 42%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ72.21 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.13 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 23 2562
( 48%)
ไหลลง0.55 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ50.76 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.12 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 23 2562
( 46%)
ไหลลง2.48 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ4,331.64 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย22.16 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 23 2562
( 45%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ6,101.63 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย25.00 ล้าน ลบ.ม.
 - / 1800 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 15 cms
 - / 35 cms
 - / 155 cms
 - / 75 cms
 - / 15 cms
 - / 12 cms
 - / 12 cms
 - / 18 cms
 - / 12 cms
 - / 120 cms
 - / 24 cms
 - / 150 cms
 - / 132.26 cms
 - / 71.22 cms
 - / 66.74 cms
 - / -
 - / -
 - / 129 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 150 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
315.31 / 323.0 m
 
- / 297.4 m
 
- / 121.6 m
 
- / 101.8 m
 
- / 84.6 m
 
27.47 / 31.2 m
 
132.95 / 141.9 m
 
146.52 / 155.4 m
 
- / 178.7 m
 
- / 214.9 m
 
289.51 / 293.1 m
 
257.68 / 267.1 m
 
154.99 / 157.0 m
 
138.34 / 147.3 m
 
60.87 / 72.3 m
 
47.06 / 57.6 m
 
36.97 / 45.0 m
 
32.32 / 40.4 m
 
26.4 / 33.0 m
 
218.08 / 224.4 m
 
197.28 / 206.3 m
 
190.49 / 195.2 m
 
- / 51.2 m
 
- / 136.6 m
 
- / 40.0 m
 
- / 34.3 m
 
- / 28.3 m
 
- / 17.8 m
 
- / 25.7 m
 
- / 18.2 m
 
4.93 / 15.1 m
 
3.82 / 12.6 m
 
- / 10.2 m
 
0.19 / 9.1 m
 
- / 4.6 m
 
- / 4.9 m
 
0.79 / 4.6 m
 
1.05 / 3.0 m
 
0.73 / 2.5 m
 
1.47 / 2.6 m
 
0.71 / 1.7 m
 
- / 6.5 m
 
- / 143.6 m
 
113.41 / 115.9 m
 
11.79 / 21.2 m
 
- / 11.2 m
 
-0.12 / 6.7 m
 
15.17 / 19.5 m
 
- / 14.8 m
 
63.1 / 65.3 m
 
5.22 / 7.2 m
 
0.31 / 4.5 m
 
0.54 / 3.0 m
 
1.36 / 2.4 m
 
1.05 / 2.0 m
 
1.4 / 1.8 m
 
0.33 / 2.6 m
 
1.45 / 2.1 m
 
- / 1.4 m
 
1.25 / 1.1 m
 
0.97 / 1.6 m
 
-0.64 / 0.6 m
 
-0.6 / 0.6 m
 
0.9 / 3.1 m
 
0.31 / 2.0 m
 
0.55 / 5.6 m