หน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/2013/chaopraya.php
กำลังย้ายไปหน้าใหม่....
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 
   <<วันที่ก่อนหน้านี้   วันที่ :    วันที่ถัดไป>>    

เกณฑ์เตือนภัย    
น้ำท่วม = น้ำมากกว่าความจุลำน้ำ
น้ำมาก = มากกว่า 70.1% ของความจุลำน้ำ
น้ำปกติ = 30.01 - 70 %
น้ำน้อย = 10.01 - 30%
น้ำน้อยวิกฤติ<10%

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลล่าสุด : 15 2563
( 39%)
ไหลลง2.69 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ87.87 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.12 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 15 2563
( 19%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ56.81 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 15 2563
( 19%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ30.87 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 15 2563
( 8%)
ไหลลง0.13 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ75.30 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.43 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 15 2563
( 21%)
ไหลลง5.15 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ199.56 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย2.59 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 15 2563
( 41%)
ไหลลง0.67 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ69.90 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.19 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 15 2563
( 38%)
ไหลลง1.12 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ40.84 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย1.57 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 15 2563
( 40%)
ไหลลง34.28 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ3,841.57 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย14.99 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 15 2563
( 31%)
ไหลลง10.17 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ4,169.53 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย6.00 ล้าน ลบ.ม.
 - / 1800 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 15 cms
 - / 35 cms
 - / 155 cms
 - / 75 cms
 - / 15 cms
 - / 12 cms
 - / 12 cms
 - / 18 cms
 - / 12 cms
 - / 120 cms
 - / 24 cms
 - / 150 cms
 - / 132.26 cms
 - / 71.22 cms
 - / 66.74 cms
 - / -
 - / -
 - / 129 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 150 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
316 / 323.0 m
 
293.08 / 297.4 m
 
118.79 / 121.6 m
 
99.16 / 101.8 m
 
80.77 / 84.6 m
 
25.74 / 31.2 m
 
133.72 / 141.9 m
 
146.82 / 155.4 m
 
172.42 / 178.7 m
 
- / 214.9 m
 
289.93 / 293.1 m
 
258.65 / 267.1 m
 
154.95 / 157.0 m
 
139.19 / 147.3 m
 
62.19 / 72.3 m
 
48.15 / 57.6 m
 
41.17 / 45.0 m
 
33.06 / 40.4 m
 
27.11 / 33.0 m
 
223.38 / 224.4 m
 
203.1 / 206.3 m
 
194.22 / 195.2 m
 
48.7 / 51.2 m
 
136.62 / 136.6 m
 
31.59 / 40.0 m
 
24.2 / 34.3 m
 
18.32 / 28.3 m
 
13.88 / 17.8 m
 
- / 25.7 m
 
13.42 / 18.2 m
 
4.6 / 15.1 m
 
- / 12.6 m
 
- / 10.2 m
 
0.63 / 9.1 m
 
0.83 / 4.6 m
 
-1.41 / 4.9 m
 
1.23 / 4.6 m
 
1.45 / 3.0 m
 
1.04 / 2.5 m
 
0.92 / 2.6 m
 
1.19 / 1.7 m
 
2.6 / 6.5 m
 
144.5 / 143.6 m
 
114.27 / 115.9 m
 
11.03 / 21.2 m
 
- / 11.2 m
 
0.68 / 6.7 m
 
13.64 / 19.5 m
 
11.2 / 14.8 m
 
- / 65.3 m
 
3.95 / 7.2 m
 
0.29 / 4.5 m
 
0.86 / 3.0 m
 
1.2 / 2.4 m
 
1.14 / 2.0 m
 
0.87 / 1.8 m
 
0.8 / 2.6 m
 
1.37 / 2.1 m
 
0.51 / 1.4 m
 
0.86 / 1.1 m
 
1.12 / 1.6 m
 
0.33 / 0.6 m
 
0.15 / 0.6 m
 
1.66 / 3.1 m
 
1.21 / 2.0 m
 
1.88 / 5.6 m