หน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/2013/chaopraya.php
กำลังย้ายไปหน้าใหม่....
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 
   <<วันที่ก่อนหน้านี้   วันที่ :    วันที่ถัดไป>>    

เกณฑ์เตือนภัย    
น้ำท่วม = น้ำมากกว่าความจุลำน้ำ
น้ำมาก = มากกว่า 70.1% ของความจุลำน้ำ
น้ำปกติ = 30.01 - 70 %
น้ำน้อย = 10.01 - 30%
น้ำน้อยวิกฤติ<10%

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลล่าสุด : 29 2563
( 99%)
ไหลลง0.17 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ222.44 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.38 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 29 2563
( 68%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ203.11 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 29 2563
( 91%)
ไหลลง0.20 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ145.07 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 29 2563
( 78%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ753.26 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.87 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 29 2563
( 48%)
ไหลลง0.91 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ446.50 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย3.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 29 2563
( 54%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ92.02 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.88 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 29 2563
( 58%)
ไหลลง1.05 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ62.11 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.12 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 29 2563
( 60%)
ไหลลง5.59 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ5,694.86 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย17.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 29 2563
( 42%)
ไหลลง1.99 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ5,671.78 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย6.50 ล้าน ลบ.ม.
 - / 1800 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 15 cms
 - / 35 cms
 - / 155 cms
 - / 75 cms
 - / 15 cms
 - / 12 cms
 - / 12 cms
 - / 18 cms
 - / 12 cms
 - / 120 cms
 - / 24 cms
 - / 150 cms
 - / 132.26 cms
 - / 71.22 cms
 - / 66.74 cms
 - / -
 - / -
 - / 129 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 150 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
313.83 / 321.3 m
 
255.56 / 260.8 m
 
119.34 / 121.6 m
 
99.24 / 101.3 m
 
80.66 / 84.6 m
 
26.52 / 31.5 m
 
131.52 / 141.2 m
 
145.58 / 154.9 m
 
170.47 / 178.5 m
 
- / 214.5 m
 
288.65 / 292.9 m
 
257.85 / 267.0 m
 
154.25 / 156.6 m
 
138.23 / 147.6 m
 
60.35 / 71.9 m
 
47.43 / 58.4 m
 
39.99 / 44.9 m
 
33.68 / 41.2 m
 
26.7 / 34.8 m
 
217.69 / 223.3 m
 
196.4 / 205.6 m
 
190.6 / 195.4 m
 
47.49 / 51.5 m
 
135.97 / 140.2 m
 
31.05 / 39.9 m
 
25.33 / 34.2 m
 
17.96 / 28.0 m
 
13.51 / 17.7 m
 
16.37 / 23.6 m
 
13.02 / 19.6 m
 
4.39 / 15.3 m
 
2.78 / 12.6 m
 
- / 10.4 m
 
0.25 / 8.8 m
 
0.44 / 4.3 m
 
0.67 / 5.8 m
 
0.1 / 5.1 m
 
-0.17 / 2.6 m
 
0.24 / 2.7 m
 
0.65 / 2.2 m
 
-0.32 / 4.7 m
 
2.57 / 6.5 m
 
139.68 / 144.3 m
 
112.2 / 116.1 m
 
- / 26.7 m
 
- / 12.5 m
 
-0.08 / 6.1 m
 
13.4 / 19.4 m
 
10.52 / 14.8 m
 
62.57 / 70.4 m
 
4.64 / 7.9 m
 
1.75 / 5.0 m
 
1.56 / 2.1 m
 
1.15 / 2.2 m
 
0.59 / 1.9 m
 
0.8 / 1.9 m
 
0.42 / 2.6 m
 
0.91 / 2.1 m
 
0.49 / 1.4 m
 
0.72 / 1.3 m
 
0.55 / 1.9 m
 
0.04 / 0.6 m
 
0.02 / 0.5 m
 
2.8 / 4.6 m
 
0.43 / 2.1 m
 
0.8 / 2.7 m