หน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/2013/chaopraya.php
กำลังย้ายไปหน้าใหม่....
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 
   <<วันที่ก่อนหน้านี้   วันที่ :    วันที่ถัดไป>>    

เกณฑ์เตือนภัย    
น้ำท่วม = น้ำมากกว่าความจุลำน้ำ
น้ำมาก = มากกว่า 70.1% ของความจุลำน้ำ
น้ำปกติ = 30.01 - 70 %
น้ำน้อย = 10.01 - 30%
น้ำน้อยวิกฤติ<10%

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลล่าสุด : 20 2562
( 93%)
ไหลลง0.31 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ208.60 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 20 2562
( 28%)
ไหลลง0.63 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ82.30 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 20 2562
( 23%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ36.21 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 20 2562
( 39%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ373.58 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.09 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 20 2562
( 53%)
ไหลลง0.94 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ501.70 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.86 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 20 2562
( 69%)
ไหลลง0.23 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ116.81 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.32 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 20 2562
( 57%)
ไหลลง0.92 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ60.35 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย1.54 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 20 2562
( 56%)
ไหลลง7.08 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ5,329.35 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย8.42 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 20 2562
( 44%)
ไหลลง15.19 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ5,918.44 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย6.90 ล้าน ลบ.ม.
 - / 1800 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 15 cms
 - / 35 cms
 - / 155 cms
 - / 75 cms
 - / 15 cms
 - / 12 cms
 - / 12 cms
 - / 18 cms
 - / 12 cms
 - / 120 cms
 - / 24 cms
 - / 150 cms
 - / 132.26 cms
 - / 71.22 cms
 - / 66.74 cms
 - / -
 - / -
 - / 129 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 150 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
315.15 / 323.0 m
 
292.27 / 297.4 m
 
118.71 / 121.6 m
 
99.51 / 101.8 m
 
81.28 / 84.6 m
 
27.2 / 31.2 m
 
133.85 / 141.9 m
 
146.99 / 155.4 m
 
172.33 / 178.7 m
 
210.36 / 214.9 m
 
289.54 / 293.1 m
 
258.23 / 267.1 m
 
154.86 / 157.0 m
 
138.51 / 147.3 m
 
62.2 / 72.3 m
 
48.31 / 57.6 m
 
41.37 / 45.0 m
 
33.12 / 40.4 m
 
27.64 / 33.0 m
 
218.72 / 224.4 m
 
197.91 / 206.3 m
 
190.65 / 195.2 m
 
47.82 / 51.2 m
 
135.85 / 136.6 m
 
31.13 / 40.0 m
 
24.23 / 34.3 m
 
19.94 / 28.3 m
 
16.58 / 17.8 m
 
18.54 / 25.7 m
 
15.49 / 18.2 m
 
6.02 / 15.1 m
 
5.19 / 12.6 m
 
- / 10.2 m
 
1.12 / 9.1 m
 
1.15 / 4.6 m
 
0.94 / 4.9 m
 
1.49 / 4.6 m
 
- / 3.0 m
 
1.25 / 2.5 m
 
1.41 / 2.6 m
 
1.31 / 1.7 m
 
2.65 / 6.5 m
 
140.1 / 143.6 m
 
113.09 / 115.9 m
 
10.86 / 21.2 m
 
- / 11.2 m
 
0.51 / 6.7 m
 
16.41 / 19.5 m
 
12.1 / 14.8 m
 
62.73 / 65.3 m
 
5.51 / 7.2 m
 
1.05 / 4.5 m
 
1.16 / 3.0 m
 
1.45 / 2.4 m
 
1.32 / 2.0 m
 
- / 1.8 m
 
0.43 / 2.6 m
 
1.69 / 2.1 m
 
0.51 / 1.4 m
 
1.26 / 1.1 m
 
1.29 / 1.6 m
 
0.08 / 0.6 m
 
- / 0.6 m
 
3.07 / 3.1 m
 
1.26 / 2.0 m
 
1.51 / 5.6 m