หน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/2013/chaopraya.php
กำลังย้ายไปหน้าใหม่....
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 
   <<วันที่ก่อนหน้านี้   วันที่ :    วันที่ถัดไป>>    

เกณฑ์เตือนภัย    
น้ำท่วม = น้ำมากกว่าความจุลำน้ำ
น้ำมาก = มากกว่า 70.1% ของความจุลำน้ำ
น้ำปกติ = 30.01 - 70 %
น้ำน้อย = 10.01 - 30%
น้ำน้อยวิกฤติ<10%

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลล่าสุด : 2 2563
( 12%)
ไหลลง0.22 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ26.63 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.33 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 2 2563
( 18%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ53.40 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.04 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 2 2563
( 20%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ32.15 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.08 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 2 2563
( 12%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ113.22 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.86 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 2 2563
( 25%)
ไหลลง0.97 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ230.64 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย2.59 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 2 2563
( 27%)
ไหลลง0.01 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ45.12 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.06 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 2 2563
( 46%)
ไหลลง0.21 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ48.93 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.12 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 2 2563
( 36%)
ไหลลง2.73 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ3,410.75 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย10.57 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 2 2563
( 31%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ4,188.64 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย8.00 ล้าน ลบ.ม.
 - / 1800 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 15 cms
 - / 35 cms
 - / 155 cms
 - / 75 cms
 - / 15 cms
 - / 12 cms
 - / 12 cms
 - / 18 cms
 - / 12 cms
 - / 120 cms
 - / 24 cms
 - / 150 cms
 - / 132.26 cms
 - / 71.22 cms
 - / 66.74 cms
 - / -
 - / -
 - / 129 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 150 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
314.92 / 323.0 m
 
290.81 / 297.4 m
 
118.6 / 121.6 m
 
99.19 / 101.8 m
 
80.89 / 84.6 m
 
26.99 / 31.2 m
 
132.27 / 141.9 m
 
146.18 / 155.4 m
 
171.79 / 178.7 m
 
210.35 / 214.9 m
 
289.61 / 293.1 m
 
257.78 / 267.1 m
 
154.7 / 157.0 m
 
138.08 / 147.3 m
 
60 / 72.3 m
 
46.65 / 57.6 m
 
36.2 / 45.0 m
 
30.08 / 40.4 m
 
26.39 / 33.0 m
 
- / 224.4 m
 
198.17 / 206.3 m
 
190.5 / 195.2 m
 
47.54 / 51.2 m
 
135.7 / 136.6 m
 
31.48 / 40.0 m
 
24.18 / 34.3 m
 
18.32 / 28.3 m
 
13.29 / 17.8 m
 
17.17 / 25.7 m
 
13.32 / 18.2 m
 
4.78 / 15.1 m
 
3.57 / 12.6 m
 
- / 10.2 m
 
0.5 / 9.1 m
 
0.54 / 4.6 m
 
0.48 / 4.9 m
 
0.67 / 4.6 m
 
0.6 / 3.0 m
 
0.03 / 2.5 m
 
-0.03 / 2.6 m
 
0.52 / 1.7 m
 
1.6 / 6.5 m
 
139.86 / 143.6 m
 
111.25 / 115.9 m
 
11.1 / 21.2 m
 
- / 11.2 m
 
0.44 / 6.7 m
 
13.15 / 19.5 m
 
9.91 / 14.8 m
 
62.78 / 65.3 m
 
3.78 / 7.2 m
 
0.16 / 4.5 m
 
0.64 / 3.0 m
 
1.56 / 2.4 m
 
0.55 / 2.0 m
 
0.19 / 1.8 m
 
0.45 / 2.6 m
 
0.29 / 2.1 m
 
0.43 / 1.4 m
 
0.22 / 1.1 m
 
0.09 / 1.6 m
 
-0.35 / 0.6 m
 
-0.13 / 0.6 m
 
0.22 / 3.1 m
 
0.91 / 2.0 m
 
0.33 / 5.6 m