หน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/2013/chaopraya.php
กำลังย้ายไปหน้าใหม่....
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 
   <<วันที่ก่อนหน้านี้   วันที่ :    วันที่ถัดไป>>    

เกณฑ์เตือนภัย    
น้ำท่วม = น้ำมากกว่าความจุลำน้ำ
น้ำมาก = มากกว่า 70.1% ของความจุลำน้ำ
น้ำปกติ = 30.01 - 70 %
น้ำน้อย = 10.01 - 30%
น้ำน้อยวิกฤติ<10%

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลล่าสุด : 21 2562
( 16%)
ไหลลง0.79 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ35.09 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.50 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 21 2562
( 23%)
ไหลลง0.40 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ69.00 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.05 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 21 2562
( 24%)
ไหลลง0.16 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ37.69 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.08 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 21 2562
( 5%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ45.28 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.69 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 21 2562
( 15%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ138.71 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย2.16 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 21 2562
( 29%)
ไหลลง0.36 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ48.76 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย2.83 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 21 2562
( 33%)
ไหลลง2.71 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ35.31 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย1.59 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 21 2562
( 35%)
ไหลลง2.94 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ3,339.64 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย19.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 21 2562
( 34%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ4,635.70 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย23.00 ล้าน ลบ.ม.
 - / 1800 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 15 cms
 - / 35 cms
 - / 155 cms
 - / 75 cms
 - / 15 cms
 - / 12 cms
 - / 12 cms
 - / 18 cms
 - / 12 cms
 - / 120 cms
 - / 24 cms
 - / 150 cms
 - / 132.26 cms
 - / 71.22 cms
 - / 66.74 cms
 - / -
 - / -
 - / 129 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 150 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
315.12 / 323.0 m
 
- / 297.4 m
 
120.01 / 121.6 m
 
99.49 / 101.8 m
 
82.1 / 84.6 m
 
- / 31.2 m
 
132.64 / 141.9 m
 
146.27 / 155.4 m
 
171.99 / 178.7 m
 
210.17 / 214.9 m
 
289.43 / 293.1 m
 
257.49 / 267.1 m
 
154.53 / 157.0 m
 
137.12 / 147.3 m
 
60.45 / 72.3 m
 
- / 57.6 m
 
40.12 / 45.0 m
 
32.31 / 40.4 m
 
26.89 / 33.0 m
 
218.27 / 224.4 m
 
197.38 / 206.3 m
 
190.63 / 195.2 m
 
48.77 / 51.2 m
 
- / 136.6 m
 
31.61 / 40.0 m
 
24.18 / 34.3 m
 
18.69 / 28.3 m
 
14.52 / 17.8 m
 
17.98 / 25.7 m
 
- / 18.2 m
 
4.7 / 15.1 m
 
3.47 / 12.6 m
 
- / 10.2 m
 
0.44 / 9.1 m
 
- / 4.6 m
 
- / 4.9 m
 
1.08 / 4.6 m
 
1.35 / 3.0 m
 
0.97 / 2.5 m
 
0.6 / 2.6 m
 
- / 1.7 m
 
2.44 / 6.5 m
 
124.47 / 143.6 m
 
112.36 / 115.9 m
 
11.35 / 21.2 m
 
- / 11.2 m
 
0.38 / 6.7 m
 
14.35 / 19.5 m
 
11.53 / 14.8 m
 
62.82 / 65.3 m
 
4.64 / 7.2 m
 
0.35 / 4.5 m
 
0.89 / 3.0 m
 
1.24 / 2.4 m
 
1.18 / 2.0 m
 
0.59 / 1.8 m
 
0.42 / 2.6 m
 
1.21 / 2.1 m
 
0.35 / 1.4 m
 
0.7 / 1.1 m
 
0.99 / 1.6 m
 
-0.14 / 0.6 m
 
-0.05 / 0.6 m
 
0.86 / 3.1 m
 
0.44 / 2.0 m
 
- / 5.6 m