หน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/2013/chaopraya.php
กำลังย้ายไปหน้าใหม่....
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 
   <<วันที่ก่อนหน้านี้   วันที่ :    วันที่ถัดไป>>    

เกณฑ์เตือนภัย    
น้ำท่วม = น้ำมากกว่าความจุลำน้ำ
น้ำมาก = มากกว่า 70.1% ของความจุลำน้ำ
น้ำปกติ = 30.01 - 70 %
น้ำน้อย = 10.01 - 30%
น้ำน้อยวิกฤติ<10%

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลล่าสุด : 27 2563
( 56%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ126.48 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย1.97 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 27 2563
( 20%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ59.64 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.02 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 27 2563
( 22%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ35.82 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.00 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 27 2563
( 21%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ199.90 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.43 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 27 2563
( 42%)
ไหลลง0.39 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ391.74 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย1.12 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 27 2563
( 57%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ97.42 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.45 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 27 2563
( 51%)
ไหลลง0.40 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ54.14 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.49 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 27 2563
( 48%)
ไหลลง0.75 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ4,585.50 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย9.04 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 27 2563
( 40%)
ไหลลง0.62 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ5,348.81 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย7.00 ล้าน ลบ.ม.
 - / 1800 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 15 cms
 - / 35 cms
 - / 155 cms
 - / 75 cms
 - / 15 cms
 - / 12 cms
 - / 12 cms
 - / 18 cms
 - / 12 cms
 - / 120 cms
 - / 24 cms
 - / 150 cms
 - / 132.26 cms
 - / 71.22 cms
 - / 66.74 cms
 - / -
 - / -
 - / 129 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 150 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
315.12 / 323.0 m
 
291.05 / 297.4 m
 
- / 121.6 m
 
- / 101.8 m
 
80.99 / 84.6 m
 
26.96 / 31.2 m
 
132.53 / 141.9 m
 
146.32 / 155.4 m
 
171.92 / 178.7 m
 
209.99 / 214.9 m
 
289.01 / 293.1 m
 
253.12 / 267.1 m
 
155.03 / 157.0 m
 
- / 147.3 m
 
60.86 / 72.3 m
 
- / 57.6 m
 
35.32 / 45.0 m
 
30.6 / 40.4 m
 
26.36 / 33.0 m
 
218.27 / 224.4 m
 
197.36 / 206.3 m
 
190.49 / 195.2 m
 
- / 51.2 m
 
135.41 / 136.6 m
 
31.17 / 40.0 m
 
23.65 / 34.3 m
 
18.08 / 28.3 m
 
13.93 / 17.8 m
 
17.22 / 25.7 m
 
13.64 / 18.2 m
 
4.93 / 15.1 m
 
- / 12.6 m
 
- / 10.2 m
 
0.81 / 9.1 m
 
0.91 / 4.6 m
 
1.06 / 4.9 m
 
- / 4.6 m
 
1.13 / 3.0 m
 
0.55 / 2.5 m
 
-0.39 / 2.6 m
 
1.02 / 1.7 m
 
1.37 / 6.5 m
 
139.93 / 143.6 m
 
110.49 / 115.9 m
 
10.96 / 21.2 m
 
- / 11.2 m
 
- / 6.7 m
 
13.78 / 19.5 m
 
10.74 / 14.8 m
 
62.77 / 65.3 m
 
3.79 / 7.2 m
 
0.26 / 4.5 m
 
0.76 / 3.0 m
 
0.97 / 2.4 m
 
0.69 / 2.0 m
 
-0.69 / 1.8 m
 
0.22 / 2.6 m
 
0.67 / 2.1 m
 
0.46 / 1.4 m
 
0.06 / 1.1 m
 
0.57 / 1.6 m
 
-0.97 / 0.6 m
 
-1.05 / 0.6 m
 
-0.71 / 3.1 m
 
- / 2.0 m
 
0.49 / 5.6 m